Krátké zprávy z města - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 27. leden 2021 | Svátek má Ingrid

Aktuální uzavírky

| Přehled uzavírek na Rakovnicku najdete v tomto článku

Zpravodajství

Zpravodajský servis

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Krátké zprávy z města

Společnost

Vybrané zprávy ze 43. schůze rady města, která se konala 20. 5. 2020.

Datum 05. 06. 2020 Autor Rakovnicko

Krátké zprávy z města
Získání dotace na nový kamerový bod v Rakovníku
 
Město Rakovník prostřednictvím programu Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality – 2020 žádalo o poskytnutí dotace na rozšíření Městského kamerového dohledového systému. Městská policie vytipovala důležité body a v rámci žádosti o dotaci navrhla zřízení nových kamerových bodů na Sokolovně v Rakovníku, Tyršova 733.
 
V rámci Programu prevence kriminality 2020 Ministerstva vnitra ČR bylo městu na vybudování nových kamerových bodů v této lokalitě schváleno poskytnutí dotace ve výši 350 000,- Kč. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na částku 458 590,- Kč vč. DPH. Rada města tak schválila dofinancování ve výši zhruba 24 % z celkových nákladů.
 
Realizace projektu je stanovena do 30. 11. 2020.
 
Podání žádosti o dotaci k projektu „Město Rakovník – efektivní veřejná správa“
 
Rada města na základě vyhlášené výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí, v rámci Operačního programu Zaměstnanost rozhodla podat žádost o dotaci k projektu „Město Rakovník – Efektivní veřejná správa“. Žádost pro město zpracuje brněnská společnost RPA Dotace, s.r.o.
 
Žádost se konkrétně týká zpracování generelu vodohospodářské infrastruktury, doplnění pasportu veřejné zeleně v oblasti dendrologie, pořízení 2 ks digitální úřední desky, rezervačního systému na vybrané úseky úřadu a pořízení hlasovacího a konferenčního systému pro zasedání zastupitelstva města.
 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů činí 10 mil. Kč a míra podpory činí až 95 %.
 
Zadávací řízení na rekonstrukci kotelny v areálu Zimního stadionu v Rakovníku
 
Stávající tři plynové kotle v areálu jsou po 20 letém provozu ve velmi špatném technickém stavu. Technik provádějící opravu a údržbu plynových kotlů konstatoval, že v současné době v případě dalších oprav již nelze sehnat náhradní díly.
 
Na základě těchto skutečností byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci kotelny v areálu Zimního stadionu v Rakovníku.
 
Rekonstrukce bude spočívat v odstranění původních 3 plynových kotlů, které budou nahrazeny 2 kondenzačními plynovými kotly s nerezovým výměníkem, v rámci rekonstrukce kotelny bude také provedena výměna velkoobjemového ohřívače vody o objemu 1 500 l, který je v současné době kvůli prasklému plášti nefunkční. Tento ohřívač vody je napojen na centrální otopný systém.
 
Projekční cena za výše uvedené práce je 1 523 461,10 Kč vč. DPH, předpokládá se, že cena vzešlá ze zadávacího řízení bude nižší. Rada města tak vypsala zadávací řízení k podání nabídky na rekonstrukci plynové kotelny v areálu Zimního stadionu v Rakovníku.
 
Rozšíření a modernizace workoutového hřiště v Čermákových sadech v Rakovníku
 
V současné době se v Čermákových sadech nachází workoutové hřiště, které bylo postaveno v roce 2014 firmou Enuma Elis s.r.o. za cenu 307 340 Kč vč. DPH. Toto hřiště je hojně využíváno veřejností a tudíž jeho rozšíření a modernizace bude velkým přínosem pro jeho další provozování. Město obdrželo od společnosti Kaufland Česká republika, Praha, peněžitý dar ve výši 200 000,- Kč, určený právě na rozšíření a modernizaci tohoto workoutového hřiště.
 
