Gymnázium Zikmunda Wintera - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 25. červen 2024 | Svátek má Ivan

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Gymnázium Zikmunda Wintera

Gymnázium Zikmunda Wintera
Gymnázium Z. Wintera

severně od chrámu sv. Bartoloměje stojí mohutná dvoupatrová budova nejstarší reálky v Čechách, byla otevřena roku 1833. Mezi budovou školy a zvonicí probíhal příkop kostelního opevnění. Dnešní gymnázium nese jméno významného českého historika a beletristy Zikmunda Wintra, který zde v letech 1874 – 1884 působil jako profesor.

Škola prošla dlouhým a složitým vývojem. Byla zřízena jako reálka, tj. škola výchovávající střední technické kádry a připravující pro studium na pražské technice. Zakládací listina byla podepsána v roce 1829, výuka byla zahájena ve školním roce 1833/34.
 
Studium bylo původně tříleté, později sedmileté (vyšší reálka od roku 1864), od roku 1869 ukončené maturitou. V roce 1936 byla škola přeměněna na reálné gymnázium. V souvislosti s novými školskými zákony v padesátých letech prošla érou jedenáctileté střední školy, érou tříleté všeobecně vzdělávací školy, od roku 1968 je gymnáziem. V roce 1990 jsme obnovili víceleté studium, které existuje souběžně se čtyřletým.
 
Vyučovacím jazykem byla nejprve němčina, česky se začalo vyučovat až od roku 1864.
 
Financování zajišťoval až do zestátnění školy (roku 1892) jednak nadační fond zřízený arcibiskupem Chlumčanským, jednak rakovnická obec. Ta vlastními náklady (především z tzv. pivního krejcaru) postavila budovu sloužící gymnáziu dodnes.
 
Podle vůle zakladatele na škole vyučovali řádoví bratři - nejprve piaristé (do roku 1848), pak do roku 1872 premonstráti, od té doby profesoři světští.
 
Obsah výuky se v průběhu 19. století výrazně proměnil, v 90. letech se již výrazně nelišil od gymnázií (snad jen absencí klasických jazyků). škola měla vlastní botanickou zahradu, dobře vybavené kabinety a knihovnu. Dodnes jsou na škole významné přírodovědné sbírky, založené už za ředitele Martinovského v roce 1856 a značně obohacené na konci předminulého století. Postupně vzrůstal počet studentů (z původních několika desítek na více než 300) i učitelů (z původních šesti na třicet). Od roku 1908 začaly na našem ústavu studovat také dívky. Přelom tisíciletí jsme přivítali s více než čtyřmi sty studenty a téměř třicítkou učitelů.
 
Školou prošla za dobu její existence řada vynikajících profesorů a žáků. Jméno jednoho z nich - Zikmunda Wintra - nese hrdě ve svém názvu.

foto: Archiv Rakovnicko