Zprávy z rakovnické radnice - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 20. květen 2024 | Svátek má Zbyšek

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Zprávy z rakovnické radnice

Společnost

Vybrané zprávy z 62. schůze rady města, která se konala 17. 2. 2021.

Datum 24. 02. 2021 Autor Rakovnicko

Zprávy z rakovnické radnice
Poskytnutí dotací z rozpočtu města

V rámci Programu pro poskytování dotací města Rakovníka v roce 2021 rozhodla rada města poskytnout dotaci:

v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v celkovém objemu 85 000,- Kč
v oblasti kultury v celkovém objemu 525 000,- Kč
na podporu zájmových spolků v celkovém objemu 188 000,- Kč
v oblasti životního prostředí v celkovém objemu 110 000,- Kč  
v oblasti prevence sociálně patologických jevů v celkovém objemu 150 000,- Kč
v oblasti sportu v celkovém objemu 758 500,-Kč
Dále doporučila ke schválení zastupitelstvu poskytnout dotace:

v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v celkovém objemu 65 000,- Kč
v oblasti kultury v celkovém objemu 475 000,- Kč
na podporu zájmových spolků v celkovém objemu 150 000,- Kč
v oblasti životního prostředí v celkovém objemu 40 000,- Kč 
v oblasti sportu v celkovém objemu 3 001 000,-Kč
 

Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele Školní jídelny

Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění odvolat ředitele Školní jídelny, Rakovník, Martinovského 270, příspěvkové organizace, pana Jiřího Kremera, k poslednímu dni šestiletého období, tj. k 30. 6. 2021. Zároveň vyhlásila ke dni 10. 3. 2021 konkurz na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Školní jídelny, Rakovník.

 

Do práce na kole 2021

Do práce na kole (a také pěšky či poklusem) je celorepublikovou výzvou, jejíž 11. ročník se uskuteční v květnu 2021. Město Rakovník se společně s dalšími nadšenci zapojilo do výzvy v letech 2019 a 2020. Přestože loňský ročník byl oproti první účasti podstatně ovlivněn pandemickou situací, akce měla jednoznačně pozitivní ohlas. Smysl výzvy spočívá v tom, aby účastníci výzvy byli hravou formou motivováni k dopravě do svého zaměstnání udržitelnou formou – na kole, koloběžce, pěšky nebo během. V letošním roce se město Rakovník opět zapojí, informace k výzvě budeme sdílet na webových stránkách a fb Do práce na kole – Rakovník. Další informace naleznete také na webových stránkách výzvy – www.dopracenakole.cz.

 

Poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

V roce 2020 byla realizována výsadba 39 ks stromů v lokalitách města Rakovníka v celkové hodnotě 389 866,- Kč. Jednalo se o ulice Vaněčkova, Okružní a Plzeňská, které byly pro projekt vytipovány na základě odborného posudku. Nyní byla doručena smlouva na poskytnutí podpory ze Státního fondu ČR na akci „Výsadba stromů – Město Rakovník“ ve výši 201 133,- Kč.

 

Výměna oken v objektu Samson, Vysoká č. p. 233 v Rakovníku

Rada města rozhodla v lednu vypsat zadávací řízení na výměnu oken v objektu Samson č. p. 233 v Rakovníku. Byla vybrána společnost OKNA LANGER s.r.o., která výměnu realizuje za celkovou cenu 611 783,- Kč vč. DPH,

 

Přístavba výtahu v DPS Vysoká 91 v Rakovníku

Město Rakovník je vlastníkem domu s pečovatelskou službou v ul. Vysoká 91 v Rakovníku, tento objekt má k dispozici kabinový vnitřní výtah pouze do 2.NP. Poslední patro v 3. NP je přístupné pro imobilní nájemníky pouze za pomoci invalidní plošiny umístěné na zábradlí schodiště. Kabinový vnitřní výtah, který je ukončen v 2.NP byl instalován při samotné výstavbě domu v roce 2000. Jedná se o již zastaralý výtah, který v současné době vykazuje značný počet oprav.

Stávající výtah není možné prodloužit do 3. NP patra. Proto pokud chceme zajistit v domě s pečovatelskou službou bezbariérový vstup do všech poschodí kabinovým výtahem, je třeba tento výtah umístit vně budovy. Rada města tedy rozhodla vypsat zadávací řízení k podání nabídky na přístavbu výtahu v DPS Vysoká 91 v Rakovníku. Přístavba výtahu je plánovanou investicí, projekční cena je 2 131 420,73 Kč vč. DPH, předpokládáme, že cena vzešlá ze zadávacího řízení bude nižší.