Na základě těchto skutečností byla kontaktována firma Enuma Elis s.r.o., která zde toto hřiště postavila a ta následně předložila cenovou nabídku na jeho rozšíření. Rozšíření bude spočívat ve zvětšení zpevněné plochy o 40 m2 na celkovou plochu o rozměru 85 m2. Zpevněná plocha bude z pryžových desek usazených na betonové desce, tak jako původní zpevněná plocha.
 
V rámci modernizace budou doplněny 4 cvičební stroje typu Battle Bar, Step up, Dip Bench Cut a Stalky. Dále bude dodána a instalována cedule provozního řádu, kde bude také oznámení o peněžitém daru společnosti Kaufland Česká republika v. o. s.
 
Rada města uzavřela smlouvu o dílo se společností Enuma Elis s.r.o., Praha 1, která provede rozšíření a modernizace workoutového hřiště v Čermákových sadech v Rakovníku za cenu 238 128,- Kč vč. DPH. Realizace bude provedena v termínu od 15. 6. 2020 do 31. 8. 2020.
 
Rekonstrukce dvou kuchyněk v MŠ Průběžná v Rakovníku
 
Rada města uzavřela smlouvu o dílo s MAZURSTAV, s.r.o., Kněževes, která provede rekonstrukci dvou kuchyněk v MŠ Průběžná, Rakovník, za celkovou cenu 323 176,82 Kč vč. DPH. Rekonstrukce bude provedena v termínu od 1. 7. 2020 do 10. 8. 2020. Rekonstrukce zahrnuje opravu vnitřních omítek, položení nové dlažby a obkladů, výměnu otopných těles, výměnu dveří, úpravu vnitřní kanalizace a vodovodu včetně výměny nových umyvadel a dřezů, nové elektro rozvody a výmalbu.
 
Poskytnutí slevy na nájemném v prostorách ve vlastnictví města
 
Původní návrh na odpuštění dvou měsíčních nájmů byl odložen z důvodu připravovaného dotačního titulu na nájemné. Ke dni projednání této zprávy však ještě stále nebyly zveřejněny podmínky čerpání dotace a máme tedy k dispozici pouze informaci z 6. 5. 2020 kdy je navrženo, že pokud pronajímatel poskytne nájemci slevu ve výši 30 %, bude stát nájemci kompenzovat 50 % nájemného a 20 % bude tedy hradit nájemce. Tato dotace by měla být na nájemné za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020.
 
V návaznosti na tento dotační titul rozhodla rada města poskytnout všem žadatelům slevu 30 % z měsíčního nájemného za období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020. Sleva bude poskytnuta formou dodatku uzavřeného ke smlouvě. Při poskytnutí této slevy za období 6 měsíců „odpustí“ město nájemcům částku 579 483,- Kč.
 
Dále zůstává v platnosti usnesení rady o odložení splatnosti nájemného za období od 1. 4. do 30. 9. 2020. Splatnost těchto nájmů byla stanovena nejpozději do 30. 9. 2021. Jedná se však o volbu nájemce.
 
Výsledky Participativního rozpočtu 2020 
 
Celkem se zúčastnilo 745 respondentů, z toho bylo vyřazených neplatných hlasů 78. Platných hlasů celkem bylo 1638. Každý respondent měl k dispozici 2 pozitivní hlasy + 1 negativní hlas, ale ne každý respondent využil všech tří hlasů. Jednotliví respondenti byli garanty PaR ověřeni a ztotožněni a neplatné hlasy byly vyřazeny. Konečný výsledek byl tento:
 
Rada města vzala výsledky hlasování na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci projektů „Revitalizace hřiště Hájek“ a „Lezecká stěna“, které se umístily na 1. a 2. místě v hlasování Participativního rozpočtu 2020.
 
9. zasedání zastupitelstva města
 
V pořadí 9. zasedání zastupitelů se uskuteční v pondělí 8. 6. 2020 od 17:00 hodin v Kulturním centru Rakovník.


Zdroj: Město Rakovník

Diskuze k článku Krátké zprávy z města

Přidat komentář

Vaše jméno: Váš email:

Text komentáře:

Kolik je na jedné ruce prstů? Kontrolná otázka

Žádné komentáře Zatím nebyly vloženy žádné komentáře.