Osobnosti Rakovnicka - abecední seznam - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 20. květen 2024 | Svátek má Zbyšek

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Osobnosti Rakovnicka - abecední seznam

VÝZNAMNÍ LIDÉ RAKOVNICKA

Seznam významných rakovnických osobností, rodáků a umělců dle abecedního řazení.

Datum 16. 08. 2009 Autor Rakovnicko

Osobnosti Rakovnicka - abecední seznam
Na tomto místě naleznete abecedně řazený seznam významných osobností Rakovnicka:
 
Nejpřednější osobnost českého herectví. Účinkovala v Budilově herecké společnosti v Plzni, ve Vinohradském divadle, v Národním divadle v Brně. Dvacetileté angažmá v divadle v Plzni, po roce 1945 účinkuje v divadle „D34“ u E.F.Buriana. Národní umělkyně, čestná občanka města Rakovníka.
 
Dramatik, básník, povídkář, violloncelista. Notář v Rakovníku. Autor sbírky povídek Tamara Artamonová a jiné, divadelních her Ohnivec, Žebrák – zvon rakovnický, Bludiště a dalších a osmi desítek básní (tiskem vyšlo necelých třicet). Byl vynikajícím violloncelistou.
 
Narozen v Rakovníku, studoval na akademickém gymnáziu v Praze, studium zpěvu v Pivodově škole a u K. Wallersteina, barytonista a stálý sólista ND v Praze, působil v zahraničí – Drážďany, Hamburk, Budapešť.
 
Všestranný talent, syn barytonisty Emila Buriana, národní umělec, režisér, hudební skladatel a ředitel divadla D34, člen literární skupiny Devětsil, 10 let šéf činohry v ND v Brně, ve válce vězněn v koncentračních táborech. Po válce obnovil činnost divadla „D34“ – dnes Divadlo E. F. Buriana, básník, spisovatel, zpěvák, dramaturg, filmový a divadelní režisér, novinář. Své náměty čerpal z lidových tradic.
 
Světový tenorista, básník, člen Drážďanské opery, Metropolitní opery v New Yorku, opery v Budapešti a ve Vídni. Společná vystoupení s Emou Destinovou, zpíval v Paříži pod taktovkou samotného R. Strausse. Se svým uměním procestoval celý svět, zpíval česky, německy, francouzsky, italsky i maďarsky, nikdy se však nestal stálým členem ND v Praze. Tragickou záměnou nápoje si popálil hrtan, onemocněl dalšími chorobami, takže se uchýlil do Senomat, kde se věnoval překladům písní a Wagnerových oper. Vzpomínky na známé a velké hudební postavy uveřejnil v publikaci „Z mých pamětí“.
 
Humanista, radní písař v Rakovníku. Veřejně a literárně činný, zručný kreslíř a rytec, hudebně vzdělaný. Řadí se k významným osobám literárního života 16.stol, patří mezi zakladatele latinské duchovní poezie, je autorem českých, latinsko-českých a latinsko-německých skladeb. Jeho jméno je nerozlučně spjato s obdobím největšího hospodářského rozmachu Rakovníka. Svými verši doprovázel všechny rodinné i veřejné události, verše vkládal i do úředních žalmů. Rakovničany hájil Crinitus před císařem a město povznášel svojí vzletnou poezií. Jako majitel jednoho pivovaru sepsal sladovníkům nová cechovní pravidla.
 
Student a později profesor na reálném gymnáziu v Rakovníku, člen souboru Rakovnické opery a 1. tenor v Pěveckém souboru Pražských učitelů. Se souborem poznal zahraniční hudební sály v Haagu, Amsterodamu, Rotterdamu, Paříži, Montrealu, Ženevě, Londýně i ve Švédsku. Zakládající člen Divadla hudby a poezie v Rakovníku.
 
Starosta města Rakovníka (1893-1914), zakladatel městských sadů, dal podnět k vytvoření městské kanalizace „aby město Rakovník bylo čítáno mezi města úpravná a turisticky vyhledávaná“. Restaurováním a péčí zachraňoval starobylé památky, nechal vydláždit a světly z nové plynárny opatřit náměstí a ulice.
 
