Vrch Louštín - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 23. červen 2024 | Svátek má Zdeňka

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Vrch Louštín

Vrch Louštín
Vrch Louštín je nejvyšším bodem okresu Rakovník. Nachází se na opukovém podloží pohoří Džbán, cca 1,5 km jihovýchodně od Krušovic a tyčí se do výše 536,7 m n. m. Vrchol se nachází v katastrálním území Řevničov, po jižním a západním úbočí prochází hranice Lužné a Krušovic.

Historie a současnost
Pojmenování pochází pravděpodobně z německého Lauernstein (lauern – číhati, Stein – kámen). Louštín má velmi dlouhou historii osídlení – na jeho vrcholu, ze kterého je nádherný výhled do okolní krajiny (především CHKO Křivoklátsko), stávalo již pravěké hradiště (pravděpodobně z pozdní doby bronzové, zhruba 800-500 př. n. l.), ve středověku zde byl vybudován lovecký hrádek. Dříve na Louštíně také bývala dřevěná rozhledna s krásným rozhledem na okolní lesy bývalého královského hvozdu. Dle pověsti (více níže) kdysi na Louštíně stál velmi vysoký statný dub, z jehož koruny bylo vidět až pražské brány a věže. V současnosti na vrcholu stojí telekomunikační vysílač (např. Eurotel (nyní O2), Český rozhlas). V okolí vede několik turistických a cykloturistických stezek. Louštín je součástí NS Lesní správy Lužná.

Podrobnosti - NS Louštín (Lesy ČR - LS Lužná)
Louštín (536,7 m n.m.) je jednou z hlavních dominant luženských lesů, které jsou součástí tzv. křivoklátské oblasti. V majetku české koruny byly luženské lesy až do roku 1685, kdy přešly odprodejem křivoklátského panství do rukou Valdštejnů. V roce 1735 přešlo celé panství do rukou Furstenberků, za jejichž působení docházelo k mnohým zlepšením. Začalo se s výstavbou lesoven a hájoven, z nichž mnohé slouží ještě dnes. Není jistě bez zajímavosti, že již v roce 1785 se začalo s umělou obnovou lesů, kdy bylo nařízeno sbírání semen z lesních stromů a jejich výsev na vyklučené plochy. Se zavedením umělé výsadby se v luženských lesech zvýšil i podíl jehličnatých dřevin. Velké škody v lesích zdejší oblasti způsobily sněhové, větrné a hmyzí kalamity.
Jedna z největších, způsobená mniškou, postihla luženské lesy v letech 1918 - 1922, které padlo za oběť 598 tis. m3 dřevní hmoty. V letech 1946 - 1952 byly místní lesy postiženy působením lýkožrouta smrkového, který se zvláště rozšířil v posledních letech okupace. Jedna z posledních kalamit, která postihla luženské lesy, byla počátkem března 1990, kdy nočnímu řádění větru padlo za oběť 63 tis. m3 dřevní hmoty, což představuje na dnešní podmínky Lesní správy Lužná zhruba dvouletý objem všech těžeb dřeva. V současné době luženské lesy ve vlastnictví státu obhospodařuje státní podnik Lesy České republiky Hradec Králové, Lesní správa Lužná.


Další informace, pověsti, mýty a legendy:


Foto: Rakovnicko.cz
Zdroj: Wikipedie

Fotogalerie k článku Vrch Louštín

Vrch Louštín Vrch Louštín Vrch Louštín Vrch Louštín Vrch Louštín