Novinky z rakovnické radnice - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 24. leden 2020 | Svátek má Milena

Aktuálně

| Rakovnický Aquapark je otevřen veřejnosti

Zpravodajství

Zpravodajský servis

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Novinky z rakovnické radnice

Společnost

Rakovník / Tiskové zprávy města Rakovník ze dne 20.6.2019

Datum 26. 06. 2019 Autor Rakovnicko

Novinky z rakovnické radnice

Tiskové zprávy ze dne 20. 6. 2019

Stavební úpravy vstupního parteru – městský plavecký bazén Rakovník

Rada města po vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy vstupního parteru - městský plavecký bazén Rakovník“ uzavřela smlouvu o dílo se společností Froněk spol. s r.o., Rakovník, která realizaci provede za cenu 6 424 965,34 Kč bez DPH.

Rekonstrukce a modernizace areálu městského stadionu Rakovník“ 

Rada města zahájila zadávací řízení na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace pro stavbu: Rekonstrukce a modernizace areálu městského stadionu Rakovník“. Zahájení projekčních prací se předpokládá v termínu červenec-srpen 2019 a jejich odhadované trvání je přibližně rok od podpisu smlouvy o dílo. Odhadovaná hodnota veřejné zakázky je stanovena zhruba na 3,2 mil. Kč bez DPH.  

Stožáry a LED svítidla veřejného osvětlení pro rekonstrukce ulic v Rakovníku

Pro dříve avizované rekonstrukce ulic Zd. Štěpánka, bezejmenná, Vinohradská, U Křížku byl u Pavla Srpa, Rakovník, objednán materiál na rekonstrukci veřejného osvětlení, za cenu 326 972,10 Kč včetně DPH.

Nominace osobnosti do ankety Žena regionu 2019

Rada města nominovala Milenu Křikavovou, ředitelku Městské knihovny Rakovník, do ankety Žena regionu 2019. 
Jubilejní 10. ročník veřejně prospěšné soutěže Žena regionu se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Jaroslava Kubery a pod záštitou Asociace krajů ČR v čele s předsedkyní Janou Vildumetzovou. 
Paní Milena Křikavová je ředitelkou příspěvkové organizace města Rakovník Městská knihovna Rakovník, která za jejího vedení prodělala obrovský rozvoj a doplňuje svoji knihovnickou činnost dalšími projekty a aktivitami pro všechny věkové kategorie.

Prodloužení ulice Kuštova

Na odbor výstavby a investic byl doručen návrh jednatele firmy Anexia s.r.o. p. k prodloužení ulice Kuštova až k nově vznikajícímu areálu ANEXIA IV, kde bude lokalizováno i hlavní sídlo této společnosti. V rámci zamezení vznikání nepřehledných situací rozhodlo zastupitelstvo města upravit vymezení existující ulice „Kuštova“ v navrhovaném rozsahu.

Regenerace sídliště Zátiší v Rakovníku, I. etapa.

Zastupitelstvo města schválilo projekt s názvem „Regenerace sídliště Zátiší v Rakovníku“ dále jeho dofinancování z vlastních zdrojů v minimální výši 50% uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných a schválilo podání žádosti o dotaci na 1. etapu výše uvedeného projektu. Vše dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
Součástí 1. etapy projektu je komplexní obnova komunikací jak vozidlových, tak chodníků, navýšení parkovací kapacity ze současných 35 oficiálních parkovacích míst na 56, výstavba nového páteřního chodníku v Průběžné ulici, nové nasvícené vyvýšené přechody pro chodce, úprava zeleně, komplexní výměna a doplnění veřejného osvětlení s úspornými LED diodovými světelnými zdroji, mobiliář v podobě laviček a odpadkových košů, místa pro separovaný i směsný odpad.
 
Projekt je realizačně koncipován na rok 2020, finančně pak na roky 2020-21 s tím, že v roce 2020 by bylo uhrazeno cca 15 mil. Kč a v roce následujícím 3 mil. Kč, vycházíme-li z rozpočtu projektanta.

Převod haly do majetku města

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít s TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník, z. s., darovací smlouvu s dohodou o zákazu zcizení po dobu 15 let, jejímž předmětem je převod pozemku jehož součástí je také budova haly. Dále byla uzavřena provozovatelská smlouva, jejímž předmětem je zajištění provozu budovy čp. 2354 a poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 50 000,- Kč/měsíc na období od účinnosti smlouvy do 31. 12. 2021. Po dlouhých a náročných jednání tedy došlo k dlouho očekávanému a avizovanému kroku, tedy že město převzalo sportovní halu do svého majetku.

Vyhlášení výzvy Do práce na kole 2019

Naše první účast v celorepublikové výzvě DPNK je za námi. Shrnutí a závěrečné vyhlášení včetně předání cen proběhne v Rakovníku v rámci 11. ročníku Rakovnického cyklování a to v pátek 19. 7. 2019 cca od 20:30 na Husově náměstí.

Zdroj: Město Rakovník