Zprávy z rakovnické radnice - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 12. duben 2024 | Svátek má Julius

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Zprávy z rakovnické radnice

Společnost

Vybrané zprávy z 67. schůze rady města, která se konala 28. 4. 2021

Datum 24. 05. 2021 Autor Rakovnicko

Zprávy z rakovnické radnice

Dodávka výpočetní techniky pro Městský úřad

Bylo zahájeno zjednodušené podlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dodávka výpočetní techniky pro Městský úřad Rakovník“. Předmětem zakázky je dodání 165 kusů počítačových stanic „All in One“ a stejný počet kusů klávesnic, myší a softwaru Office 2019. Předpokládaná cena je při současných cenách na samotný počítač s operačním systémem a licencí Office kolem 4 000 000,- Kč bez DPH. Jedná se o plánovanou investici, která byla schválena při schvalování rozpočtu na rok 2021.
 

Úprava vody pro Tyršovo koupaliště

Tyršovo koupaliště v Rakovníku se již několik let potýká se špatnou kvalitou vody. V průběhu letní sezóny dochází ke zhoršení kvality vody vlivem nadměrného rozvoje sinic a řas v koupališti. Na základě této skutečnosti, byl od roku 2019 zadán monitoring přítoku do Tyršova koupaliště v Rakovníku společnosti Photon Water Technology s.r.o. Tato společnost dodala za každý monitorovací rok zprávu ohledně stavu přítoku do Tyršova koupaliště včetně samotného stavu vody v koupališti během roku.

Na základě monitorovacích roků 2019 a 2020 byl navržen další postup k docílení lepší kvality vody. Jednou z možností vody je instalace systému srážení živin na nátoku. Při malých průtocích kaskádou tento systém může výrazně přispět ke zlepšení vody v koupališti. Další možná cesta k získání lepší kvality vody v Tyršově koupališti je aplikace bakteriálního preparátu Algaway Bio W-20. Jedná se o směs vysoce koncentrovaných prospěšných baterií, určených k podpoře čistého a zdravého ekosystému, díky nimž se ve vodním prostředí optimalizují biologické procesy a omezuje tvorba řas a sinic.

Víceúčelové studijní a společenské centrum

Realizace vlastní stavby byla zahájena dne 31. 12. 2020 předáním staveniště zhotoviteli. Bezprostředně poté zhotovitel zahájil bourací práce na všech objektech. Byly zbourány střechy objektů a následně byla provedena postupná demolice jednotlivých podlaží, stropů, obvodových stěn, příček a schodišť.
Nyní se bourací práce prolínají se stavebními pracemi. V nárožním objektu jsme začali s výstavbou sociálního zařízení ve 2. NP. Obnažujeme konstrukce stropů a vyhodnocujeme stav nosných konstrukcí. Ve středním objektu, který byl určen k demolici až na úroveň stropu nad 1. NP, byly doplněny základové konstrukce, provedena část nové kanalizace a podkladní betony a nyní dodavatel váže výztuž pro betonáž nosných sloupů budoucího oddělení beletrie. Celý prostor pro budoucí letní divadelní scénu je vyčištěný.
V rámci pravidelných kontrolních dní se postupně řeší nově vznikající skutečnosti, které se objevily při provádění bouracích prací a postupném odkrývání zakrytých konstrukcí.

Zánik mandátu Bc. Moniky Tesařové a vznik mandátu náhradníka

Z komunálních voleb vznikl dne 6. 10. 2018 mandát člence zastupitelstva města Rakovník Bc. Monice Tesařové, která byla zvolena za politické hnutí ANO 2011. Jmenovaná zastupitelka rezignovala na svůj mandát podáním doručeným starostovi dne 26. 4. 2021. Na uvolněný mandát nastoupila ze zákona dne 27. 4. 2021 náhradnice z kandidátní listiny paní Drahomíra Šindelářová, která je připravena mandát vykonávat.


Měřící stanice

Společnost Slamka Consulting, s. r. o., darovala na dobu 2 let městu Rakovník měřící stanici perfect-Air model V 10. Měřící stanice je umístěna na budově města a monitoruje úsek Na Sekyře před křižovatkou Na Váze. Měří hodnoty PM, teplotu, vlhkost a tlak. PM jsou suspendované částice polétavého prachu.  Čísla za zkratkou PM jsou koeficienty značící velikost částic, konkrétně jejich prachovou hodnotu. PM10 tedy značí soubor suspendovaných částic s maximálním aerodynamickým průměrem 10 µm (10 mikrometrů - pozn.: 1 mikrometr = 1 milióntina metru), PM2,5 značí soubor částic s maximálním aerodynamickým průměrem 2,5 µm. Pro srovnání např. lidský vlas má průměr přibližně 70 µm.
Jedná se o technologii, která by měla zastávat pouze orientační informativní rámec o kvalitě ovzduší. Může být nápomocna, ale nelze na ní stavět správní rozhodnutí.


 
Pro připomenutí:

Zrušení helplinky pro seniory

Z důvodu zrušení nouzového stavu a minimálního zájmu se k 30. 4. 2021 zrušila helplinka městského úřadu pro seniory. Senioři se mohou nadále obracet  na pracovníky oddělení sociální prevence v úředních dnech a po předchozí domluvě i v jiných termínech. 
Pro veškeré informace o očkování proti onemocnění COVID je zřízena bezplatná linka 1221 denně od 8 -19 hod.

Do práce na kole

Do práce na kole (a také pěšky či poklusem) je celorepublikovou výzvou, jejíž 11. ročník se uskuteční od 1. – 31. května 2021. 

Město Rakovník se společně s dalšími nadšenci zapojilo do výzvy v letech 2019 a 2020. Přestože loňský ročník byl oproti první účasti podstatně ovlivněn pandemickou situací, akce měla jednoznačně pozitivní ohlas. Smysl výzvy spočívá v tom, aby účastníci výzvy byli hravou formou motivováni k dopravě do svého zaměstnání udržitelnou formou – na kole, koloběžce, pěšky nebo během. V letošním roce se město Rakovník opět zapojí, informace k výzvě budeme sdílet na webových stránkách a fb Do práce na kole – Rakovník.
I v letošním roce došlo k úpravě pravidel, které se přizpůsobily současné situaci. Je možné započítávat nejen cesty do práce, ale i cesty do přírody, na nákup nebo se psem. Zapojit se může opravdu každý!
Pro ty, kdo nadále cestují na svá pracoviště, je určitě nejzdravější a nejbezpečnější variantou dopravovat se pěšky či na kole. Ostatní si mohou zapisovat třeba zdravotní vycházky, cesty pěšky či na kole na nákup. Zároveň je možné tyto aktivity kombinovat v rámci celého měsíce i v rámci týmu.
Pokud se chcete do výzvy zapojit s námi, navštivte webové stránky https://www.dopracenakole.cz/, kde se dozvíte veškeré informace k registraci a k pravidlům. Registrace probíhá do 7. května. Nezapomeňte se zaregistrovat pod hlavičkou města Rakovník.

Zdroj: Město Rakovník