Středoškolský profesor, činný v kulturním životě města. V roce 1938 nastoupil do funkce starosty města  Rakovníka, podařilo se mu dát základy pro vznik městské hudební školy. Aktivní člen a v posledních letech župní starosta TJ Sokol. V roce 1941 zatčen, umírá v Osvětimi.
 
Mistři svobodného umění, zvonaři, žili v Rakovníku koncem 16. století. V roce 1589 společně přelili zvon Dominikal (Dominik) ze zvonice u chrámu sv. Bartoloměje. Z jejich rukou pochází rakovnické zvony Poledníček, Ježíš a Josef.
 
Sochař, profesor Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Vyučen kamenosochařem, studium na odborné sochařské škole a poté na UMPRUM, na této škole vyučoval všeobecné sochařství 38 let. Autor portrétu Z. Wintra před Muzeem T. G. M. a soch alegorie Práce na Komerční bance. Vyznamenán na výstavě v Paříži. Městu Rakovník odkázal bohatou sbírku plastik.
 
Rakovnický humanista. Jméno Gryllus (Cvrček) převzal po nevlastním dědovi Cvrčkovi. Cestoval v cizině, v roce 1550 se usadil v Rakovníku a spravoval zděděný majetek. Za Rakovník se přimlouval při jednání s křivoklátskou vrchností a v poselstvích zasílaných do Prahy k obhájení městských práv. Majestátem z roku 1571 nabyl erbu a titulu z Gryllova. V roce 1588 byl purkmistrem. Psal české spisy.
 
Dcera Karla Havlíčka Borovského, „dcera národa“. V letech 1868-70 žila v rodině Aloise Pravoslava Trojana v Rakovníku v nedobrovolném vyhnanství kvůli svému „vlastenecky“ nepřijatelnému vztahu s důstojníkem rakouské armády. Časem si v Rakovníku zvykla, účastnila se i zdejšího společenského života.
 
Český violista a houslista, člen Českého kvarteta, student rakovnické reálky a pražské konzervatoře. Vojenskou službu vykonával ve Vídni, kde poté působil jako učitel hudby na dvoře knížete Fürstenberka. Koncertní mistr České filharmonie, zakladatel Heroldova smyčcového kvarteta, profesor komorní hudby na pražské konzervatoři. Ve svých skladbách se zaměřil hlavně na skladby pro housle a violu.Vedle hudby se věnoval mistrovské výrobě houslí, jeho díla byla vyznamenána i na mezinárodních výstavách.
 
Archivář, knihovník, divadelní ochotník, povoláním malíř pokojů. Patřil k prvním buditelům Rakovníka. Zasloužil se o založení městské knihovny a byl jejím prvním knihovníkem. Hovorka byl zakladatelem divadelního ochotnického spolku, kde režíroval i vytvářel kulisy. Největší zásluhy má na záchraně dokumentů pro rakovnický archiv. Dokumenty ošetřil, svědomitě opravoval a pod hesla setřídil. Z Hovorkových archivních dokumentů čerpal materiály pro svoji spisovatelskou činnost Zikmund Winter.
 
Rytíř z Přestavlk a Chlumčan, pražský arcibiskup. Anonymně složil 140 000 zlatých a dal pokyn, aby byly použity k založení reálné školy v Rakovníku. Jeho anonymita byla odkryta rakovnickým hrabětem Chotkem v roce 1827. Zpočátku byl nápad Chlumčanského nepochopen, takže stavba budovy byla započata až v roce 1832, dva roky po jeho smrti, bez velkých okázalostí, byla škola otevřena 4. 10. 1833.
 
Historik, vlastivědec, poštovní úředník později ředitel pošt. Autor díla “Dějiny Rakovnicka“ (1936), pravidelný dopisovatel Věstníku rakovnického muzea.. Dopisovatel Rakovnických novin. Za okupace pronásledován.
 
Malíř, krajinář, absolvent rakovnické reálky, student krajinářské školy Julia Mařáka a profesora Rudolfa z Ottenfeldu. Autor melancholických obrazů přírody, zákoutí Rakovníka, Staré Prahy i Hamburku, které zachycoval s přesností fotografie.  Byl prvním z českých malířů, který objevil a zachytil výtvarnou poezii železničního prostředí a přístavů.
 
