Krátké zprávy z města - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 15. červen 2021 | Svátek má Vít

Odběrové místo COVID-19 Dukel. hrdinů 200, Rak. (modrý stan u lékárny)

| PCR testy PO-PÁ 7,30 - 11,00 h. / ANTIGENNÍ testy PO, ST, PÁ 12,00 - 15,30 h.

Zpravodajství

Zpravodajský servis

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Krátké zprávy z města

Společnost

Rakovník / Vybrané zprávy z 53. a 54. schůze rady Města Rakovník

Datum 26. 10. 2020 Autor Rakovnicko

Krátké zprávy z města

Omezení úředních hodin

 
Omezení úředních hodin MěÚ Rakovník se prodlužuje dle usnesení vlády až do úterý 3. 11. 2020. Nadále tedy platí:
 
          Pondělí           8:00 - 13:00 hod
 
          Středa           12:00 - 17:00 hod
 
Stejné omezení platí i pro centrální pokladnu MěÚ. Poplatky je možné uhradit převodem na účet MěÚ Rakovník. Tel. kontakty: poplatky za komunální odpad (313 259 104), ostatní místní poplatky (313 259 133).
 
Omezení se vztahuje také na podatelnu.  U zadního vchodu do budovy radnice byla umístěna schránka, do které lze vkládat podání, na která nepotřebujete potvrzení z podatelny. MěÚ Rakovník preferuje podání prostřednictvím České pošty nebo elektronicky (email: posta@murako.cz, datová schránka: qb9bqrd).
 
V rámci obecního živnostenského úřadu apelujeme o preferování telefonických dotazů.
 
Na odboru dopravy máme aktuálně omezení personálního charakteru z důvodu čerpání OČR kvůli uzavření škol a některých MŠ, ale ani to neohrožuje činnost orgánu ani nepřiměřeně neomezuje práva klientů.
 
Vzhledem k mimořádným opatřením žádáme občany, aby omezili osobní návštěvu budov a kanceláří Městského úřadu Rakovník ve věci vyřizování záležitostí pouze na nezbytně nutné případy. 
 
 
 

Pomoc seniorům

 
V návaznosti na  aktuální  epidemiologickou situaci zřídilo město službu, která osobám starším 65 let s bydlištěm v Rakovníku nabízí pomoc při nákupu základních potravin a nezbytných léků. V případě nákupu léků je nutné dohodnout způsob zaslání e-receptu.
 
Služba je určena pro osoby, které nemají možnost zajistit si nákup u rodinných příslušníků, případně sousedů nebo nemají pečující osoby v souvislosti s pobíráním příspěvku na péči.
 
Příjem objednávek bude probíhat každý pracovní den od 8 do 12 hodin na lince 313 259 249. Během víkendu se objednávky nepřijímají.
 
Upozorňujeme, že zájemce o tento způsob nákupu a zajištění léků musí akceptovat místo prodeje, zvoleného prodejce, značku výrobku a jeho cenu. Město nemůže v nouzovém režimu suplovat služby komerčních subjektů zajišťujících nákupy domů.  Nedostupné zboží nebude nahrazováno.
 
Pravidla objednávek:
 
nákup základních potravin (brambory, rýže, těstoviny, mouka, pečivo, máslo, mléko, vejce, droždí, olej, balené salámy nebo sýry), případně nákup nezbytných léků a drogistického zboží,
možno objednat max. 7 položek do částky 400,- Kč,
jedna osoba může službu využít 1x za 3 dny.
Objednávka bude vyřízena následující pracovní den (tzn. páteční objednávka bude doručena v pondělí).
 
 
 

Vyhlášení soutěže „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“

 
Rada města vyhlašuje ke dni 2. 11. 2020 soutěž „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“, určenou pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol v Rakovníku, která bude vyhodnocena v prosinci na Husově náměstí před budovami radnice.
 
 
 

Uzavření MŠ

 
Rada města vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Klicperova Rakovník, Klicperova 1904 o přerušení provozu mateřské školy na období od 15. 10. do 30. 10. 2020 z organizačních důvodů a oznámení ředitelky Mateřské školy Průběžná Rakovník, Průběžná 2312 o přerušení provozu mateřské školy na období od 21. 10. do 30. 10. 2020 z organizačních důvodů.                                        
 
 
 

Dotace – Regenerace sídliště Zátiší v Rakovníku – I. etapa

 
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu se Státním fondem podpory investic, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti na projekt „Regenerace sídliště Zátiší v Rakovníku – I. etapa“ ve výši 6 mil. Kč, maximálně však 50 % z uznatelných nákladů.
 
