Krátké zprávy z města - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 20. červen 2021 | Svátek má Květa

Odběrové místo COVID-19 Dukel. hrdinů 200, Rak. (modrý stan u lékárny)

| PCR testy PO-PÁ 7,30 - 11,00 h. / ANTIGENNÍ testy PO, ST, PÁ 12,00 - 15,30 h.

Zpravodajství

Zpravodajský servis

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Krátké zprávy z města

Společnost

Vybrané zprávy z 50. schůze rady města, která se konala 26. 8. 2020.

Datum 07. 09. 2020 Autor Rakovnicko

Krátké zprávy z města
Osazení kamenů zmizelých na Husově náměstí v Rakovníku

Rada města vzala na vědomí možnost instalovat do dlažby Husova náměstí tzv. kameny zmizelých. Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu bude nyní oslovovat pozůstalé po obětech holocaustu se žádostí o vyslovení souhlasu s umístěním kamenů zmizelých před předmětné domy (č. p. 52 a č. p. 115), se jmény obětí z jejich rodin a doprovodným textem. Dále je potřeba projednat s Národním památkovým ústavem umístění kamenů zmizelých na území Městské památkové zóny.

Po získání souhlasu pozůstalých a Národního památkového ústavu bude odbor předkládat radě města zprávu k vlastní realizaci projektu.

               

Přijetí kompenzačního bonusu

Rada města schválila přijetí jednorázového příspěvku pro obce v roce 2020 dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními a výskytem koronaviru SARS Cov-2. Jedná se o částku 19 636 250,00 Kč (1 250,00 Kč / obyv.), ta byla přesunuta do rozpočtové rezervy a z části pokryje ztráty v příjmech města z důvodu výskytu pandemie.

 

Výsledek zadávacího řízení na akci „Rozšíření městského kamerového dohledového systému Rakovník“

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Rozšíření městského kamerového dohledového systému Rakovník“ se společností PKE ČR s.r.o., Praha, v  navrhovaném znění za cenu 451 287,65 Kč včetně DPH.

 

Asistenční program podpora samosprávám při rozvoji veřejného prostranství

Město Rakovník získalo možnost přihlásit se do výzvy asistenčního programu, připraveného díky podpoře Ministerstva kultury ČR, Podpora samosprávám při rozvoji veřejných prostranství a získat tím odbornou pomoc pro konkrétní záměr či projekt. Cílem a zaměřením výzvy je měnit prostředí měst odpovědně, promyšleně a s dlouhodobým dopadem na podmínky života v nich, reagovat na skutečné potřeby veřejnosti a zapojovat je do tvorby veřejných prostranství od samého začátku tam, kde je třeba a spolupracovat s kvalitními odborníky. Předpokládaná celková hodnota asistenčního programu je 50 000,00 Kč. Spoluúčast města na této částce bude ve výši 15 000,00 Kč.

Rada města se proto rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí odborné podpory a služeb při rozvoji veřejných prostranství na projekt regenerace sídliště Vinohrady – Pod Václavem se spolkem Pěstuj prostor, z. s, se sídlem Plzeň, za cenu 15 000,00 Kč (není plátce DPH), přičemž zbývající část ceny je hrazena přímo z grantu Ministerstva kultury ČR.                     

 

Projektová dokumentace na projekt „Regenerace MPZ Rakovník V. etapa – ul. Palackého“

Rada města rozhodla zadat objednávkou zpracování komplexní projektové dokumentace ve stupních DUR+DSP a DPS včetně inženýrské činnosti projektu „Regenerace MPZ Rakovník V. etapa - ul. Palackého“ projekční kanceláři Ateliér Kprojekt, s. r. o., Rakovník, za cenu 165 770,00 Kč vč. DPH.                          

 

Nasvícení přechodů pro chodce

Rada města rozhodla vypsat zadávací řízení k podání nabídky na nasvícení přechodů pro chodce v ulicích Vladislavova – Kotkova, Vladislavova u ČSCH, Vladislavova – Smetanova a Ottova – Jiráskova v Rakovníku

Město Rakovník obdrží na jeho realizaci dotaci ve výši 400 000,00 Kč díky projektu Středočeského kraje „Můj kraj“ – participativní rozpočet, kde se nasvícení přechodů umístilo na druhém místě.

 

Revitalizace dětského hřiště Hájek v Rakovníku

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Hřiště hrou s.r.o. se sídlem Turnov, v navrhovaném znění, jejímž předmětem je revitalizace dětského hřiště Hájek v Rakovníku za cenu 1 078 500,00 Kč vč. DPH a zároveň objednat u Údržby městských komunikací Rakovník, spol. s.r.o., se sídlem Rakovník, opravu obvodové zdi dětského hřiště Hájek v Rakovníku za cenu 52 598,70 Kč vč. DPH. Revitalizace bude financovaná v rámci participativního rozpočtu města v částce 500 000,00 Kč a zbytek ceny bude dofinancován z rozpočtu města.

Město bude žádat v grantovém řízení Oranžové hřiště o nadační příspěvek na tuto revitalizaci.


Zdroj: Město Rakovník