Novinky z rakovnické radnice - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 17. prosinec 2018 | Svátek má Daniel

PF 2019

| * * * Přejeme Vám všem radostné a klidné vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku * * *

Zpravodajství

Zpravodajský servis

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Novinky z rakovnické radnice

Společnost

Rakovník | Zajištění péče o zraněné a opuštěné druhy živočichů / Veřejná zakázka pro Tyršovo koupaliště / Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Víceúčelové studijní a společenské centrum“ / Opravu fasády a výměnu střešní krytiny 1. ZŠ Rakovník provede firma INVESSALES spol. s. r. o. - další podrobnosti najdete v tomto článku.

Datum 25. 01. 2018 Autor Rakovnicko

Zajištění péče o zraněné a opuštěné druhy živočichů

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění péče o zraněné a opuštěné druhy živočichů na správním území města Rakovník, jako obce s rozšířenou působností, se záchrannou stanicí AVES, Kladno. Ve schváleném rozpočtu města Rakovníka jsou finanční prostředky na péči o handicapované živočichy ve výši 20.000,- Kč. Tato částka bude poskytnuta ZS AVES na základě uvedené smlouvy z rozpočtu odboru životního prostředí. Za  rok 2017 (od 1. 1. 2017 do 4. 12. 2017) převzala záchranná stanice AVES do péče celkem 50 živočichů z katastru města Rakovníka. 
 

Veřejná zakázka pro Tyršovo koupaliště

Bylo zahájeno podlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku „Využití prostoru Tyršova koupaliště Rakovník - výstavba kuchyně a pergoly“ v navrhovaném znění. V případě, že se nepodaří uzavřít SOD, resp. nenabyde smlouva účinnosti do 5. 4. 2018, bude realizována i 1. etapa až po ukončení letní sezóny provozu koupaliště.
Stavba bude rozdělena do dvou dílčích částí dle níže uvedených předpokládaných termínů stavby:
Duben 2018                 1. etapa - zahájení stavby vybudováním přístupového chodníku podél kabinek, zpevnění břehů, budou osazena dřevěná plata pro přístup do vody
Červen – srpen 2018      přestávka
Září 2018                      2. etapa - zahájení centrální stavby kuchyně a pergoly a ost. Stavebních objektů 
Květen 2019                                  dokončení stavby, zahájení provozu
 

Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Víceúčelové studijní a společenské centrum“

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností  BICERA s.r.o., jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Víceúčelové studijní a společenské centrum“ za cenu 1 470 150,- Kč vč. DPH. Úkolem je dokončení přípravy dokumentace během tohoto roku, záměrem vedení města je v roce 2019 výběr dodavatele a v návaznosti na ukončení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu pak zahájení rekonstrukce a přestavba objektů číslo popisné 167 (č. parcely 192) a číslo popisné 168 (č. parcely 193) na Husově náměstí.
 

Opravu fasády a výměnu střešní krytiny 1. ZŠ Rakovník provede firma INVESSALES spol. s. r. o.

Radní rozhodli uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Oprava fasády a výměna střešní krytiny 1. ZŠ Rakovník“ se společností INVESSALES spol. s. r. o., za cenu 9 489 845,52,- Kč bez DPH. Předpokladem pro zahájení prací je 3. 4. 2018, dokončení nejpozději na konci srpna 2018. Práce na opravách nenaruší výuku.


ZdrojBA Jiří Cafourek, DiS. tiskový mluvčí, Městský úřad Rakovník