Elektroskanzen Čechův mlýn - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 12. duben 2024 | Svátek má Julius

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Elektroskanzen Čechův mlýn

Technické památky

Šlovice / Čechův mlýn a malá vodní elektrárna ve Šlovicích

Datum 13. 11. 2009 Autor Rakovnicko

Elektroskanzen Čechův mlýn
Mlýn a malá vodní elektrárna (MVE) ve Šlovicích č. p. 8 je technická památka značného historického významu a velkého přínosu pro rakovnický region. Bývalý mlýn a stále funkční MVE se nachází ve Středočeském kraji, na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Leží na levém břehu řeky Berounky, v katastrálním území Hřebečníky (viz kopii katastrální mapy, č. 72/1 a 72/2, Mlýnský potok), v údolí pod obcí Šlovice. Samota ve stráni je těžko přístupná, obklopená dosud nezničenou přírodou.

Historie mlýna a obce Šlovice
Starý válcový mlýn se dvěma vodními koly se již v původní podobě nezachoval, opakovaně byl postižen povodněmi, v roce 1911 mlýnská usedlost vyhořela. Po požáru zůstalo původní jen spodní patro s klenutím. Celá stavba, kterou z jedné strany prochází skála a z druhé protéká voda, byla zrekonstruována v klasicistním pojetí. Ta v současnosti tvoří obytnou část komplexu, v bývalé mlýnici vzniklo muzeum, kde jsou k vidění neprovozované stroje a informační panely, vpravo od ní byl v letech 1911–1915 vybudován objekt vlastní elektrárny.
 
První zmínky o Šlovicích pocházejí z roku 1115, kdy kníže Vladislav I. dokončil stavbu kláštera v Kladrubech a řádu benediktinů daroval Šlovice s dílem řeky. Na konci 13. století se v rámci manského zřízení dostaly Šlovice zpět pod správu panovníka. Historik Václav Kočka vysvětluje (18, s. 109): „Manství je tedy řád, kde jedné osobě (králi) přísluší vrchní vlastnost, druhé osobě (manovi) náleží požitky.“ V následujících staletích šlovická tvrz a poplužní dvůr i s částí řeky Berounky často měnily své vlastníky. Bývaly opakovaně zadlužovány a zase vypláceny. V letech 1563–1657 byly Šlovice spojeny se vsí Hřebečníky. Šlovická tvrz však byla opuštěna a postupně zcela zchátrala, byl zrušen hospodářský dvůr a polnosti byly rozděleny sedlákům podle manského práva.
 
Minulost mlýna sahá právě až do 16. století (uvádí se rok 1563), úplně první záznam o vodním díle pod Šlovicemi v zemských knihách je z roku 1549 a potvrzuje právo používat past na ryby vybudovanou v jezu, tzv. slup. Toto právo bylo stále obnovováno a patří k nejstarším v Čechách. Odchyt ryb byl prováděn až do roku 1953, v mlýnském archivu existují zápisy o počtu odchycených úhořů dodávaných např. do restaurace Pelikán v Praze Na Příkopech a do hotelu Zelený strom v Hořovicích.
 
Od začátku 17. století byl mlýn a 300 m proti proudu řeky ležící rybárna s krčmou a přívozem (dnes usedlost U Hornů) postupně majetkem různých šlechtických rodů, např. Lobkoviců, Černínů, Hrobčických a Nosticů. Při rozvodnění řeky býval 203 sáhy dlouhý jez potrhán a jeho oprava byla tak nákladná, že činže placená mlynářem nestačila. Vrchnost pomýšlela na zrušení mlýna. Protože se ale v té době kromě mlýna v Nezabudicích v okolí jiný mlýn nenacházel, byl pro místní potřebu zpracování obilí nenahraditelný. V roce 1780 prodal hrabě František Nostic panský mlýn Ondřeji Karáskovi. O čtyři roky později došlo k tragédii, kterou popisuje Václav Kočka (18, s. 568): „Veliká povodeň 23. února 1784 strhla mlýn. Mlynář Ondřej Karásek s čeledí vyskákali oknem na ledovou stříž a lidé je zachránili. Těhotná žena Kateřina Karásková, nemohouc vyskočiti, zahynula v řece.“ Také následující mlynáři, kteří byli zapsáni v gruntovní knize u tehdejšího křivoklátského soudu, se potýkali s velkou vodou nebo naopak se suchem. Přesto mlýn pro svou jedinečnost zůstal zachován. Byl hojně navštěvován krajánky, z těchto dob se dochovaly pověsti o šlovickém hastrmanovi. Krajánci byli mlynářští pomocníci, putovali od mlýna k mlýnu a přinášeli zprávy z celého světa. Tak se rolníci ve mlýnech dozvídali novinky ze života politického i národního, když přiváželi zrno k semletí. Mlynáři byli pro svůj velký rozhled váženými občany.
 
Zdroj: Čechův mlýn a malá vodní elektrárna Šlovice

Jak se na místo dostanete:
z Rakovníka - pojedete směrem na Slabce, před Slabcemi odbočíte na Hřebečníky/Skryje. V obci Hřebečníky odbočíte u rybníka doprava a pojedete do Šlovic. Před obcí Šlovice odbočíte vpravo na cestu vedoucí k mlýnu.
z Berouna - pojedete směrem na Křivoklát - Roztoky u Křivoklátu. V Roztokách pojedete za mostem vlevo a do kopce na vrchu u zrcadla odbočíte vlevo na camp Višňová/Nezabudice, pojedete stále proti toku řeky Berounky, až dojedete do obce Týřovice. V Týřovicích pojedete rovně směrem na Hřebečníky. V Hřebečníkách u rybníka odbočíte směrem na Šlovice, před obcí odbočíte vpravo cestou k mlýnu.

Mapa

Zobrazit místo Elektroskanzen Čechův mlýn Šlovice na větší mapě

Kontaktní informace:
Ing. Petr Čech, majitel objektu
Čechův Mlýn, Šlovice 8
270 41 p. Slabce u Rakovníka

Pozn.: Jedná se o soukromý objekt. Prohlídka je možná po předchozí telefonické domluvě.

Další informace

 

 

Fotogalerie k článku Elektroskanzen Čechův mlýn

Elektroskanzen Čechův mlýn Elektroskanzen Čechův mlýn Elektroskanzen Čechův mlýn