Šachový klub Rakovník - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 5. únor 2023 | Svátek má Dobromila

Očkování Covid19

| Rakovník - ZMĚNA MÍSTA OČKOVÁNÍ - očkovací místo se nachází v suterénu staré interny v areálu rakovnické nemocnice.

Zpravodajství

Zpravodajský servis

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Šachový klub Rakovník

Sportovní kluby, svazy

Základní informace o šachovém klubu Rakovník

Datum 05. 09. 2009 Autor Rakovnicko

Šachový klub Rakovník
Šachový klub Rakovník
Nerudova 504, 269 01 Rakovník


Výkonný výbor ŠK Rakovník pracuje ve složení :
  
Předseda :
Spilka Jiří, V lukách 2162, 26901 Rakovník, JirkaSpilka@seznam.cz
tel.zam.: 313212389 fax zam.: 313512489, tel.byt: 313519116, GSM: 732965232

Místopředseda
: Grulich Jiří, Martinovského 251, 26901 Rakovník, Grulich.j@seznam.cz
tel.byt: 313514105, GSM: 737230101

Hospodář
:
Satranský Jaroslav Ing., Pražská 2254, 26901 Rakovník, J.Satransky@tiscali.cz
tel./fax: 313513618, GSM: 775650915

Členové
:
Jirkovský Tomáš Ing., Fojtíkova 2296, 26901 Rakovník, Tomas.Jirkovsky@mujbox.cz
tel.byt: 313514603, GSM: 739544145
Stružka Vlastimil Mgr., Zdeňka Štěpánka 2089, 26901 Rakovník, VStruzka@tiscali.cz
tel.zam.: 313513353, tel.byt: 313514687, GSM: 605240525
 
 
Aktuálně
Šachový klub Rakovník se schází v pátek v 18:00 hod v budově DDM, Nerudova 504, Rakovník.
Kroužek začátečníků vedený p. Spilkou najdete v pondělí od 15:00 do 16:30 hod v DDM, Nerudova 504, Rakovník.
Kroužek mírně pokročilých vedený  Ing. Satranským najdete ve čtvrtek od 14:45 do 16:15 hod v DDM, Nerudova 504.
Kroužek pokročilých vedený p. Spilkou najdete ve středu od 15:00 do 16:30 hod v DDM, Nerudova 504, Rakovník.
Kroužek zkušených vedený Ing. Satranským najdete ve čtvrtek od 16:45 do 18:15 hod v DDM, Nerudova 504, Rakovník.
 
 
Historie
Počátky oblíbenosti šachové hry v Rakovníku nejsou podchyceny v žádných kronikách ani tiskopisech. A pokud ano, nejsou nám tyto podklady známy. Víme pouze, že šachový život v Rakovníku byl a že příznivci šachové hry se scházeli v kavárně “Slavie” a v hotelu “Schneider”.
 
První dochovaná písemná zmínka o šachové hře v Rakovníku je z roku 1908, kdy Sportovní klub Rakovník vypsal první turnaj. Ten byl sehrán v dubnu a květnu 1909 za účasti pánů Zikmunda, Koutníka, Rohna, Nováka, Petříka, Dykasta, Černohorského, Kratochvíla, bratří Ottů a Petráčka.
 
Jinak je tomu, co se týče šachu organizovaného. Již v roce 1908 vypsal Sportovní klub Rakovník první turnaj v šachové hře. Turnaj byl sehrán v dubnu a květnu 1909 za účasti pánů Zikmunda, Koutníka, Rohna, Nováka, Fr. Petříka, Václava Dykasta, bratří Ottů, Černohorského, Kratochvíla a Petráčka. Pro velký zájem byl turnaj opakován koncem prosince 1909. Třetím turnajem tohoto období, kdy zájem o šachy v Rakovníku nebyl podchycen žádnou organizací ale byl oživován Sportovním klubem Rakovník, byl turnaj o mistrovství Rakovníka pořádaný v listopadu 1911.
 
V bouřlivém období první světové války a vzniku Československé republiky se šachy v Rakovníku zřejmě hrály, ale písemné doklady z tohoto období žádné nemáme. Minimálně v období nově založeného státu se však šachová hra v Rakovníku jistě čile rozvíjela.
 
Roku 1922 došlo k založení šachového odboru S.K.Rakovník.
 
Dokladem tohoto je skutečnost, že v roce 1922 Sportovní klub Rakovník založil šachový odbor. Odbor vytvořil p. Karel Herold na popud Ing Františka Otty a s pověřením výboru SK Rakovník. Nový odbor měl 25 členů a předsedou se stal prof. Karel Reček. Pořídil se hrací materiál a hrálo se v hotelu u Schneiderů. Později se hrálo také na hřišti. Tam se ale mnoho materiálu poztrácelo, zájem o hru začal ochabovat až zbyly v klubovně jen 3 šachové hry a schůzky byly pouze sporadické. Tento stav pak přetrvával až do roku 1927.
 
