Krátké zprávy z města - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 20. květen 2024 | Svátek má Zbyšek

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Krátké zprávy z města

Společnost

Vybrané zprávy z 61. schůze rady města, která se konala 3. 2. 2021.

Datum 12. 02. 2021 Autor Rakovnicko

Krátké zprávy z města
Poskytnutí dotace na projekt „Obnova místních komunikací ulic Malinovského, Rubínova, Rejčkova a Burianova“

Městu Rakovník bude poskytnuta dotace na základě žádosti o dotaci z Programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na úhradu nákladů ve výši 4 586 096,- Kč. Hodnota celkové zakázky je 16 359 753,- Kč vč. DPH, vlastní zdroje projektu tedy činí 11 773 657,- Kč vč. DPH. Ukončení realizace projektu je stanovena poskytovatelem do 31. 10. 2021. Ukončení financování akce do 31. 3. 2022.

V roce 2020 byla podána žádost ještě o podporu z Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020 na projekt „Hospodaření s dešťovou vodou v lokalitě Plzeňská a Malinovského, Rakovník“. Rozhodnutí o poskytnutí této dotace zatím nebylo doručeno.

 

Provoz jeslí v roce 2021

Po společné konzultaci odboru sociálně – právní ochrany dětí a sociální prevence a vedoucí organizační složky jesle byl schválen návrh provozu jeslí pro veřejnost během roku 2021. Během hlavních prázdnin budou jesle uzavřené v termínu od 7. 7. 2021 do 30. 7. 2021, během tohoto uzavření budou zaměstnanci čerpat dovolenou a bude probíhat malování prostor.

Zaopatřovací příspěvek na období červenec 2021, kdy budou jesle otevřené pouze dva dny (1. a 2. 7. 2021), byl stanoven na 280,- Kč/den docházky. V téže výši byl stanoven i zaopatřovací příspěvek za červenec při nulové docházce a na 500,- Kč v srpnu při nulové docházce.

Uzavření jeslí po dobu vánočních prázdnin kopíruje uzavření základních a mateřských škol, tedy v termínu od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021. Jesle se opět otevřou 3. 1. 2022.

Dále bylo schváleno uzavřít provoz jeslí dne 27. 9. 2021 (pondělí před státním svátkem) a 29. 10. 2021 (pátek po státním svátku), protože nebude možné zajistit stravu a zájem o služby bývá zcela minimální.

 

Stanovení výše reálných cen za věcná břemena

Rada města schválila v souladu s koeficientem míry inflace za rok 2020 (3,2 %) výši reálných cen za zřizování věcných břemen v případě délky inženýrských sítí uložených do pozemků ve vlastnictví města do 10 m ve výši 1 216,- Kč, nad 10 m ve výši 121,- Kč/m a v případě plošného věcného břemene za 121 Kč/m2 vždy plus DPH dle aktuálně platné sazby.                                         

Studie kompletní rekonstrukce stávající sportovní haly a přístavby nové haly

Rada města rozhodla na základě poptávkového řízení uzavřít smlouvu o dílo se společností Sportovní projekty s. r. o. na vypracování architektonické studie rekonstrukce a přístavby Sportovní haly Rakovník za cenu 143 700,- Kč bez DPH.

 

Valorizace nájemních a pachtovních smluv

Město Rakovník jako pronajímatel nebytových prostorů a pozemků a jako propachtovatel pozemků má v souladu s ustanovením ve smlouvách právo každoročně valorizovat nájemné a pachtovné, a to vždy o výši míry inflace za uplynulý rok, oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem.

Bylo tedy rozhodnuto valorizovat nájemné/pachtovné u nájemních/pachtovních smluv na nebytové prostory a pozemky v souladu s mírou inflace za rok 2020, která činí 3,2 %, a to konkrétně u smluv, kde valorizace činí 50,- Kč a více.

 

Darování měřící stanice

Společnost Slamka Consulting, s. r. o., daruje na dobu 2 let městu Rakovník měřící stanici perfect-Air model V 10, která bude umístěná v ulici Na Sekyře na budově č. p. 166 u vchodu do městského úřadu. Stanice perfect-Air je moderní elektronické zařízení, které umožňuje měření koncentrace rozptýlených prachových částic a základních parametrů ovzduší. Stanice prioritně měří koncentraci polétavého prachu.