Významný geolog a paleontolog světového významu. Osmnáct lep působil jako profesor rakovnické reálky. Zabýval se zejména zkoumáním útvarů Rakovnicka. Popsal bohatou flóru kamenouhelného útvaru u Rakovníka a Petrovic. Jeho největším objevem je nález stanice diluviálního člověka u Lubné. Dokázal, že člověk u nás žil již v dobách naplavenin. Napsal více než sedmdesát vědecko-geologických pojednání. Ke Kuštově poctě byl po něm pojmenován i nový druh severoamerických pavouků - Kuštarachne.
 
Historik města, student rakovnické reálky, pracovník v Trojanově notářské kanceláři.  Prostudoval a pomohl uspořádat rakovnický archiv. Z archivních dokumentů čerpal látku k rozsáhlému dílu „Dějiny královského města Rakovníka“. Toto i další díla věnovaná rodnému městu dokončil v Přerově, kam se přestěhoval. Levého práci ocenil spisovatel Zikmund Winter.
 
Malíř, krajinář, student UMPRUM, středoškolský profesor na rakovnické reálce.Výborný pedagog, k jeho žákům patřili rakovničtí malíři Z. Balaš, P. Kotík, A. Pelc. Na svých obrazech zachytil nálady města.
 
Básník, národní buditel. Autor knih o výchově mládeže a mravech, také autor knih náboženských. Působil jako kněz a kaplan. V Rakovníku založil nadaci pro chudé a zděný dům (dnes děkanství) věnoval rakovnické obci. Studoval městský archiv, z něhož získal značné znalosti o městě.
 
Poustevník, malíř - samouk, který se malování přiučil u slavného Alfonse Muchy. Postevník, který žil v souznění s přírodou ve srubu na potoce Oupoři pod hradem Týřov na řece Berounce. Žil velmi skromně. Jeho obrazy jsou většinou v soukromých sbírkách usedlíků v okolí povodí řeky Berounky. Známý spisovatel Ota Pavel napsal o tomto poustevníkovi známou povídku pod názvem Fialový poustevník, která pojednává o samotáři, který žil šestnáct let na břehu Berounky pod hradem Týřov.
 
Spisovatel, učitel, inspektor kultury, ochotnický divadelník, režisér a novinář. Zakládající a dlouholetý člen redakce Rakovnických novin. Rakovnicko a místní obyvatelé jsou nejčastějším námětem jeho literárních děl. Knihy jsou doprovázeny pozoruhodnými ilustracemi místních malířů (V. Rabas, R. Kolář). Mejstřík je autorem divadelních her a knihy vzpomínek na významné osobnosti Rakovnicka „Jak jsem je potkal“.

Spisovatel, překladatel, novinář, učitel, fotograf, muzikant, výtvarník, cestovatel, podnikatel. Ivo Mička byl nejen muzikant, výtvarník, fotograf, ale především dlouholetý redaktor rakovnických novin Rozvoj a Rakovnicko. Autor mnoha publikací souvisejících s životem na Rakovnicku. Za mnohaletou spisovatelskou, publicistickou a pedagogickou činnost doma i v zahraničí obdržel Mgr. Ivo Mička pamětní medaili Ludvíka Svobody od Společnosti Ludvíka Svobody, která v roce 2011 ocenila přední osobnosti české spisovatelské a nakladatelské obce Pamětní medailí Ludvíka Svobody za jejich přínos pokrokovému úsilí v šíření pravdy o národní minulosti.
 
Majitel nejznámější rakovnické továrny na výrobu mýdla, vážený občan města, člen městského zastupitelstva a rady, dva roky starosta města, zakladatel Muzejního spolku. Od roku 1875 vyráběl mýdla a svíčky v pronajatých dílnách ve městě, v roce 1905 si postavil u dráhy vlastní dílnu, kde zaměstnával dělníky a nádeníky. Od roku 1912 používá lisy na mýdlo s vyraženým rakem a první balící stroj. V roce 1914 měl podnik 40 zaměstnanců.
 
Významný český prozaik, novinář a sportovní reportér, spisovatel,
Ota Pavel, vlastním jménem Otto Popper byl český prozaik, novinář a sportovní reportér. Byl autorem především autobiografických próz především s tématy z vlastního dětství a ze sportu.
 