Samostatný šachový klub byl založen 11.11.1927. Hrálo se v hotelu U Schneiderů. Tehdejší stanovy klubu jsou k nahlédnutí zde.
 
V září 1927 se z podnětu p. Josefa Čermáka, úředníka šamotové továrny, sešli pánové Josef Čižinský, Vojtěch Hebda, Josef Koutník, Václav Podolka, Karel Reček, Vilém Rohn a Aug. Šmika a usnesli se založit samostatný šachový klub. Po souhlasu Zemské rady politické v Praze byl Rakovnický šachový klub ustaven na valné hromadě dne 11.11.1927 a zároveň vstoupil jako člen do Středočeské župy šachové. Paradoxně prvním rozhodnutím nově založeného klubu bylo jmenování čestným členem hlavního iniciátora založení p. Josefa Čermáka, který byl přeložen z Rakovníka do Plzně. Pak teprve klub řešil pořízení hracího materiálu. Potřebné peníze byly získány členskými příspěvky zakládajících členů (6 x 50,- Kč) a výtěžkem z koncertů pořádaných v hotelu u Schneiderů za účinkování p. K. Herolda, p. spr. Školníka a jeho choti. Z těchto peněz bylo zakoupeno deset šachových her, skříň na inventář, troje šachové hodiny a šachové příručky.
 
Již v prvém roce své činnosti klub pořádal turnaj o přebor klubu, navázal přátelské styky se šachovými kluby Čechie v Plzni a Marshalem v Praze a uspořádal simultánku mistra Karla Treybala v hostinci “U raka” a zajel na oplátku do Nového Strašecí na přátelský zápas s tamním kroužkem šachistů (mistr K. Treybal byl soudcem v Novém Strašecí). V dalších letech se činnost klubu úspěšně rozvíjela za pomoci p. Tomáše Misery, který do Rakovníka přišel. Klub pořádal pravidelně klubové přebory, přátelské zápasy s kluby Čechie Plzeň, Marsal Praha, Křivoklát, Louny, Nové Strašecí, Vidma Praha, I. Český v Nuslích, ŠK Žatec, Kročehlavy, Beroun, Kněževes, Čistá atd. a simultánní produkce s mistry K. Opočenským, Salo Flohrem, Aljechinem, Znosko-Borovským, Heinem, Karlem Trejbalem, Josefem Loumou, Ladislavem Prokešem a Foltysem. Oblíbené byly především simultánky mistra K. Opočenského, které byly vždy spojeny s přednáškou (O vývoji hry v šachy, Šachy v Rusku, Šachová olympiáda v Buenos Aires atp.). Završením této éry masivního i kvalitativního rozvoje šachu v Rakovníku byl rok 1940, kdy bylo Rakovnickému šachovému klubu svěřeno pořádání XVI. sjezdu Ústřední jednoty československých šachistů spojeného s mistrovským turnajem. Svědectví o této akci podal výborným způsobem mistr Karel Opočenský ve své knize “Rakovník – kniha šachová”, ve které popsal nejen průběh mistrovského turnaje, kterého se sám zúčastnil, ale i život v tehdejším Rakovníku včetně stavu rakovnického průmyslu. Další rozvoj šachu byl bohužel přerušen válečným obdobím 2. světové války.
 
Do roku 1941 působil klub v župním přeboru. Toto období vyvrcholilo organizováním 16. sjezdu Ústřední jednoty českých šachistů v Rakovníku a národním mistrovským turnajem o přebor Čech a Moravy v Rakovníku od 17. do 31. 8.1940.
 
O období po roce 1940 nám opět chybí potřebné prameny. O tom, že se v Rakovníku šachy stále hrály, svědčí i ta skutečnost, že Rakovnický šachový klub byl pověřen pořádáním sjezdu “Šachové turnaje Na paměť JUDr. Vl. Dýcky – IV. sjezd středočeské župy ÚJČŠ – v Rakovníku 5:-12. července 1946”, jak se turnaj přesně jmenoval. O určitém úpadku pořadatelském však hovoří skutečnost, že po úvodním zápise v knize sjezdového výboru další zápisy chybí. A tak ani nevíme, jak celá akce vlastně dopadla.
 
Po 2. světové válce prošel klub nejistým obdobím stejně jako celá republika. Pro přežití se snažil začlenit do nějaké větší sportovní organizace. Avšak díky několika reorganizacím v tělovýchově klub vystřídal Sportovní klub, Sokol, Spartak a možná ještě některé další, až nakonec v roce 1957 zakotvil v Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Rakovník.
 
Oficiální stránky: http://sachy.czfree-ra.net/

Fotogalerie k článku Šachový klub Rakovník

Šachový klub Rakovník Šachový klub Rakovník Šachový klub Rakovník Šachový klub Rakovník