Kounovské kamenné řady - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 14. červenec 2024 | Svátek má Karolína

Navštivte

| BŘEŽANSKÁ POUŤ 2024 | Sobota - Neděle 13. - 14. 7. 2024 od 15.00 hodin | Náves u Špejcharu Břežany u Rakovníka

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Kounovské kamenné řady

Kameny a kříže

Kamenné řady Na rovinách u Kounova na Rakovnicku patří mezi nejzajímavější megalitické památky střední a východní Evropy.

Datum 20. 07. 2009 Autor Rakovnicko.cz

Kounovské kamenné řady

Kounovské kamenné řady

se nacházejí nad Kounovem na náhorní plošině zvané Na rovinách. Upozornil na ně poprvé v r. 1934 kounovský učitel Antonín Patejdl. Jejich záhadou se nezabývají jen archeologové a historikové, ale také geologové a mnoho dalších odborníku včetně astronomů. Svým uspořádáním připomínají slavné řady menhirů v bretaňském Carnacu.
 

Umístění kamenů

Kamenné řady vytvořené z křemencových balvanů, lze nalézt v mlází i ve vysokém lese. Jsou tvořeny čtrnácti téměř úplnými řadami a jejich délka se pohybuje v rozmezí od 400 do 450 metrů. Celkem řady obsahují 2500 kamenů. Jejich průměr se pohybuje nejčastěji okolo 80 cm. Největší kámen se nazývá Gibbon I a váží přes 6 tun.
 
Kamenné řady jsou jednou z nemnoha kulturních památek tohoto druhu ve střední a východní Evropě. Archeologický výzkum z 2. poloviny 70. let 20. stol. prokázal datování blízkého hradiště do doby halštatské. Přímý časový a funkční vztah kounovských kamenných řad k této opevněné lokalitě nelze zatím nikterak prokázat. Představy o astronomické, kalendářní či kultovní povaze naleziště v daleké minulosti nepřesahují rovinu hypotéz. Méně romantický názor o novověkém původu řad souvisícím s rozměřováním lesních parcel má určitou oporu v historických písemných pramenech. Přijmeme-li kteroukoliv možnost, je třeba kounovské kamenné řady vnímat a chránit jako přímý otisk života a úsilí předků v tomto kusu naší země.

Expozice kounovských kamenných řad v Kounově
Než vyrazíte
Obec Kounov ve spolupráci s aktivisty sdružení Rakovnicko, o.p.s., Klubem psychotroniky a UFO a mnoha dalšími nadšenci otevřelo stálou expozici Kounovské kamenné řady, kterou Vám doporučujeme navštívit ještě před vycházkou na kamenné řady a okolí. Dozvíte se zde důležité informace o místě a okolí, kudy kam jít, čeho si všímat apod.. Také zde najdete turistické průvodce a zajímavosti související s výskytem podobných záhadných kamenů v České republice a samozřejmě další zajímavosti a turistické cíle v obci Kounov a okolí. Expozici najdete v obci Kounov v kanceláři budovy restaurace U Tří lip, poblíž je zbudováno přilehlé parkoviště. Otevírací doba expozice Kounovské kamenné řady je denně kromě pondělí od 10.00 do 17.00 hodin.
 
Trasa
Areál kamenných řad je volně přístupný, nejlepší roční dobou k prohlídce je začátek jara nebo podzim. Nejvýhodnějším výchozím místem je železniční nádraží Mutějovice. Přímo před nádražím vede žlutě značená turistická trasa k řadám ( 2km), která jde po lesní a polní cestě. Úvodní třetina trasy vede poměrně náročným stoupáním, závěrečná třetina po cestě středem pole. Žlutá trasa vás dovede k 6. panelu naučné stezky s informacemi o Kounovských kamenných řadách. Z nádraží Mutějovice lze k cestě k řadám zvolit i naučnou stezku, k jejímuž začátku se od nádraží vydejte po silnici ke Kounovu. Asi po 0,7 km dojdete k úvodnímu panelu, který stojí hned u silnice před plotem hájovny. Naučná stezka vede odtud vzhůru na Rovinu lesní cestou a lesní pěšinkou. Kromě strmého úvodního stoupání na Rovinu je chůze po stezce snadná. U třetího panelu vpravo při stezce leží protáhlý křemencový kámen, zřejmě jeden ze dvou samostatných menhirů. odtažených z Rovin při scelování pozemků. Další podobný kámen, plochý, leží opodál po směru stezky vlevo za skupinou buků.
 

Kámen Gibbon

Ke kameni Gibbon jděte od 8. zastávky naučné stezky po pěšině, která vede po hraně Roviny k východu. Po chvíli dojdete k málo znatelné odbočce kolmo v pravo přes zarostlé jámy do mladého borového lesa. Odbočka vede ke kameni Gibbon, asi po 50 metrech jste na místě, kámen označuje turistická tabulka.
 

Kámen Pegas

Kámen Pegas leží v porostu mladých smrků u paseky v jihozápadní části areálu řad. Nejlepší přístup je po pěšině z hlavní cesty areálem řad - žlutá turistická trasa. Pěšina pasekou začíná poblíž ořezaného stromu se žlutou turistickou značkou, značkou naučné stezky a červeným bodem. U stromu se značkami se posťte z cesty kolmo do paseky. Asi po 50 krocích odbočte mírně vlevo do nápadného průseku mezi mladými smrky. Po dalších 50 krocích jste zhruba u cíle. Pegas bude blízko před vámi nebo po vaší levé ruce, leží ukrytý na okraji souvislejšího prostoru mladých smrků, na stromě u kamene je turistická tabulka.Zdroj, foto: Rakovnicko.cz

 

Fotogalerie k článku Kounovské kamenné řady

Kounovské kamenné řady Kounovské kamenné řady Kounovské kamenné řady Kounovské kamenné řady Kounovské kamenné řady