Novinky z rakovnické radnice - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 12. duben 2024 | Svátek má Julius

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Novinky z rakovnické radnice

Společnost

Vybrané zprávy ze 75. schůze rady města, která se konala 25. 8. 2021.

Datum 02. 09. 2021 Autor Rakovnicko

Novinky z rakovnické radnice
100 let volejbalu v Rakovníku

Rada města rozhodla poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč z rozpočtu města Rakovníka v roce 2021 na projekt „100 let volejbalu v Rakovníku“ v roce 2021. Tato akce se bude konat v termínu 4. 9. 2021, kdy bude uspořádán turnaj ve volejbale na oslavu 100 let volejbalu v Rakovníku. Z poskytnuté dotace budou dle žádosti VK Rakovník – volejbalový klub, z.s.  hrazeny především upomínkové předměty k tomuto výročí, rozhodčí a další organizační náklady.

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky určené na dotace v oblasti sportu v roce 2021 nebyly zcela vyčerpány a zbývá rezerva, lze dotaci poskytnout v navržené výši.
 

Prodloužení termínu na výměnu výplní ve školních dílnách 1. ZŠ Rakovník

Městu byla doručena žádost společnosti, která vyhrála výběrové řízení na výměnu výplní ve školních dílnách 1. ZŠ Rakovník, o prodloužení dokončení díla o 30 dní z důvodu nedostatku materiálu potřebného pro výrobu oken, resp. nedodání kování pro okna. Odbor správy majetku informoval o této situaci ředitele školy. Vzhledem k tomu, že se jedná o samostatnou budovu dílen, nebude v případě stavby zasahováno do běžného provozu školy. Bylo tedy rozhodnuto, uzavřít dodatek o prodloužení termínu dokončení díla do 23. 9. 2021.
 

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Pod Václavem a Křikavova

Byla zahájena veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Pod Václavem a ul. Křikavova v Rakovníku“ V těchto ulicích je v současné době prováděna kompletní rekonstrukce povrchů a v této době probíhají kompletní opravy inženýrských sítí. Je proto výhodné v tuto dobu, když jsou povrchy rozkopané, provést výměnu kabeláže v délce 1064 m a přípravu pro osazení 29 ks nových sloupů a svítidel, resp. zkoordinovat rekonstrukci VO s rekonstrukcí uvedených ulic tak, aby se nemusely nové povrchy opět rozkopávat. Tato rekonstrukce navazuje na rekonstrukce provedené v minulých letech, v ul. Zd. Štěpánka, Hwiezdoslavova, Vinohradská a Krátká.
 

Rekonstrukce ulic Pod Václavem a Křikavova

Dne 14. 7. 2021 bylo zahájeno zadávací řízení v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulic Pod Václavem a Křikavova, Rakovník“.

V termínu bylo doručeno 6 nabídek, kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková (80%) a počet dní realizace díla (20%). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je dle rozpočtu projektanta z roku 2021 stanovena na cca 14,4 mil. Kč bez DPH.

Po posouzení všech nabídek byla pro realizaci rekonstrukce vybrána společnost Froněk s. r. o. Jejich nabídková cena činí 11 479 419 Kč bez DPH, tj. 13 890 098 Kč vč. DPH a doba výstavby je 180 dní. Předpoklad pro zahájení plnění smlouvy je 9/2021, dokončení dle smlouvy o dílo maximálně do 31. 5. 2022.
 

Rekonstrukce části vozovky v ulici Dukelských hrdinů

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu stížností občanů na hluk způsobený přejezdem nákladních automobilů po nerovnostech na části komunikace u sběrného dvora bylo rozhodnuto zrekonstruovat plochu o výměře 403 m2. Silnice je dlouhodobě ve špatném stavu a jízdy těžkých popelářských vozů jí ještě zhoršují. V tuto chvíli je opravována pouze lokálními opravami v podobě zasypávání štěrkem, popř. záplaty živicí, která už ale pomalu mizí.

Rekonstrukci vozovky provede Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s r. o., za celkovou cenu 265 628, 88 Kč vč. DPH. Termín zahájení prací předpokládáme cca na konci září 2021.


Zdroj: Město Rakovník