Novinky z rakovnické radnice - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 26. červen 2019 | Svátek má Adriana

UZAVÍRKY

| Od 24.6. do 2.7.2019 uzavírka přejezdů v ulicích Kuštova a V Lubnici V Rakovníku, další uzavírky v článku.

Zpravodajství

Zpravodajský servis

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Novinky z rakovnické radnice

Společnost

Tiskové zprávy Města Rakovník, konané 20. 4. 2018 - Změna kanceláře registru řidičů | Kvalita pitné vody | Seminář na téma „Podpora podnikání“ | Ukliďme Česko | Městská policie v Rakovníku se zapojila do akce „Jehla 2018“ | Sebeobrana pro ženy měla pozitivní ohlasy.

Datum 21. 04. 2018 Autor Rakovnicko

Změna kanceláře registru řidičů

Od středy 25. 4. 2018 budou v kanceláři registru řidičů v budově odboru dopravy zahájeny úpravy pro chystané změny v oblasti digitálního fotografování. Po dobu úprav bude registr řidičů přesunut do kanceláře č. 11 v 1. patře budovy po pravé straně.
 

Kvalita pitné vody

Radě města byla předložena informativní zpráva o kvalitě pitné vody v Rakovníku za 1. čtvrtletí roku 2018. Kvalita pitné vody je kontrolována v souladu s legislativou, rozbory vody vyhověly hygienickým limitům. Pro bližší informace případně kontaktujte společnost RAVOS s.r.o.
 

Seminář na téma „Podpora podnikání“

Na Městském úřadě Rakovník ve Wintrově síni se 25. 4. 2018 uskuteční seminář na téma Podpora podnikání. Cílem semináře je představení dotačních i jiných možností podpory podnikání zejména pro malé a střední podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu a navazujících služeb.
Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované.
Registraci je možné učinit nejpozději do 23. 4. 2018 prostřednictvím formuláře dostupného na tomto odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/11P6K__7ZBHxinLNLNxU-
UnuPFxqewM8iNvU4A7RPelY/viewform?edit_requested=true
Plakát je k nalezení pod odkazem v aktualitě na webových stránkách města.
http://www.mesto-rakovnik.cz/titulni- strana/aktuality/?more=1356#news1356
 

Ukliďme Česko

V sobotu 7. 4. 2018 se uskutečnil hlavní úklid v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. Místostarosta by rád poděkoval všem účastníkům, kteří se před radnicí sešli v hojném počtu a také všem ostatním zúčastněným, kteří přispěli svým úklidem mimo hlavní uklízecí akci!
Hlavní úklid byl součástí oslav Dne Země, do kterých se město Rakovník každoročně aktivně zapojuje spolu s nevládními neziskovými organizacemi, školami i širokou veřejností. Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí tyto oslavy každoročně koordinuje. Řada akcí je pořádána za finanční podpory Města Rakovníka.
 

Městská policie v Rakovníku se zapojila do akce „Jehla 2018“

Městská policie Rakovník se zapojila do celorepublikové akce s názvem „Jehla“. Této akce se strážníci účastnili již v minulém roce.
V úterý 17. 4. 2018 se strážníci a asistenti prevence kriminality vydali vybaveni ochrannými prostředky, jako jsou boxy na infekční materiál, kleště, ochranné rukavice a desinfekční spreje prohlédnout primárně dětská hřiště, pískoviště, nepřehledná a skrytá místa, ale také parky a okolí marketů.
Vedle očisty města bylo smyslem celé akce také snížit riziko šíření nakažlivých onemocnění a pomoci k hlubšímu povědomí o správném chování při nálezu injekční stříkačky. Strážníci proto apelují na veřejnost, aby v případě, že někde naleznou nebo zahlédnou tento infekční materiál, aby ho sami z důvodu vlastní bezpečnosti nesbírali, ale neprodleně zavolali na linku tísňového volání „156“. Městská policie zajistí odborný sběr i jeho následnou likvidaci.
Sběrem jehel se strážníci zabývají celoročně při běžné hlídkové a kontrolní činnosti, ale často také při cílených opatřeních.
Důležité je předcházet nebezpečí, které hrozí občanům, dětem, ale také psům a kočkám.
Byly kontrolovány lokality např. Čermákovy sady (1 stříkačka), Dukelských hrdinů, Klicperova, Pod Nemocnicí, V Jamce (1 stříkačka), Mýtská (1 stříkačka), Bendovka, Čs. legií, Kuštova, Pražská, okolí Bendovky apod. Výsledkem celé akce bylo nalezení 3 injekčních stříkaček (V Jamce, Mýtská, Čermákovy sady).
 

Sebeobrana pro ženy měla pozitivní ohlasy

Dne 5. 4. 2018 Městská policie Rakovník ve spolupráci s Judo club Praha a pod záštitou starosty města uskutečnila seminář, zaměřený na sebeobranu pro ženy a dívky.  Tímto prvním seminářem chtěla Městská policie Rakovník upozornit na fakt, že i když město Rakovník je město bezpečné, že i tak v ojedinělých případech může dojít k napadení ženy či dívky. 
Záměr semináře byl ženy a dívky seznámit se základy sebeobrany a postupným navazováním technik, které vedou k obraně proti případnému útočníkovi. Z účasti na semináři je zřejmé, že zájem o pořádání těchto seminářů je a proto nejlepší řešení je pokračování a dát šanci ženám a dívkám se zdokonalovat v sebeobraně proti případnému útočníkovi. Další část semináře zaměřeného na sebeobranu žen a dívek je plánován na měsíc červen.
Během následujících třech týdnů bude vyvěšen přesný datum.ZdrojBA Jiří Cafourek, DiS. tiskový mluvčí, Městský úřad Rakovník