Na základě zadávacího řízení byl vybrán zhotovitel Ekostavby Louny s.r.o., nabídková cena činí 10 898 200,00 Kč bez DPH, 13 186 822,00 Kč vč. DPH. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je duben 2021, dokončení dle smlouvy o dílo nejpozději do 15. 12. 2021.
 
 
 

Letní kino – úprava vstupu

 
Rada města na základě „Protokolu o jednání hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek“ rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Letní kino Rakovník, úprava vstupu“ s Investice a stavební práce, s.r.o., Rakovník, v navrhovaném znění za cenu 1 331 000,- Kč včetně DPH a rozhodla uzavřít příkazní smlouvu na výkon TDS Ing. Karlem Endyšem, Rakovník, za cenu 35 000,- Kč (není plátce DPH).
 
Předpokládaná doba zahájení stavebních prací je od listopadu 2020, dokončení dle smlouvy o dílo nejpozději do 31. 5. 2021.

 
 

Uzavření MŠ V Lukách

 
Rada města vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy V Lukách Rakovník o omezení provozu mateřské školy na období od 5. 10. do 6. 10. 2020 a následném přerušení provozu mateřské školy na období od 7. 10. do 16. 10.2020 z organizačních důvodů.     
 
 
 

Podkroví 1. ZŠ

 
Městu Rakovník byla sdělena informace o podporovaných aktivitách z IROP 2021+ v následujícím programovém období 2021-2027.
 
Na základě toho se rada města rozhodla uzavřít objednávku na vypracování architektonicko-provozní studie pro využití podkroví 1. ZŠ Rakovník s Ing. arch. Karlem Zuskou za cenu 125 000,- Kč. Je důležité zvážit možnost využití připravované dotace pro rozvoj 1. ZŠ Rakovník.
 
V podkroví školy by se mohly zajistit kvalitnější podmínky pro výuku odborných předmětů. Prostory by se daly využít k naplňování specifických cílů jako animační ateliér, jazyková učebna, místnost pro komunitní setkávání, kabinet pro učitele a klidová zóna využitelná např. pro reedukaci, ale rovněž by se mohla spojit s knihovnou, která by se do těchto prostor hodila.
 
 
 

Veřejné WC na autobusovém nádraží

 
Rada města vypsala zadávací řízení k podání nabídky na stavební úpravy sociálního zařízení v objektu č. p. 2609 v Rakovníku.
 
Společnost Anexia nemá nadále zájem provozovat WC a nebude ani nijak zajišťovat jejich další využití. Vzhledem k plánovanému odstavení veřejných WC na Husově náměstí z důvodu rekonstrukce budovy, bylo jednáno o možnosti provozování WC na autobusovém nádraží vlastními prostředky.
 
Rada města proto uzavřela smlouvu o výpůjčce se společností Anexia, která zároveň udělila souhlas s rekonstrukcí a vybudováním samostatného vchodu, aby nemusely být WC závislé na provozní době informační kanceláře.
 
 
 

Zimní údržba

 
Rada města se rozhodla vydat nařízení města č. 2/2020 o vymezení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti na průjezdních úsecích silnic v podmínkách zimního období a zároveň schválila operační plán zimní údržby komunikací na území města Rakovníka pro období listopad 2020 až březen 2021.            
 
 
 

MŠ Klicperova – oprava chodníků

 
Rada města se rozhodla uzavřít smlouvu s M+J Pavel, v.o.s., jejímž předmětem je rekonstrukce chodníku podél hlavní budovy Mateřské školy Klicperova v č. p. 1904, ulice Klicperova v Rakovníku za cenu 949 668,38 Kč včetně DPH.
 
V roce 2016 a 2017 byl v Mateřské škole Klicperova v Rakovníku zrekonstruován přístupový chodník do mateřské školy a podél budovy. Vzhledem k tomu, že i chodníky v zahradě a okolo hracích ploch jsou ve špatném, v některých místech i havarijním stavu a mateřská škola má tuto závadu v zápise z kontroly bezpečnosti práce, musí se rekonstrukce zrealizovat do konce letošního roku.

 
 
Zdroj: Město Rakovník