 

Výměna výplní otvorů – školní dílny 1. ZŠ Rakovník

Výměna oken je již několik let uváděna v požadavcích 1. ZŠ na opravu a údržbu, okna jsou již v havarijním stavu, některá nejdou ani zavírat. Soupis prací na výměnu výplní otvorů byl vypracován s ohledem na vyjádření Národního památkového ústavu – územní odborné pracoviště Středních Čech v Praze, čj. NPU – 321/2193/2020 ze dne 09. 01. 2020. Jedná se celkem o výměnu výplní u 17 ks okenních otvorů a 1 ks vchodových dveří. Nová okna i balkonové dveře budou vyrobeny v přesné replice stávajících výplní otvorů, tj. dřevěná okna a dveře, zhotovená euro technologií. Současně s výměnou okenních výplní dojde k výměně vnějších i vnitřních parapetů. Rada města rozhodla vypsat zadávací řízení k podání nabídky na tento projekt, předpokládaná cena je 734 981,32 Kč. Termín této akce je plánován od 28. 6. 2021 do 23. 8. 2021.

 

Oprava dřevěného přístřešku v zahradě 1. MŠ Rakovník v Hradbách 188, Rakovník

Jedná se o znovupostavení vnitřní přizdívky a výměny pozednice v úložném prostoru přístřešku, který se zřítil vlivem zatékání srážkových vod. Součástí opravy je odvod srážkových vod z rubu opěrné zdi, odebrání terénu, osazení žlabovek a zřízení drenáže. Termín této akce je plánován od 01. 3. 2021 do 30. 4. 2021. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se Stavebním podnikem, spol. s r.o., za celkovou cenu 329 881,95 Kč vč. DPH.

 

Pro připomenutí:

Úřední hodiny

Na základě rozhodnutí vlády se Městský úřad v Rakovníku od pondělí 15. 2. 2021 opět otevřel pro veřejnost v klasických úředních dnech a hodinách:

Pondělí 8:00 - 17:00

Středa 8:00 - 17:00

Pátek 8:00 - 12:00

V případě nutnosti osobního projednání příslušné úřední záležitosti na pracovištích MěÚ Rakovník bude poslední občan přijat k vyřízení či projednání úřední záležitosti nejpozději 20 minut před koncem úředních hodin. Úřední záležitost občana bude vyřízena i mimo stanovené úřední dny a hodiny po dohodě s úředníkem, pokud tomu nebudou bránit závažné důvody provozního charakteru.

Úřední dny a hodiny centrální pokladny městského úřadu

Pondělí:  8:00 - 11:30 / 12:15 - 17:00
Úterý:      8:00 - 11:30 / 12:15 - 14:30
Středa:    8:00 - 11:30 / 12:15 - 17:00
Čtvrtek:   8:00 - 11:30 / 12:15 - 14:30
Pátek:     8:00 - 11:30 / 12:15 - 13:00 
Úřední dny a hodiny podatelny městského úřadu

Pondělí:   8:00 - 17:00 
Úterý:       8:00 - 15:00
Středa:    8:00 - 17:00
Čtvrtek:   8:00 - 15:00
Pátek:      8:00 - 13:00
Mimo úřední dny, tedy v úterý a ve čtvrtek, je budova radnice přístupná kvůli otevření pokladny a podatelny pouze zadním vchodem ze dvora.

Poplatky je možné uhradit převodem na účet MěÚ Rakovník. Tel. kontakty: poplatky za komunální odpad (313 259 104), ostatní místní poplatky (313 259 133).

U zadního vchodu do budovy radnice byla umístěna schránka, do které lze vkládat podání, na která nepotřebujete potvrzení z podatelny. MěÚ Rakovník preferuje podání prostřednictvím České pošty nebo elektronicky (e-mail: posta@murako.cz, datová schránka: qb9bqrd).

V rámci obecního živnostenského úřadu apelujeme o preferování telefonických dotazů.

Vzhledem k mimořádným krizovým opatřením žádáme občany, aby omezili osobní návštěvu budov a kanceláří Městského úřadu v Rakovníku ve věci vyřizování záležitostí pouze na nezbytně nutné případy. 

 

Povinné respirátory

Od čtvrtka 23. 2. 2021 bude dle nařízení vlády možné vstoupit do všech budov Městského úřadu v Rakovníku pouze v respirátoru FFP2, nanoroušce, případně použít 2 chirurgické roušky.

Helplinka pro seniory

Díky obnovení úředních hodin úřadu je od pondělí 22. 2. 2021  upravena provozní doba helplinky pro seniory následovně: úterý a čtvrtek vždy 8:00 – 12:00 hodin. Telefonní číslo je 313 259 249.

 

Zasedání zastupitelstva města

13. zasedání zastupitelstva města se bude konat v pondělí 1. 3. 2021 od 17:00 hodin v Kulturním centru v Rakovníku. Zasedání je možné se zúčastnit pouze v respirátoru, nanoroušce či 2 chirurgických rouškách. Opět bude možné sledovat online přenos přes odkaz na webových stránkách města.

Zdroj: Město Rakovník