Krátké zprávy z města - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 28. květen 2022 | Svátek má Vilém

Aktuální uzavírky

| Přehled uzavírek na Rakovnicku najdete v tomto článku

Zpravodajství

Zpravodajský servis

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Krátké zprávy z města

Společnost

Vybrané zprávy z 52. schůze rady města Rakovník, která se konala 23. 9. 2020.

Datum 02. 10. 2020 Autor Rakovnicko

Krátké zprávy z města

Vyhlášení volného dne na základních školách


Rada města vzala na vědomí oznámení ředitelů 1., 2. a 3. základní školy v Rakovníku o vyhlášení volného dne v pondělí 16. listopadu 2020 z organizačních důvodů pro žáky těchto škol.


Program REVOLUTION TRAIN


Rada města rozhodla o spolupráci města při realizaci programu REVOLUTION TRAIN pro žáky, studenty a veřejnost.

Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislého čekají. Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog.

Program trvá 90 minut a je určen jak pro školní skupinky (od 12 do 17 let) tak i pro širokou veřejnost (od 10 let). Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec může být pozdě. 

Akce proběhne v pondělí 5. 10. 2020. Dopolední program je rezervován pro základní školy v Rakovníku. Odpoledne je otevřeno pro širokou veřejnost od 15:30 do 18:00 hodin. Program začíná každých 20 minut.

Vstup bude díky městu Rakovník po celou dobu zdarma.


Přijetí daru na úhradu stravného


2. základní škola Rakovník přijala účelově určený peněžní dar ve výši 26 826,- Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Praha, na úhradu stravného ve školní jídelně pro období od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2021 ve prospěch šesti nezletilých dětí.               


Letní kino – oprava vstupu


Rada města rozhodla zahájit zadávací řízení na zakázku malého rozsahu „Letní kino Rakovník, oprava vstupu“.

Dvě etapy obnovy areálu Letního kina v Rakovníku spočívající v obnově hlediště a pódia již byly realizovány. V letech před tím bylo investováno do technologické části letního kina (nový digitální projektor) a opravy WC. Nyní je na řadě realizace úpravy vstupu a prostranství před letním kinem, čímž bude celková obnova areálu letního kina završena.

Projektovou dokumentaci, podobně jako v případě hlediště, zpracoval Ing. arch. Karel Zuska, pravomocné stavební povolení bylo vydáno 27. 5. 2020. Předpokládané investiční náklady dle rozpočtu projektanta jsou 1,53 mil. Kč vč. DPH. Projekt zahrnuje jednak úpravu vlastního vstupu, pokladny, zřízení technické místnosti pro umístění světelného poutače, osazení odpadkových košů, kompletní obnovu zeleně před a vedle vstupu do areálu letního kina apod.

Předpoklad realizace je od listopadu 2020 do konce května 2021.


Nasvícení přechodů pro chodce


Rada města rozhodla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřít smlouvu o dílo s firmou Pavel Srp, Rakovník, jejímž předmětem je nasvícení přechodů pro chodce v ulicích Vladislavova – Kotkova, Vladislavova u ČSCH, Vladislavova – Smetanova a Ottova - Jiráskova v Rakovníku za celkovou cenu 515 598,- vč. DPH.

Město Rakovník obdrží na nasvícení přechodů pro chodce dotaci ve výši 400 tis. Kč v rámci projektu Středočeského kraje „Můj kraj – participativní rozpočet“.


Změna dopravního značení – parkoviště u hřbitova


Rada města odsouhlasila návrh na změnu dopravního značení v ulici Kokrdovská, týkající se omezeného parkování vozidel u městského hřbitova a urnového háje a pověřila odbor správy majetku podáním příslušné žádosti.

Ke změně dojde z toho důvodu, že je zde větší počet občanů, kteří tam parkují neoprávněně a zabírají místo pro návštěvníky. Bude zde omezená doba od Po – Ne 8 - 18 hod, max na 1 hod.


Výsadba stromů


Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností ARBOREA, s. r. o., Rakovník, jejímž předmětem je výsadba 39 stromů v lokalitách města Rakovník, za celkovou cenu 389 866,- Kč vč. DPH. Odbor správy majetku požádal Státní fond životního prostředí ČR o poskytnutí podpory na realizaci projektu "Výsadba stromů – Město Rakovník", který se týká výsadby listnatých stromů v lokalitách města Rakovníka včetně následné tříleté péče, a to v ulicích Vaněčkova, Okružní a Plzeňská. Lokality pro výsadbu byly vybrány na základě žádostí občanů města. Celkem bylo přislíbeno 218 538,- Kč, zbytek bude hrazen z vlastních prostředků města.


Avíza


5. 10. 2020

VIP prohlídka preventivního protidrogového programu v rámci projektu REVOLUTION TRAIN se uskuteční v pondělí 5. 10. 2020 na vlakovém nádraží v Rakovníku, čas pro VIP hosty je stanoven na 9:00 hodin.


7. 10. 2020

Ve středu 7. 10. 2020 od 17:00 hodin se uskuteční v sále Kulturního centra v Rakovníku veřejné představení analýzy a vysvětlení jednotlivých variant investičního záměru rekonstrukce/novostavby Sportovní haly v Rakovníku. Bude probíhat i online přenos.


Zdroj: Město Rakovník