Krátké zprávy z města - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 23. duben 2024 | Svátek má Vojtěch

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Krátké zprávy z města

Společnost

Vybrané zprávy ze 73. schůze rady města, která se konala 14. 7. 2021.

Datum 24. 07. 2021 Autor Rakovnicko

Krátké zprávy z města
Nákup projekčního zařízení – Kulturní centrum

Do schváleného rozpočtu města na rok 2021 byl zařazen investiční příspěvek pro Kulturní centrum ve výši 1 200 000 Kč na nákup nového projekčního zařízení do kina v budově Tylova divadla splňující nejnovější technické požadavky. Nyní KC požádalo o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 432 000 Kč na zakoupení z důvodu toho, že v nejnižší nabídce z poptávkového řízení činí celková cena projekčního zařízení 1 898 490 Kč. K úhradě bude také použit fond investic Kulturního centra Rakovník ve výši 266 490 Kč.

Současné projektové zařízení je z roku 2009, pořízeno bylo v první vlně digitalizace kin. V technické zprávě z roku 2020 je diagnostikována řada chyb a závad, které nelze opravovat, jedná se například o ztrátu technické a softwarové podpory výrobce. Dalším zásadním problémem je neschopnost čtení medií ve vysoko snímkové frekvenci, kterou jsou ve většině případů zpracovávány nové premiérové filmy.

O schválení tohoto investičního příspěvku ve výši 432 000 Kč jako závazného ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 bude rozhodovat zastupitelstvo města na svém zářijovém zasedání.

 

Kabelová přípojka NN pro VSSC Rakovník

Byla zahájena veřejná zakázka malého rozsahu „Kabelová přípojka NN pro víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník“. Jedná se o přípojku, která připojuje odběrné místo k distribuční síti. V prvních měsících stavby byly prováděny především bourací práce, pro které vybudování nové kabelové přípojky nebylo nutné, nyní zhotovitel stavby vznesl požadavek na zahájení řešení otázky realizace nového hlavního přívodu NN pro objekt VSSC. S ohledem na harmonogram realizace vlastní stavby rekonstrukce VSSC Rakovník byl navržen termín realizace od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021.

 

Nový přechod – Kaufland

Město podepsalo smlouvu se společností Kaufland Česká republika v. o. s. o provedení stavby na části pozemků ve vlastnictví města. Záměrem je vybudování místa pro přecházení pro pěší propoj OC Kaufland se stávajícím chodníkem, který je součástí pěších tras v městské zástavbě. V rámci úpravy se provede prodloužení stávajícího chodníku od OC Kaufland o cca 20 m k nově budovanému místu pro přecházení přes ul. Luženská (u  křižovatky ulic Pod Václavem x Luženská), kde budou sníženy obruby a proveden nový ochranný ostrůvek, úprava části parkování a propojení chodníku na stávající chodník.

 

Darování keramiky pro Víceúčelové studijní a společenské centrum

Společnost Lasseslberger se rozhodla darovat městu dlažbu a obklady na stavbu Víceúčelového studijního a společenského centra v hodnotě 515 317 Kč bez DPH. Keramika bude použita na sociální zázemí, schodiště a nášlapné vrstvy podlah. Rozpočet stavby VSSC bude tedy ponížen o cenu tohoto materiálu.

 

Rekonstrukce ulic Křikavova a Pod Václavem v Rakovníku

Odbor správy majetku připravuje každý rok rekonstrukci několika ulic ve spolupráci se správci inženýrských sítí. V ulicích Křikavova a Pod Václavem proběhla kompletní rekonstrukce plynovodu a přípojek, vodovodu a přípojek, kanalizace a přípojek, dále rekonstrukce veřejného osvětlení a pokládka optického kabelu. V koordinaci nyní dojde ke kompletní rekonstrukci uvedených ulic. Proto bylo zahájeno zadávací řízení k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku. Předpoklad pro možné zahájení stavebních prací je září 2021, dokončení prací je do konce roku 2021 - I. etapa a do konce května 2022 - II. etapa. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je dle rozpočtu stanovena na cca 14,5 mil. Kč bez DPH.

 

Multifunkční hřiště u Sokolovny

Ve sportovním areálu Sokolovny v Rakovníku se nachází v ploše mezi atletickým oválem a oplocením asfaltové hřiště na basketbal. Toto asfaltové hřiště je využíváno širokou veřejností a k výuce tělocviku žáků z místních škol. Stávající asfaltová plocha je na několika místech popraskaná a hrozí zde nebezpečí úrazu.

Na základě zveřejněné zakázky byly doručeny 4 nabídky na výstavbu multifunkčního hřiště u Sokolovny. Po posouzení a zhodnocení všech nabídek bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo s VYSSPA Sports Technology s.r.o., jejímž předmětem je výstavba multifunkčního hřiště za cenu 2 797 769,47 Kč vč. DPH, Připomínáme, že projekční cena byla 3 166 053,61 Kč vč. DPH.


Zdroj: Město Rakovník