Krátké zprávy z města - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 18. červen 2021 | Svátek má Milan

Odběrové místo COVID-19 Dukel. hrdinů 200, Rak. (modrý stan u lékárny)

| PCR testy PO-PÁ 7,30 - 11,00 h. / ANTIGENNÍ testy PO, ST, PÁ 12,00 - 15,30 h.

Zpravodajství

Zpravodajský servis

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Krátké zprávy z města

Společnost

Rakovník / Vybrané zprávy ze 49. schůze rady města, která se konala 29. 7. 2020.

Datum 12. 08. 2020 Autor Rakovnicko

Krátké zprávy z města

 

Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna oken Sokolovny Rakovník – závěrečná etapa“


Rada města Rakovník rozhodla dne 8. 7. 2020 na své 47. schůzi opětovně zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken Sokolovny Rakovník – závěrečná etapa“. Nabídky bylo možné zasílat do 24. 7. 2020 a městu byly v tomto termínu doručeny 3 nabídky.

Nejvýhodnější nabídku podala společností SVR Plánička s.r.o., Klobuky, se kterou rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo za cenu 413 674,- Kč včetně DPH.

Na tuto akci byla městu Rakovník přislíbena dotace v rámci Programu obnovy kulturních památek z fondu Středočeského kraje ve výši maximálně 241 167,- Kč.

 

Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník - opakování“


Zadávací řízení na tuto akci bylo z důvodu nemožnosti vkládat přílohy v době pro podání nabídek do elektronického nástroje zrušeno rozhodnutím rady města dne 15. 7. 2020.

Protože nebyla podána žádná námitka, rada města rozhodla zahájit otevřené zadávací řízení pro podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku „Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník - opakování“.

Vzhledem k tomu, že již bylo vypořádáno mnoho dodatečných informací, předpokládáme oproti prvnímu zadání zkrácení doby potřebné pro výběr zhotovitele a to cca na 3-4 měsíce. Z tohoto důvodu je ponechán termín pro zahájení stavby stejný jako v přechozím zadání, tzn. 4. 1. 2021.

Zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektu „Regenerace sídliště Zátiší v Rakovníku – I. etapa“


Rada města rozhodla zahájit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na výběr zhotovitele projektu „Regenerace sídliště Zátiší v Rakovníku – I. etapa. Na I. etapu byla schválena dotace ve výši 6 mil. Kč, maximálně však 50 % z uznatelných nákladů.

Odhad celkových investičních nákladů podle rozpočtu projektanta z roku 2018 je 17,5 mil. Kč vč. DPH“.

Projekt připravovaný v letech 2015-8 řeší komplexní obnovu zpevněných ploch, míst pro separaci odpadu, odvodnění, VO, zřízení nových přechodů pro chodce, zřízení nového páteřního chodníku, posílení parkovací kapacity apod. I v tomto projektu jsou zohledněna opatření z Vodohospodářské studie lokality Zátiší směřující k lepšímu nakládání (zadržování a zpomalování dešťových vod). Jedná se o první etapu projektu zahrnující většinu ulice Průběžná. Na ni by měla v budoucnu navazovat druhá etapa zahrnující zbytek ulice Průběžná a ul. Školní.

V roce 2021 bude realizována etapa 1. 

Zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektu „Obnova místních komunikací ul. Malinovského, Rubínova, Rejčkova a Burianova vč. hospodaření s dešťovými vodami“


Rada města rozhoduje zahájit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na výběr zhotovitele projektu „Obnova místních komunikací ul. Malinovského, Rubínova, Rejčkova a Burianova vč. hospodaření s dešťovými vodami“.

Město Rakovník získalo příslib dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci programu Podpory obcí nad 10 000 obyvatel, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací ve výši 6 922 975,- Kč.

Předpokládané celkové investiční náklady jsou podle rozpočtu projektanta z roku 2017 22 mil. Kč vč. DPH.

