Novinky z rakovnické radnice - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 9. prosinec 2018 | Svátek má Vratislav

SOBOTA 8.12.2018 od 16:30 hodin

| Adventní koncert v Břežanech | Kostel sv. Markéty v Břežanech

Zpravodajství

Zpravodajský servis

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Novinky z rakovnické radnice

Společnost

Rakovník / Poskytnutí dotace na úhradu dopravy studentů ISŠ / Podání žádosti o dotace na rekonstrukci bazénu / Podání žádosti o dotaci na projekt Obnova spodní stavby Sokolovny Rakovník.

Datum 26. 01. 2016 Autor Rakovnicko

Poskytnutí dotace na úhradu dopravy studentů ISŠ 

Na základě žádosti Integrované střední školy Rakovník rada města rozhodla o poskytnutí dotace na úhradu dopravy studentů ve výši 5 000Kč. Jednalo se o cestu na Mezinárodní veletrh cestovního ruchu v Brně, kde studenti mimo jiné prezentovali a reprezentovali město Rakovník. V rámci doprovodného programu veletrhu GO a REGIONTOUR 2016 se zúčastnili dvou soutěží zaměřených na prezentování svého kraje (pozvánka do regionu, tradice, krajové jídlo) a na nejlepší turistický produkt k podpoře cestovního ruchu. Celková cena dopravy na veletrh činila pro 45 studentů a 3 pedagogy kolem 20 tis. Kč, město na základě rozhodnutí rady poskytlo částku 5 tis. Kč na základě veřejnoprávní smlouvy. 

Podání žádostí o dotace na rekonstrukci bazénu 

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém 10. zasedání podat žádost o dotaci na rekonstrukci Městského plaveckého bazénu Rakovník z Programu Státní podpory sportu pro rok 2016 MŠMT a výzvy Operačního programu životního prostředí. Už v minulosti zastupitelstvo rozhodlo o přípravě projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby ve variantě B, tedy s rozšířením stávajícího provozu. V současné době je zpracovávána dokumentace pro provádění stavby. Bylo požádáno o stavební povolení, které nabylo právní moci 21. prosince 2015. Nyní je projekt připraven na žádosti o dotace, jejichž podání zastupitelstvo v pondělí schválilo. Odhadovaná výše dotace z OPŽP při dodržení podmínek programu je vyčíslena na 10 mil. Kč, může být poskytnuta na zateplení fasády, výplně otvorů a technologií apod. Z programu MŠMT je možné čerpat do max. výše 20 mil. Kč. Původní náklady byly odhadovány na 150 mil. Kč bez DPH bez rekonstrukce venkovního bazénu a bez okolních úprav (vstupu do bazénu, parkovacích ploch). Nyní je cena podle rozpočtu projektanta na rekonstrukci vnitřního bazénu 149, 9 mil. Kč bez DPH, rekonstrukce venkovního bazénu 8,3 mil. Kč bez DPH a odhadovaná částka na venkovní úpravy je stanovena na 1,35 mil. Kč bez DPH. 

Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova spodní stavby Sokolovny Rakovník“ 

Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti na projekt „Obnova spodní stavby Sokolovny Rakovník“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2016. Program je rozdělen na 4 tematická zadání, v daném případě lze žádat o dotaci v rámci zadání „Obnova kulturních památek“. Projekt musí být dokončen v případě poskytnutí dotace do jednoho roku. Maximální výše dotace je 800 tis. Kč, nejvýše však 95% uznatelných nákladů projektu. Minimální finanční spoluúčast žadatele je 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je stanovena od 1. dubna do 31. října 2016. Už v roce 2011 byla vypracována projektová dokumentace na celkovou obnovu budovy Sokolovny – obnova obvodového pláště, obnova střechy, výměna okenních a dveřních výplní, rekonstrukce sociálního zařízení apod. Bohužel zatím nejsou signály, že by mohla být celková rekonstrukce realizována s pomocí dotačních titulů (IROP zatím bylo vypsáno pouze pro národní kulturní památky) a z rozpočtu města není v současné době možné vyčlenit velký objem prostředků. Odbor výstavby tedy doporučil alespoň obnovu spodní stavby, tedy odizolování spodní stavby, aby se zabránilo degradaci původního lícového zdiva. Odhadované náklady na izolaci proti zemní vlhkosti jsou cca 6 mil. Kč.


Zdroj: Město Rakovník