Královské město Rakovník - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 14. červenec 2024 | Svátek má Karolína

Navštivte

| BŘEŽANSKÁ POUŤ 2024 | Sobota - Neděle 13. - 14. 7. 2024 od 15.00 hodin | Náves u Špejcharu Břežany u Rakovníka

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Královské město Rakovník

Královské město Rakovník
Královské město Rakovník 

Královské město Rakovník leží necelých 60 km západně od Prahy, ve středu Rakovnické kotliny, na dně širokého, kdysi mokřinatého údolí. Dnešní Rakovník má více než 17 000 obyvatel a je správním centrem regionu. Do města je soustředěna většina průmyslu celého regionu, je centrem kultury i sportu. Svým turistům město nabízí k prohlédnutí  historické památky, možnosti kulturního i sportovního vyžití, procházky po městě i výlety do krásného okolí.

HISTORIE MĚSTA
Samotný název Rakovník je poprvé doložen roku 1252 jako sídlo soudu. V této době byl správním centrem oblasti hrad Křivoklát, Rakovník měl funkci tržního městečka, které tvořilo spolu s okolními vesnicemi manskou soustavu hradu. Na město poddané Křivoklátu byl Rakovník povýšen v roce 1286 králem Václavem II. Na konci 13.století byla do města přenesena správa rakovnického kraje, která trvala až do roku 1787. Od roku 1471měl Rakovník právo hrazených měst a mohl budovat městské opevnění. Král Vladislav II. Jagellonský udělil v roce 1482 městu znak a právo pečetit červeným voskem. Roku 1588 byl Rakovník Rudolfem II. povýšen na město královské.
 
Už ve středověku byl Rakovník střediskem chmelařství, v roce 1460 byl založen pivovar, jehož pivo mělo velmi dobrou pověst i v zahraničí. Velký rozvoj průmyslu nastává v 19.století, kdy vznikaly v okolí města malé doly na uhlí, na ně navázala těžba keramických jílů a současně s ní keramická výroba. Později se ke keramickému přidává ve městě i průmysl chemický/ výroba pracích a čistících prostředků / a strojírenský. V 19.století se také rozvíjí společenský a kulturní život ve městě. Roku 1833 vznikla reálná škola, byl založen ochotnický soubor, knihovna a měšťanská beseda.
 
Za více než 800 let vývoje města zde vzniklo množství památek, které jsou dnes vysoce ceněny.
 
"Rakovník proslul svým chmelem, těšícím se světové pověsti pro výbornou jakost, svým pivem a svými šamotovými výrobky, s nimiž se shledáváme v celém světě.
 Rakovník leží na přímce, která spojuje Prahu, střed země, s Chebem na západě a Německem, k němuž Čechy byly připoutány od stara. Tudy vedla jedna z nejdůležitějších stezek obchodních, jíž v cestě nebyly svízelné překážky krajinné. Běžela po rozvodí řek Oharky (dnes Ohře) a Mže (dnes Berounka), po mírné hornatině, což mělo veliké výhody. Směrem od Chebu vbíhala tato stezka u Rakovníka do širokých lesů křivoklátských, jimiž cesta nebyla nikdy ani tuze bezpečná ani snadná. Byloť tedy nutno popřáti karavanám, dopravujícím zboží, odpočinku a připraviti se na nepěkný kus cesty ku Praze. Nuceného odpočinku toho bylo použito k obchodování s rozsáhlým okolím. Tak vzniklo v místech dnešního Rakovníka "tržiště", které se stalo středem zdejší krajiny.
K zabezpečení nerušeného obchodu bylo propůjčeno tomuto tržišti, z něhož povstala zatím ves, nejdůležitější tehdy výsada "právo opevniti se", což mohl učiniti jen panovník. tuto ves trhovou, důležitou po stránce obchodní i strategické, povýšil král Václav I. (1230 - 1253) na město.
Rakovník se stal městem.
Čeští panovníci obmyslili toto město mnohými výsadami. Nejstarší dochovaný majestát královský, uložený v městském archivu, jest od Jana Lucemburského (z 18. srpna roku 1319), a byly jím Rakovníku potvrzeny všechny výsady, darované městu předešlými panovníky. Ač Rakovník jako hrazené město vzkvétal obchodem i průmyslem, nebyl přece městem samostatným, ale městem závislým na cizí vůli.
Rakovník byl v nejbližším sousedství hradu Křivoklátu, občasného sídla českých králů, a to bylo jeho neštěstím. Nepříhodné okolí Křivoklátu nedovolovalo totiž, aby se hned vedle hradu usazovala šlechta, která vždy toužila sídliti v blízkosti panovníkově, dotříti se k němu, pro svůj zisk. Usazovala se a zakupovala tedy v blízkém Rakovníce, v němž uplatňovala svou vůli i moc. Jejím vlivem král nedovolil, aby se Rakovník stal městem samostatným, nýbrž jen závislým na Křivoklátě - městem hradským.
Když nezištnou a platnou pomocí husitskému králi Jiříkovi si Rakovničtí získali jeho vděk a lásku, zasvitla jim konečně toužebně očekávaná svoboda a samostatnost. Rakovník měl býti povýšen na svobodné královské město a již zařazen mezi královská města. Na neštěstí král Jiřík zemřel a Rakovnickým nastaly nové zápasy a bědy. Nástupce Jiříkův král Vladislav II. udělil městu r. 1482 znak: otevřenou bránu s dvěma věžemi, mezi nimiž jest stříbrný štítek s červeným rakem obráceným klepety vzhůru a nad ním královská koruna, ale samostatnosti nenabyli. Úplné svobody se konečně domohli až za císaře Rudolfa r. 1588 nedlouho před třicetiletou vojnou, kdy Rakovník byl zařazen mezi samostatná města královská.
Třicetiletá válka Rakovník zle pohubila. Vypálený a vyplundrovanný Rakovník od té doby jen živořil. Když dolehl naň počátkem 19. století útisk politický a národnostní, hynul hmotně i duševně - usínal. R. 1848 jej probudily západní větry, vanoucí ze země volnosti, rovnosti a bratrství. Ty konečně protrhly a rozehnaly těžké mraky lhostjenosti a duševní lenosti, zastírající Rakovník. Slunce svobody probudilo spáče, posilnilo zemdlelé a pobídlo váhavé. Rakovník se probral z mnohaletých mrákot a hleděl dohoniti, co dosud zanedbal. Nešlo to snadno. Vyskytly se nechutné hádky a fostihy o prvenství mezi okolními městy. 
Upříti Rakovníku jeho důležitost a výhodnou polohu, nebylo dobře možno, ale zasáhli tu jiní mocní činitelé: smečenský pán, křivoklátská a plaská vrchnost. Soupeřství mezi jmenovanými činiteli způsobilo Rakovníku mnoho ústrků a nezdarů, které bývají často z neznalosti poměrů přičítány těm, kteří stáli v čele městské správy. Rakovník urval Slanému krajskou věznici, ale nemohl zabrániti, aby přes Slaný nebyla vedena starobylá silnice Praha, Rakovník, Cheb, ač byly projekty vypracovány přes Rakovník. Rovněž nedomohli se toho, aby přes Rakovník byla vedena buštěhradská dráha v přímém směru Praha, Rakovník. Karlovy Vary.
Rakovník, neupravené  venkovské město, tuze pomalu se přizpůsoboval novým poměrům. Dočkal se však přece svého obrození, když se stal starostou města majetník zdejšího cukrovaru p. Josef Čermák. Bylť tento starosta neobyčejně prozíravý muž, gentleman po každé stránce. Jeho vystupování a známosti pomohly mu k mnohým úspěchům na úřadech i u vyšších osobností, takže ze zanedbaného Rakovníka vytvořil úpravné venkovské město. Rakovničtí nikdy nedocení práce a námahy bývalého starosty města p. Josefa Čermáka, kterou věnoval rozkvětu Rakovníka." - část z knihy J. Rennera - Rakovník