Projekt řeší komplexní obnovu povrchů komunikací, jejich odvodnění, VO atd. ulic Malinovského v úseku od křižovatky s ul. Plzeňskou až po křižovatku s ulicí Lubenskou, dále pak i ulic Burianova, Rubínova a Rejčkova. Součástí projektu je i hospodaření s dešťovými vodami jakožto 1. etapa komplexního projektu celého Zátiší. V rámci hospodaření s dešťovými vodami vznikne ve střední části Malinovského ulice retenční zdržovací průleh (schopný zadržet téměř 400 m3 vody), ze kterého bude postupně přebytečná dešťová voda odváděna drenážní dešťovou kanalizací do Rakovnického potoka. Celé toto opatření zmírní neblahé důsledky přívalových dešťů pod železničním viaduktem.

Zadávací řízení na revitalizaci dětského hřiště Hájek v Rakovníku


Zastupitelstvo města schválilo realizaci projektů „Revitalizace hřiště Hájek“ a „Lezecká stěna“, které se umístily na 1. a 2. místě v hlasování Participativního rozpočtu 2020. Rada města proto nyní rozhodla vypsat zadávací řízení k podání nabídky na revitalizaci dětského hřiště Hájek v Rakovníku.

Oprava podlahy zázemí pokladny v areálu Tyršova koupaliště v Rakovníku


V letošním roce došlo k propadnutí podlahy zázemí pokladny z důvodu hniloby nosných trámů. Hniloba trámů zřejmě nastala z důvodu zatečení vody z loňské povodně pod dřevěnou podlahu, kdy tato voda nemohla samovolně odtéct ani se odpařit a došlo k nadměrné vlhkosti, která způsobila následnou hnilobu a degradaci nosných trámů.

Rada města proto rozhodla objednat opravu podlahy zázemí pokladny v areálu Tyršova koupaliště v Rakovníku u Jiřího Šmída, Zavidov, za cenu 137 930,- Kč (není plátcem DPH).

Výsledek zadávacího řízení na rekonstrukci chodníků a vozovky v ulici Hwiezdoslavova


V letošním roce byly zahájeny stavební práce na rekonstrukcích inženýrských sítí v ulici Hwiezdoslavova. Po skončení uvedených stavebních prací přistoupí město Rakovník ke kompletní rekonstrukci chodníků a vozovky. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností Froněk, spol. s r. o., Rakovník, která tuto rekonstrukci části ulice Hwiezdoslavova provede za cenu 5 067 087,‑ vč. DPH.

Rekonstrukce veřejných toalet na autobusovém nádraží


Od 10. 8. 2020 budou z důvodu rekonstrukce uzavřeny veřejné WC na autobusovém nádraží. Současný provoz zajišťovala společnost ANEXIA, která o provoz již nemá zájem. Tento prostor WC si město vezme do výpůjčky a bude zajišťovat budoucí provoz.

Avíza


20. 8. 2020

Slavnostní ukončení realizovaného projektu „Rekonstrukce ulic Zdeňka Štěpánka, Vinohradská, bezejmenná a U Křížku“, které se uskuteční dne 20. 8. 2020 od 11:00 hodin.

Sraz účastníků bude na rohu ul. Zdeňka Štěpánka a bezejmenná.

5. 9. 2020

K tradičním událostem v rámci posvícenských slavností se v sobotu 5. 9. 2020 od 9 do 19 hodin uskuteční první ročník „Posvícení na ulici“, které pořádá Městská knihovna Rakovník. Akce bude probíhat od Roubenky k České chalupě ulicemi V Hradbách, Martinovského a Krátká. Těšit se můžete na živou hudbu, výběr piv a vín a řemeslné stánky.

7. 9. 2020

V pořadí 10. zasedání zastupitelů se uskuteční v pondělí 7. 9. 2020 od 17:00 hodin v Kulturním centru Rakovník.


Zdroj: Město Rakovník