Malíř, grafik, středoškolský profesor kreslení na rakovnické reálce v letech 1906-1933. Milovník a malíř rakovnických starobylých památek. Výstavy v Praze i v zahraničí. Vychoval řadu významných výtvarníků.
 
Malíř, grafik, národní umělec. Absolvent rakovnické reálky a Akademie výtvarných umění v Praze. Nejvíce ho proslavily obrazy rodného kraje, používal všechny výtvarné techniky, maloval krajiny i portréty. Výstavy doma i v zahraničí. Malířovy obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách Národní galerie, jeho jméno a stálou expozici díla představuje v Rakovníku Rabasova galerie.
 
Spisovatel, archivář, historik, učitel a ředitel školy v Rakovníku. Dlouholetý správce městského muzea, před zničením zachránil spoustu důležitých dokumentů. Renner je autorem historických děl z Rakovnicka. Psal články do Věstníku rakovnického muzea, Vlastivědného sborníku a Rakovnických novin.
 
Rakovnický rodák, humanista, významný sněmovní řečník, kancléř Starého Města pražského, radní písař, překladatel a spisovatel. Za aktivní hnutí ve stavovském protihabsburském odboji byl potrestán ztrátou úřadu a vězením. Jeho popis událostí let 1546 -1547 (Dennopis či Historie oněch dvou nepokojných let v Čechách) se stal pro historiky cenným dokumentem.
Významný hudební skladatel, pedagog, aranžér, dirigent a organizátor hudebního života v Rakovníku. Narozen v Praze se již od svých šesti let věnoval hudbě. Vystudoval konzervatoř ve hře na varhany, skladbu a dirigování. Učitel klavíru, sboru, vedoucí smyčcového orchestru. Od roku 1982 působil ve funkci ředitele hudební školy v Rakovníku. Skladatel divadelní scénické hudby pro rakovnické Tylovo a loutkové divadlo.  Vedoucí rakovnického pěveckého sboru Magistrae Raconenses.
 
Za Rakouska je první učitelkou, která dosáhla titulu doktor filozofie. Spisovatelka, ředitelka školy. Autorka významných prácí z oboru zeměpisného a učebnic. Podílela se na vydání velkých obrazových publikací prezentujících zajímavá místa Československa, autorka cestopisných příruček. Dopisovatelka do Věstníku rakovnického muzea, Vlastivědného sborníku a Rakovnických novin.
 
Herec, režisér, spisovatel, národní umělec. Své mládí prožil s rodiči v Rakovníku, vystudoval místní rolnickou školu. Člen kočujících divadelních společností, angažmá v kladenském divadle, člen souboru Vinohradského a Národního divadla v Praze.  Rakovníku a Zikmundu Wintrovi věnoval dramatický přepis povídky Nezbedný bakalář, ve filmovém zpracování povídky hrál Štěpánek titulní roli. Autor drobných dramat. Čestný občan města Rakovníka.
 
Právník, notář, člen městského zastupitelství, pokrokový kulturní a politický pracovník. Propagátor výstavby nové budovy českého Národního divadla. Jako člen městského zastupitelství dal popud k regulaci Rakovnického potoka v zájmu zabránění častým záplavám. Trojanova rodina poskytla po úmrtí obou rodičů azyl Zdeňce Havlíčkové, dceři K. H. Borovského.
 
Doktor filozofie, dějepisec, beletrista. V Rakovníku působil deset let jako profesor na reálce, vyučoval dějepis, češtinu a němčinu. Zaměřil se na studium dokumentů z rakovnického archivu, které využil v próze nazvané Rakovnické obrázky. Jeho nejvýznamnější dílo Mistr Kampanus zařadilo Wintra mezi velké české historické beletristy. Každé Wintrovo dílo si vyžádalo důkladné studium archivních pramenů. Kromě psaní o životě v Rakovníku se Winter aktivně zapojil do kulturního a společenského dění města.
 Seznam je průběžně doplňován. Pokud myslíte, že jsme zapomněli na důležitou osobnost Rakovnicka, neváhejte a napište nám na info /zavinac/ rakovnicko /tecka/ cz. Děkujeme Vám