Správa CHKO Křivoklátsko - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 29. květen 2024 | Svátek má Maxmilián a Maxim

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Správa CHKO Křivoklátsko

Správa CHKO Křivoklátsko
Adresa a kontakty:
 
Správa CHKO Křivoklátsko 
č.p. 5 
270 24 Zbečno
 
Tel.:  951 42 4501-2
Email: strednicechy@nature.cz
 
 
Charakteristika:
Kraj Oty Pavla. "Nad ostrůvkem u řeky stoupala do výšky stráň, a byla to zvláštní stráň, nebylo v ní žádné kamení, jaké v takové stráni bývá, ale hebký vysoký pažit na plošinkách mezi mohutnými duby, sem se chodila pást zvěř a tudy klusala pít k řece. Byla to vlastně krásná zahrada a nebo také zámecký park ...". Tak líčí přírodu Křivoklátska spisovatel Ota Pavel v jedné z nejznámějších povídek - Smrt krásných srnců. Křivoklátsko, dnes chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO, je v porovnání s podobnými krajinami v Evropě zvláštností. Rozkládá se uprostřed Čech a téměř dvě třetiny rozlohy území pokrývají listnaté a smíšené lesy. Dodnes zde zůstalo zachováno více než 1800 druhů cévnatých rostlin, nejméně 52 druhů dřevin, hnízdí zde kolem 120 druhů ptáků a dosud nespočetné množství dalších příslušníků živočišné říše, z nichž je nejeden zařazen do červených seznamů vzácných a ohrožených druhů.
 
Bohatství a zachovalost celé oblasti je podmíněno mnoha přírodními prvky i historickými souvislostmi. Mezi nejdůležitější patří velká členitost terénu Křivoklátské vrchoviny, pestrá geologická stavba, údolní fenomén řeky Berounky, různorodá orientace stanovišť ke světovým stranám, typy půd, klimatické podmínky i historický vývoj osídlování. Strmé a nepřístupné stráně údolí řeky Berounky jsou kryty přirozenými lesními porosty, místy prostupují skalní výchozy s typickou teplomilnou florou a faunou. Vodní tok vymodeloval za dlouhá tisíciletí v horninovém podkladu hluboké, místy až kaňonovité údolí a přítomnost řeky tu způsobuje teplejší mezoklima. Naproti tomu oboustranné přítoky Berounky vytváří úzce zaříznutá údolí, na jejichž dno jen ztěží pronikají sluneční paprsky, zvláště pak v letních měsících, kdy se uzavírá klenba listnatého lesa. Teplota na dně údolí je po většinu roku velmi nízká, což odpovídá podmínkám podhorských až horských území. Teplotní inverze, pro Křivoklátsko typický jev, je jednou z hlavních příčin vysoké druhové rozmanitosti zdejší přírody.
 
 
Základní údaje:
Rozloha: 628 km2 
Geografická orientace: 49° 51´ - 50° 09´ N, 13° 37´ - 14° 05´ E 
Nadmořská výška: 223 m (Berounka - Hýskov) - 616 m (vrch Těchovín) 
Vyhlášení: výnosem MK ČSR č.j. 21972/1978 
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
     - 4 národní přírodní rezervace
     - 15 přírodních rezervací
     - 5 přírodních památek
 
Dále jsou v působnosti Správy CHKO Křivoklátsko národní přírodní rezervace Chlumská stráň a Pochvalovská stráň a národní přírodní památky Bilichovské údolí, Odlezelské jezero, Cikánský dolík a Vosek.