Naučná stezka Rakovník - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 23. duben 2024 | Svátek má Vojtěch

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Naučná stezka Rakovník

Naučná stezka Rakovník

NAUČNÁ STEZKA RAKOVNÍK

severozápadní městský okruh   


Datum otevření
20.10.2010 
 
Délka: 4 km 
Charakteristika:
nízká až středně náročná trasa, vhodná na pěší turistiku nebo na horská kola.

Popis
: Stezka začíná a končí v Rakovníku, vede městem a okolím. Stezka má 10 přírodovědných a kulturně historických zastávek. Trasa je v terénu značena bílým čtverečkem se šikmým zeleným pruhem. Převýšení 70 m, nejvyšší kóta na stanovišti č. 4 – 390 m.n.m.
 

Trasa naučné stezky Rakovník

 
1 Pojďte se mnou za poznáním  první zastávka je na křižovatce u městského soudu - hřbitova v Rakovníku. Celou trasou provádí ráček Čenda rakovnický. Trasa naučné stezky a charakteristika obce Rakovník. Základní údaje o stezce - mapa a seznam zastavení. Jak Rakovník k rakovi přišel. Historie Rakovníka. Město pulsuje. Poznáte mě? - kvíz. Před městským hřbitovem - po zelené
 
2 Městské hřbitovy    druhá zastávka je mezi městskými hřbitovy. Rakovnické hřbitovy jako útočiště živočichů. Hřbitovní zvonice. Kaple sv. Rocha. Víte že... o památníku bratří Burianů. O fauně intravilánu. Živočichové: Kuna skalní, Netopýr ušatý, Plšík lískový, Veverka obecná. Kalous ušatý. Poznáte mě? - kvíz.  - po zelené
 
3 Minulost dávná i nedávná    třetí zastávka je u rakovnického vodojemu. Pojďme se ohlédnout nejprve o pár set milionů let. Geologie rakovnické kotliny. Geolog Jan Nepomuk Michálek. Zmizeli z našeho okolí - kdy vymizeli desítky živočichů. Živočichové: Křeček polní, Sysel obecný, Tetřívek obecný, Lelek lesní. Vodojem u sv. Antonína. Víte, že... o vodojemu. Poznáte mě? - kvíz. - po zelené
 
4 Na Vyhlídce   čtvrtá zastávka je pahorkatina za vodojemem směrem k Jiláku. Panorama - jih, panoramatické zobrazení v mapě. Nacházíme se na nejvyšším místě naučné stezky. Masív Džbánu. Hrad Hlavačov. Kokrdy - Bitva u Rakovníka (před bitvou na Bílé hoře). Zemědělská krajina dnes. Jak zlepšit stav našeho okolí? Živočichové: Zajíc polní, Koroptev polní. Víte, že... o materiálu spongilit neboli džbánská opuka. Poznáte mě? - kvíz. - po zelené
 
5 U Svaté Trojice   pátá zastávka je rozcestí u kynologického cvičiště. Co je to sukcese? Vývoj krajiny na tomto místě. Významný krajinný prvek. VKP U Svaté Trojice. Les přírodní versus kulturní. Živočichové: Ještěrka obecná, Martináč habrový, Lišaj svízelový, Babočka bodláková, Pračí hnízda - pěnice, Pěnice černohlavá. Víte, že... o zrození motýla. Poznáte mě? - kvíz. - po zelené
 
6 Přírodní rezervace Tankodrom    šestá zastávka je přírodní rezervace Tankodrom v lokalitě stejného názvu. Ostrůvek přírody vytvořený člověkem - O přírodní rezervaci Tankodrom. Péče o zvláště chráněná území. Co je přírodní rezervace. Vítání ptačího zpěvu. Kroužkování ptáků. Živočichové: Ropucha zelená, Jezevec lesní, Listonoh letní, Ťuhýk obecný, Krutihlav obecný, Hadinec obecný. Víte, že... kde zimují ropuchy. Poznáte mě? - kvíz. - po zelené
 
7 Kouzlo starých sadů   sedmá zastávka je u zahrádkářské kolonie nad nemocnicí. Pokud rádi obdivujete krásu starých ovocných stromů. Obyvatelé našich zahrad: Bělásek ovocný, Ježek sp., Dudek chocholatý. Příbytek pro užitečný hmyz. Přiveďte přírodu do svých zahrad. Jedlé stromy a keře: Jeřáb oskeruše, Mišpule německá, Aronie, temnoplodec, Růže šípková. Víte, že... o projektu "Živá zahrada". Poznáte mě? - kvíz.  - po zelené
 
8 Jak človek ovlivňuje krajinu   osmá zastávka je u kostelíka sv. Jiljí. Proměny vidíme na každém kroku. Půda. Kvetoucí louky. Kosení. Význam stromů. Rodový statek. Kostel sv. Jiljí. Víte, že... o permakultuře - trvale udržitelném zemědělství. Poznáte mě? - kvíz. - po zelené
 
9 Rakovnický potok - vodní svět   devátá zastávka je u rakovnického potoka u sídliště Pod Nemocnicí. O rybnících a rybníkářství v Rakovníku. Rakovnický potok. Život v potoce a jeho okolí. Živočichové: Ledňáček říční, Pstruh obecný potoční, Motýlice obecná, Skokan hnědý, Užovka obojková, Jelec tloušť, Okoun říční, Ondatra pižmová. Víte, že... o korytu rakovnického potoka. Poznáte mě? - kvíz. - po zelené
 
10 Zelené město   desátá zastávka je na hrázi Rakovnického potoka u mateřské školy. Městská zeleň je pro obyvatele možností kontaktu s přírodou. Přírodní klenoty města: Parky a parčíky, Aleje a stromořadí, Živé ploty, Okenní a terasová zeleň, Památné stromy, Zahrady a zahrádky. Architektura v zeleni: Chrám sv. Bartoloměje, Sokolovna. Památná alej podél Rakovnického potoka. Lípa malolistá. Živočichové: Ruměnice pospolná, Rorýs obecný. Znáte... pověst o sekyře? Poznáte mě? - kvíz. - zakončení stezky.
 

MAPA naučné stezky Rakovník

mapa ns rakovník
 
 


Statistika NS Rakovník - severozápad:
10 zastavení a 1 odbočka na vyhlídku, orientační mapa.
Zaměření: příroda a ekologie, historie.
NS vede většinou po zpevněných cestách a je určena pro pěší i cyklisty.
Čas na prohlídku celé trasy 2 hodiny.
Stezka má samostatné značení (zelená v bílém rámečku), navazuje na Městský okruh (žluto/bílé značení).
Možno navštěvovat celoročně, nejvhodnější období duben–září.
Stezka byla vybudována v roce 2010, správcem stezky je NSEV Kladno-Čabárna, o.p.s.
 
 
Další odkazy a informace:
NSEV Kladno - Čabárna, o.s.


Zdroj: M. Tichai, foto: I. Karhánková