Zámek Lány - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 23. duben 2024 | Svátek má Vojtěch

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Zámek Lány

Zámek Lány
Zámek Lány - letní sídlo presidentů ČR

Lánský zámek se nachází uprostřed křivoklátských lesů na Rakovnicku. Zámek Lány je oficiálním letním sídlem prezidentů České republiky. Lánský zámek je postaven v barokním stylu od roku 1652, kdy byl přestavěn z původního stylu renesančního zámku z roku 1592.

 
Historie
Nejstarší písemná zmínka o Lánech je z r. 1392. Už tehdy zde stávala dřevěná tvrz. Ke konci 16. století obec zakoupil Rudolf II. a na místě původní tvrze nechal postavit jednoduchý lovecký zámeček v renesančním slohu, který byl roce 1652 přestavěn v barokním stylu. Na konci 17. století koupili zámek Valdštejnové. Hrabě Jan Josef z Valdštejna přistoupil v r. 1730 k rozsáhlé rekonstrukci a lánský zámeček byl zvýšen o první patro. Od počátku 18. století až do roku 1921 byly Lány v držení Fürstenberk. Kněžna Marie Anna nechala v letech 1748-1752 postavit na východní straně zámku rokokovou kapli, spojenou v 1. patře se zámeckou budovou. V letech 1821-1825 za knížete Karla Egona II. z Furstenberku došlo k další významné přestavbě lánského zámku. Budova byla zvýšena o 2. patro a začalo se do ní vcházet ze severní strany. Třetí patro v mansardové střeše bylo vybudováno v r. 1903 za knížete Maxe Egona II. z F. a k jižní straně zámku byla přistavěna věžovitá vstupní část. V r. 1921 lánský zámek zakoupil československý stát pro reprezentační účely hlavy státu. Poslední stavební úpravu zámku a jeho nejbližšího okolí provedl v letech 1921 - 24 architekt Josip Plečnik. Zámek stojí v ose zámeckého parku a tvoří jeho organickou dominantu.
 
První prezident československé republiky, Tomáš Garrigue Masaryk si lánský zámek velmi oblíbil. Považoval Lány za svůj domov a trávil zde chvíle práce i odpočinku. Po abdikaci na úřad prezidenta v roce 1935 se do Lán přestěhoval i se svou rodinou natrvalo. Jako místo posledního odpočinku pro své nejbližší i pro sebe nakonec zvolil lánský hřbitov. Hrob rodiny Masarykových se stal symbolem československé demokracie i v dobách totality.
Po smrti T.G.Masaryka byl lánský zámek využíván sporadicky, jen v době druhé světové války zde bydlel státní prezident dr. Emil Hácha. Pravidelně začal navštěvovat Lány až prezident Václav Havel. Jeho nástupce Václav Klaus zámek rovněž pravidelně využívá.
Zámek je veřejnosti nepřístupný
 
Zámecký park
Rozsáhlý zámecký park byl založen okolo roku 1770. V té době byl zámek obehnán valy a tak byl prostor pro park značně omezen. K rozšíření parku došlo po zrušení valů a zavežení příkopů v r. 1858. Park byl rozšířen směrem na jih a východ, kde dosáhl ke konírnám, které se dochovaly do dnešní doby (neslouží však původnímu účelu). Další rozšíření parku směrem na západ, kde byly postaveny prostorné skleníky a vybudována zelinářská zahrada. Tím získal park svou dnešní podobu. Poslední úpravy byly provedeny jugoslávským architektem J. Plečnikem. Jeho projektem byla okrasná zeď na východní straně parku kolem rybníka a kašna. Park má rozlohu 110 ha.
 
Lánská obora
Park v zadní části přechází v Lánskou oboru, která byla založena Valdštejny již roku 1713 a dnes je součástí chráněné krajinné oblasti (CHKO) Křivoklátsko. Obora je oplocená a veřejnosti nepřístupná. V oboře se nachází tzv. "Dohodový dub", u kterého byla v roce 1922 podepsána Malá dohoda. Asi 2 km od zámku se nalézá vila Amálie, kde se konají vládní schůzky. Dnes se obora rozkládá na území cca 3000 ha a slouží zejména k chovu ušlechtilé lovné zvěře (jeleni, daňci, mufloni, jeleni sika). Možnost pořádání reprezentativních honů byla též jedním z důvodů, proč byly Lány v roce 1921 zvoleny za přechodné a letní sídlo hlavy nového československého státu. Oborou prochází údolí potoka Klíčavy a Lánského potoka, obora zahrnuje nadmořské výšky od 240 do 470 metrů nad mořem. Uvnitř obory leží zbytky hradiště Šance. Na jednom ostrohu stojí zřícenina nepřístupného loveckého  hrádku Jivno. Lánská obora je podle slov ředitele Lesní správy Lány historicky nejstarší oborou v Evropě a na světě. V současnosti je Lesní správou vymezená část přístupná turistům (jedná se o nově zbudovanou turistickou stezku Lánská obora).      
 
Koněspřežka
Lánské lesy ukrývají také pozoruhodnou technickou památku: zbytky druhé nejstarší železnice na evropské pevnině. Koněspřežná dráha měla vést z Prahy do Plzně, byla však ukončena v katastru obce Lány u osady Brejl. V provozu byla v letech 1830 - 1869, odbočka do lánských lesů byla využívána až do roku 1873. Dopravovalo se po ní hlavně dřevo a později i kladenské černé uhlí. Bývalá hájovna Píně na okraji Lánské obory je vlastně jedním z nejstarších nádraží - sloužila jako přepřahací stanice a byt inženýra. Dodnes můžeme najít pozůstatky koněspřežky v lánské oboře.

Další informace ZDE 


Fotogalerie k článku Zámek Lány

Zámek Lány Zámek Lány Zámek Lány