Zdroj: Jan RENNER - Rakovník, Musejní spolek a Klub Čsl. turistů 1929


SOUČASNOST MĚSTA
Výstavba nových bytů a domů dodala okrajovým částem města moderní podobu. Opravy starých domů a objektů v centru města, předělání chodníků a celých ulic na pěší zóny, úpravy městských parků, to vše zase dává městu podobu historického městečka. Zvláště podmanivou atmosféru města evokují objekty, které jsou večer nasvícené / radnice, chrám sv. Bartoloměje s Pražskou bránou, Vysoká brána / a pouliční dobové osvětlení.
 
O Rakovníku můžeme říci, že je městem průmyslovým. Největším podnikem ve městě je Procter & Gamble , bývalá Ottova mydlárna / založena v roce 1875 /, který vyrábí prací a čistící prostředky a kosmetiku. Dalším velkým podnikem jsou Rakovnické keramické závody / založeny 1883 /, jejichž dlaždice a obkladačky jsou známy i v zahraničí.
 
Ve městě jsou 3 základní školy a 5 středních škol. O volný čas dětí se stará Dům dětí a mládeže, Klub vědy a techniky, kde se mohou děti věnovat nejrozmanitějším koníčkům a zálibám.
 
 
Kultura
Všichni obyvatelé města mají možnost bohatého kulturního vyžití. Po rekonstrukci bylo v prosinci 1999 otevřeno Tylovo divadlo, které dnes slouží též jako kino, ve stejném objektu se nachází i velký společenský sál. Celé toto zařízení, nazvané Kulturní centrum zajišťuje nejrůznější kulturní a společenské akce ve městě Pro nejmenší děti hraje pravidelně loutkové divadlo.
 
V centru města se nachází okresní muzeum, které vybudovalo unikátní stálou expozici o přírodě Rakovnicka s živými exponáty. Dalším zařízením ve městě, které se stará o kulturní vyžití ve městě je Rabasova galerie, která má na pořádání výstav dvě výstavní síně, v jejích prostorách je i koncertní síň, vybudovaná z bývalé synagogy. Stálá expozice galerie je věnována Václavu Rabasovi, malíři, který zasvětil svá díla tomuto kraji. 
 
Sport
Vedle kultury nabízí Rakovník možnosti aktivního využití volného času. Od podzimu do jara je možné využívat krytý zimní stadion s umělou ledovou plochou. Po celý rok lze využívat kryté tenisové kurty, bowling a squash Tenis Centra Cafex, který nabízí v sezóně i venkovní tenisové kurty. Další odpoledne lze strávit na hřišti minigolfu či v krytém plaveckém bazénu, na který navazuje bazén venkovní. V létě lze využít Tyršovo koupaliště s tobogánem. Aktivně lze sportovat v místních posilovnách, ve sportovní hale nebo sokolovně. Pokud se chce někdo na sport pouze dívat, nechť navštíví některý zápas pozemních hokejistů, volejbalistů, basketbalistů, fotbalistů …, každý návštěvník města si zde opravdu může sportu dostatečně užít.


Zdroj: Archiv Rakovnicko, J.Renner - Rakovník, Město Rakovník 

foto: archiv Rakovnicko.cz, Město Rakovník

Fotogalerie k článku Královské město Rakovník

Královské město Rakovník Královské město Rakovník Královské město Rakovník Královské město Rakovník