Zprávy z rakovnické radnice - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 12. duben 2024 | Svátek má Julius

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Zprávy z rakovnické radnice

Společnost

Vybrané zprávy z 68. schůze rady města, která se konala 12. 5. 2021.

Datum 24. 05. 2021 Autor Rakovnicko

Zprávy z rakovnické radnice

Jesle Rakovník


S ohledem na zlepšení epidemiologické situace byla ve Středočeském kraji obnovena docházka dětí do mateřských škol a dětských skupin v běžném režimu. Jesle mohou od 3. 5. 2021 využívat bez omezení všechny zapsané děti, a proto se obnovuje platba zaopatřovacího příspěvku v běžném režimu.

Letní kino – oprava vstupu


Rada města projednala navýšení ceny díla u opravy vstupu Letního kina Rakovník. Stavba je v současnosti prakticky dokončená, probíhají poslední dokončovací práce. V průběhu stavby došlo k několika nepatrným změnám zejména v provedení části omítek. Část původně projektem navržených štukových omítek, byla zaměněna z důvodu delší životnosti za sanační zatřené vícevrstvé omítky. Dále byla nad rámec rozpočtu opravena např. díra ve zdi za promítací stěnou. Celkově na stavbě vznikly vícepráce v hodnotě 93 090,60 Kč bez DPH a méně práce v hodnotě -63 168,60 Kč bez DPH. Cena víceprací je tedy 29 922 Kč bez DPH.

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník – projektová dokumentace


Po ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník – projektová dokumentace“ proběhlo otevírání nabídek. Byly doručeny celkem 4 nabídky, hodnotící komise posoudila doručené nabídky a nezjistila žádné nedostatky.
Nejvhodnější a doporučená byla nabídka společnosti SUDOP Project Plzeň a.s.  Nabídková cena společnosti SUDOP Project Plzeň a.s. činí 678 400,00 Kč bez DPH, tj. 820 864,00 Kč vč. DPH. Předpokládaná doba zahájení prací je v červnu 2021, dokončení do 26 týdnů od podpisu smlouvy o dílo.

Podpora výsadby stromů


Odbor správy majetku v dubnu loňského roku požádal Státní fond životního prostředí ČR o poskytnutí
podpory na realizaci projektu "Výsadby stromů - Město Rakovník", který se týkal výsadby 39 ks listnatých stromů v lokalitách města Rakovníka, a to v ulicích Vaněčkova, Okružní a Plzeňská. Realizace akce byla ukončena 2. 11. 2020 za celkovou cenu 389 866 Kč vč. DPH. Žádost o podporu ze SFŽP byla akceptována a město obdrželo dotaci ve výši 201 133 Kč. V souladu s Pravidly pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů bylo možno po uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP, požádat Středočeský kraj o poskytnutí daru v maximální výši 4 500 Kč na jeden vysazený strom.
Na základě výše těchto skutečností bude poskytnuto z rozpočtu Středočeského fondu na podporu výsadby stromů 58 500 Kč za účelem podpory následné péče o vysazené stromy.

Administrace zadávacího řízení „Parkování v ul. Nádraží, Rakovník“


V roce 2019 zahájil odbor investic projektovou přípravu investiční akce „Parkování v ul. Nádraží, Rakovník“, která navázala na studii z roku 2015. Projekční práce byly na základě objednávky zadány projekční kanceláři Ateliér Kprojekt, s. r. o. Jedná se o navýšení parkovací kapacity v ul. Nádraží. Parkoviště bude propojeno dvěma novými schodišti přímo s autobusovým nádražím. Pro urychlení výběru administrátora zakázky jsme napřímo oslovili Mgr. Ing. Hebkého, advokátní kancelář, který pro město již zajistil mnoho zadávacích řízení. Zahájení prací předpokládáme v září 2021, dokončení do června 2022, dobu výstavby cca 5 měsíců.

Výměna výplní otvorů školní dílny – 1. ZŠ Rakovník


Po opakovaném zahájení zadávacího řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna výplní otvorů – školní dílny 1. ZŠ Rakovník“ byly v termínu doručeny 3 nabídky. Po posouzení nabídek bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo s  STOL – MECHANIKA družstvo. Projektová cena byla stanovena ve výši 734 981,32 Kč vč. DPH, vybraná firma nabídla cenu 524 034,19 Kč vč. DPH. Předpokládaný termín realizace je od 28. 6. 2021 do 23. 8. 2021.

Zdroj: Město Rakovník