 

Žádost o dotaci na rozšíření městského kamerového dohledového systému na rok 2021 

Město Rakovník bude opět prostřednictvím programu Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality na místní úrovni 2021 žádat o poskytnutí dotace na rozšíření Městského kamerového dohledového systému. Tentokrát půjde o 2 nové kamerové body – Na Váze a U Hřbitova.

 

Valorizace nájemních smluv na byty a DPS

Město Rakovník jako pronajímatel bytů má v souladu s ustanovením v novějších nájemních smlouvách právo jednou ročně, nejdříve však po 12 měsících od uzavření smlouvy, upravit nájemné mírou inflace, a to vždy o výši míry inflace za uplynulý rok, oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem.

Bylo tedy rozhodnuto valorizovat nájemné u nájemních smluv na byty ve vlastnictví města v souladu s mírou inflace za rok 2020, která činí 3,2%, a to u všech smluv podléhajících valorizaci.

 

Objekt Omáčkovny 1. ZŠ Rakovník

Bylo rozhodnuto o zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je oprava fasády, výměna oken a střešní krytiny na objektu Omáčkovna 1. ZŠ Rakovník. Předpokládané investiční náklady dle rozpočtu projektanta jsou 3,211 mil. Kč bez DPH. Předpoklad realizace je od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021. Zadávací podmínky byly stanoveny s ohledem na zachování bezproblémového chodu školy.

 

Stanovení výše nájmu za hrobová místa a ceny služeb spojených s hrobovým místem pro rok 2021

Vzhledem k narůstajícím nákladům souvisejících s provozem, údržbou a správou pohřebiště, bylo rozhodnuto s účinností od 1. 3. 2021 stanovit výši ceny služeb spojených s nájmem hrobového místa na 150 Kč/m2 hrobového místa za rok a výši nájemného za hrobové místo na 33,- Kč/m2/rok,

 

Pro připomenutí:

Veřejné toalety

Otevření prozatímních veřejných toalet v budově Kulturního centra v Rakovníku se prodlužuje do úterý 9. 3. 2021. Otevírací doba zůstává stejná: Po - Pá 8:00 - 16:00 hod.

 

Očkování seniorů 80+

Dle aktuálních informací začal fungovat centrální rezervační systém, který otevřel očkovací místo v rakovnické nemocnici.  Prosíme tedy již zaregistrované občany 80+, aby si zkontrolovali, zda se jim nabídne možnost si zarezervovat termín pro očkování proti Covid-19.

Město Rakovník zřídilo telefonní linku  pro seniory s trvalým pobytem v Rakovníku. Pracovníci sociálního odboru jsou připraveni poradit a pomoci obyvatelům města starším osmdesáti let s registrací na očkování proti Covid-19 na telefonním čísle 313 259 249.

Provozní doba helplinky 313 259 249:

Po 8:00 – 16:00

Út 8:00 – 12:00

St 8:00 – 16:00

Čt 8:00 – 12:00

Pá 8:00 – 12:00

 

Úřední hodiny

Po dobu nouzového stavu se stanovují rozšířené úřední hodiny ve dnech pondělí a středa  8:00 - 17:00 hodin u některých níže specifikovaných agend vykonávaných Městským úřadem v Rakovníku, a to:

odbor dopravy – agenda registru řidičů a agenda registru vozidel
správní odbor a obecní živnostenský úřad – agenda občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
centrální pokladna
podatelna (včetně prosklené recepce)
 

U ostatních agend vykonávaných Městským úřadem v Rakovníku se stanovuje omezený rozsah úředních hodin ve smyslu usnesení vlády České republiky ze dne 23. 12. 2020 (publikované ve Sbírce zákonů pod č. 599/2020 Sb.) takto:

pondělí           8:00 - 13:00 hodin

středa           12:00 - 17:00 hodin


Zdroj: Město Rakovník

Diskuze k článku Krátké zprávy z města

Přidat komentář

Vaše jméno: Váš email:

Text komentáře:

Kolik je na jedné ruce prstů? Kontrolná otázka

Žádné komentáře Zatím nebyly vloženy žádné komentáře.