Naučná stezka Lánská obora - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 23. duben 2024 | Svátek má Vojtěch

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Naučná stezka Lánská obora

Naučná stezka Lánská obora
NAUČNÁ STEZKA LÁNSKÁ OBORA  
 
Délka: 4,5 km (celá trasa)
Charakteristika: středně náročná trasa, vhodná na pěší turistiku.
Počet zastávek: 22
 
Popis: Stezka začíná a končí na okraji obce Lány, u parkoviště pro návštěvníky naučné stezky, nedaleko budovy Lesní správy Lány u silnice na Křivoklát. Zpřístupněna je ukázková část Lánské obory s dřevěnou vyhlídkou na výběh vysoké zvěře s několika informačními panely. Okružní naučná stezka spojuje obec Lány s touto ukázkovou částí. Stezka seznamuje s faunou, flórou a přírodními poměry Lánské obory a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (od roku 1978 je Lánská obora součástí CHKO Křivoklátsko). Ukázková část obory je otevřena pouze v sezóně (od 1. května do 30. září) a pouze v určitých dnech. Naučná stezka vede neohrazeným lesem mimo oboru a je přístupná celoročně.
 
Celá stezka je značena zelenobílými značkami naučných stezek, doplněnými žlutou nebo oranžovou šipkou vedoucí ze dvou stran k ukázkové části obory. Trasa je vedena po lesních vozových cestách. Trasa k ukázkové části obory je bezbariérová.
 
Otevírací doba ukázkové části Lánské obory s vyhlídkou na zvěř (období Květen - Září):
 • Pondělí zavřeno
 • Úterý zavřeno
 • Středa - Čtvrtek 15 - 20 hod.
 • Pátek zavřeno
 • Sobota 14 - 21 hod.
 • Neděle, svátky 10 - 20 hod.
 

Seznam zastávek

Společná úvodní část trasy
 • Mapa naučné stezky k ukázkové části Lánské obory
 • Chráněná krajinná oblast „Křivoklátsko“
 
Vyobrazení: Najdete zde uvítání a charakteristiku naučné stezky, její plánek, ukázkovou část Lánské obory, datum vyhlášení CHKO, její sídlo správy, maloplošná chráněná území, mapu CHKO Křivoklátsko, pohled z Týřovských skal do údolí řeky Berounky, skákavku rudopásou, střevlíka zlatolesklého, skokana štíhlého, prvosenku vyšší, babočku admirál, tis červený.

Žlutá přístupová trasa
 • Lánská obora
 • Natura 2000
 • Lesní mravenci
 • Způsob hospodaření pro vznik nového lesa
 • Systém a řízení ochrany přírody
 
Vyobrazení: porosty hlohu a keřů růží na extrémně suchých svazích; individuální ochrana jírovců – kaštanů; buk lesní; ukázka výsadby odrostků s oplůtky proti okusu zvěří; dub zimní – největší zdroj přirozené potravy pro zvěř; borovice lesní; jarní přírůst smrku ztepilého, bučina s mařinkou vonnou; suťový les; Čertova skála s tařicí skalní; Berounka s pobřežními porosty; tesařík obrovský; kuňka žlutobřichá; roháč obecný; mapka CHKO s vymezenou ptačí oblastí Křivoklátsko, mravenec lesní (sameček, samička, dělnice); zlatohlávek zlatý (larva), zlatohlávek zlatý, způsob hospodaření lesa maloplošný, podrostní - tématické fotografie, technická opatření k zajištění bezpečnosti a usměrnění návštěvníků; ekologicky přijatelná likvidace náletů akátu v přírodní rezervaci Na Babě; budování ochranných bariér proti pohybu obojživelníků přes silniční komunikace v době páření; asanační zásah proti bolševníku velkolepému; budování cyklostezek.

Ukázková část obory
 • Lánská obora
 • Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko – fauna
 • Bažantnice Amálie
 • Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko – flóra
 • Lánská obora
 • Jelen evropský (dva panely)
 • Jelen sika japonský (dva panely)
 • Daněk skvrnitý (dva panely)
 • Muflon (dva panely)
 • Jelen Dybowského (dva panely)
 • Prase divoké (dva panely)
Vyobrazení: tématické obrázky z Lánské obory, čáp černý, datel černý, skokan štíhlý, skákavka rudopásá, tesařík obrovský, vranka obecná, tématické obrázky z bažantnice Amálie, koniklec luční český, tařice skalní, kyčelnice devítilistá, upolín nejvyšší, bělozářka liliovitá, rosnatka okrouhlolistá, charakteristika jelena evropského (zařazení, výška, váha, podoba, kde žije, potrava, říje, mláďata), charakteristika jelena siky japonského (zařazení, výška, váha, podoba, původ, kde žije, říje, mláďata), charakteristika daňka skvrnitého (zařazení, výška, váha, podoba, původ, kde žije, říje, mláďata), charakteristika muflona (zařazení, výška, váha, podoba, původ, kde žije, říje, mláďata), charakteristika jelena Dybowského (zařazení, výška, váha, podoba, původ, kde žije, říje, mláďata), charakteristika prasete divokého (zařazení, výška, váha, podoba, původ, kde žije, říje, mláďata) a jejich tématické obrázky.
 
Oranžová přístupová trasa
 • Lesní správa Lány
 • Křivoklátsko biosférickou rezervací
 • Lesní správa Lány
 • Lesní správa Lány
Vyobrazení: Charakteristika LS Lány, tématické obrázky, biosférická rezervace Křivoklátsko - vyvážená kulturní krajina v okolí Týřovic; kyčelnice devítilistá (erbovní rostlina CHKO Křivoklátsko); udržování lučních porostů v erozí ohrožených oblastech; výzkum populace kriticky ohroženého raka kamenáče; výzkum obojživelníků a sledování jejich rozšíření; seminář k ochraně památných stromů, tématické obrázky, stádo vysoké zvěře.
 
Zeměpisná poloha GPS:
N: 50°7'4.265" 
E: 13°56'38.325"
 
Jak se na místo dostanete?
autem
 • směr Praha - Nové Strašecí - Lány - silnice vedoucí na Křivoklát - parkoviště u LS Lány
 • směr Plzeň - Žebrák - Kublov - Roztoky u Křivoklátu - Křivoklát - Zbečno - Sýkořice - Lány - parkoviště u LS Lány
 
Zdroj: stezky.info  
Foto: Archiv Rakovnicko.cz

Fotogalerie k článku Naučná stezka Lánská obora

Naučná stezka Lánská obora Naučná stezka Lánská obora Naučná stezka Lánská obora Naučná stezka Lánská obora Naučná stezka Lánská obora