Krátké zprávy z města - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 20. květen 2024 | Svátek má Zbyšek

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Krátké zprávy z města

Společnost

Vybrané zprávy z 60. schůze rady města, která se konala 20. 1. 2021 a z 12. mimořádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo 25. 1. 2021.

Datum 12. 02. 2021 Autor Rakovnicko

Krátké zprávy z města
Výměna oken – Samson

Každým rokem město Rakovník využívá finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na opravy kulturních památek, které jsou v majetku města Rakovníka. V letošním roce odbor správy majetku navrhnul z tohoto dotačního programu financovat výměnu oken v objektu Samson ve Vysoké ulici.

Minimální podíl města Rakovníka v rámci dotačního programuje je 50 % z celkové částky. Odhadovaná cena za výměnu oken je 700 000,- Kč vč. DPH.

Rada města tedy rozhodla vypsat zadávací řízení k podání nabídky na výměnu oken v objektu Samson, ul. Vysoká č. p. 233 v Rakovníku.

 

Výběr dodavatele energií pro objekty v majetku města

Město Rakovník v loňském roce uzavřelo smlouvu se Statutárním městem Kladno, jejímž předmětem byl nákup elektřiny a plynu pro objekty v majetku města Rakovníka a jeho organizací na Českomoravské komoditní burze Kladno. V březnu 2020 došlo k prvnímu společnému nákupu energií pro města Kladno, Slaný a Rakovník a jejich organizací, a to na rok 2021. Do společného nákupu bylo zapojeno 66 subjektů a bylo dosaženo velmi výhodných cen energií. Výhodnost dosažených cen lze vyčíslit pro město Rakovník 1,65 mil. Kč. (se započtením DPH 2 mil. Kč).

V návaznosti na loňský úspěšný společný nákup je připravován nákup na další období (na rok 2022), přičemž se do společného nákupu zapojí i další středočeská města - Beroun, Libušín, Veltrusy, Klecany a Jesenice u Rakovníka. Společný nákup je nyní připraven pro 92 subjektů (budovy úřadů, školy, školky, sociální, kulturní a sportovní zařízení, veřejné osvětlení, atd.).

Významnou roli při společném nákupu hraje zvětšený objem poptávaných energií, který je jedním z faktorů, které ovlivňují výslednou cenu. Dalším z faktorů ovlivňující výslednou cenu energií je načasování nákupu, resp. využití příznivé cenové úrovně nakupovaných energií.

Rada města tedy rozhodla o realizaci společného nákupu elektřiny a plynu na rok 2022.

 

Prodloužení termínu trvání provozovatelské smlouvy – TJ Tatran

TJ Tatran Rakovník požádal o prodloužení doby trvání provozovatelské smlouvy o 5 let, tj. do roku 2035, a to z důvodu možnosti čerpání dotačních titulů, kde je požadovaná délka trvání smlouvy na užívání nejméně 10 let od poskytnutí dotace.

Oddíl chce získat dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště. Rada města již dříve odsouhlasila, že v případě získání dotačního titulu na rekonstrukci, bude v orgánech města projednáno financování spoluúčasti ve výši 30% z celkové investice, která je dle projektu vyčíslena na 7 251 483,- Kč.

 

Dotace na nasvícení přechodů pro chodce

Rada města schválila podání žádosti o podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy, akce oblast II, projekt Zvýšení bezpečnosti bezbariérové úpravy chodníků a nasvícení přechodů pro chodce v Rakovníku v ulicích Fr. Diepolta, Lišanská a Plzeňská. Podpora je poskytována až do výše 85 % uznatelných nákladů. Odhadovaná cena na nasvícení všech tří přechodů je 415 082,27 Kč.

 

Přísedící Okresního soudu v Rakovníku

Zastupitelstvo města zvolilo Mgr. Ing. Milana Jehlíka za přísedícího Okresního soudu v Rakovníku na volební období od 25. 1. 2021 do 25. 1. 2025.

 

Schválení Územního plánu

V pondělí 25. 1. 2021 na mimořádném zasedání schválili rakovničtí zastupitelé po 9 letech od rozhodnutí o pořízení nový územní plán města, který bude mít vliv na rozvoj města v dalších letech. Územní plán určuje možnosti využití pozemků a vymezuje nové zastavitelné plochy pro případnou výstavbu. Nový územní plán stanovuje základní zásady koncepce území, je v souladu s platnou legislativou a nadřízenou dokumentací a je zpracován v digitální podobě.

Příprava probíhala od roku 2011. Nový územní plán byl opakovaně veřejně projednáván. V zákonem stanovených lhůtách byly pořizovateli postupně doručovány jednotlivá stanoviska orgánů z hlediska ochrany veřejných zájmů a připomínky dotčených subjektů a z řad veřejnosti. Ty byly poté do návrhu zapracovány a návrh byl upravován. Je důležité poznamenat, že zásadní obrysy navrhovaného rozvoje se od prvního zveřejnění při společném jednání v roce 2015 nezměnily, z hlediska celku se řešily pouze dílčí požadavky.

Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy, které bude do konce tohoto týdne zveřejněno na úřední desce a po 15-ti dnech od vyvěšení nabývá účinnosti.


Zdroj: Město Rakovník

Diskuze k článku Krátké zprávy z města

Přidat komentář

Vaše jméno: Váš email:

Text komentáře:

Kolik je na jedné ruce prstů? Kontrolná otázka

Žádné komentáře Zatím nebyly vloženy žádné komentáře.