Obecní úřad Hořovičky - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 22. duben 2024 | Svátek má Evžénie

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Obecní úřad Hořovičky

Úřady a instituce

Základní informace o obci Hořovičky.

Datum 05. 07. 2009 Autor well

Obecní úřad Hořovičky
Oficiální název: Obecní úřad Hořovičky

Starosta obce: Ivan Fides
Místostarosta: Jiří Jakoubek

Kontakt: Hořovičky 111
  270 04   Hořovičky 

 
Telefon: 313594283 
    
Úřední hodiny:     Pondělí:  7.00 - 17.00
                               Úterý: 7.00 - 15.00
                       Středa:   7.00 - 17.00
                       Čtvrtek:   7.00 - 15.00
                       Pátek:   7.00 - 12.00

Bankovní spojení: 
IČO:  00243728
DIČ:  CZ00243728

Hořovičky patří ke starým pravěkým sídlištím. Mladší doba kamenná je tu zastoupená několika nálezy, rovněž unětická kultura.Lid mohylový nechal tu několik mohyl a z kultury starolatenské byl tu objeven knížecí hrob s celou výbavou : železný rožeň, mísy, sekáč, ozdoby z koňského postroje, tepané faléry ( poklice ), zbytky vozového kování, železné ráfy kol aj. Z římsko - provinciální doby byl nalezen kostěný hřeben s kováním, urna s bronzovou pinzetou  a sponou. Nálezy jsou uloženy v muzeích v Praze, v Chomutově a
v Teplicích. Bohužel značný počet nálezů byl dán do zámeckého muzea v Petrohradě a dnes nejsou k nalezení.
  V jedné mohyle objeveno bylo 7 velkých koster, v rakvích se zbytky vlně-
né látky. Kostry dle lebek přisouzený slovanskému plemeni, z doby kolem 10. století. Je to důkaz, že Hořovičky byly založeny Slovany, čemuž nasvědčuje i jejich český název. Původní název vsi byl Hořovice,někdy se však užívalo tež zdrobněliny, aby se zabránilo mýlce s většími Hořovicemi na Berouna.Hořovi-
ce  je vytvořeno od jména Hoř ( hořekovati )Hoř byl střešina rodu Hořoviců a ves dle nich nazvaná Hořovice. Je to opět slovanské čelední jméno.
   Nejstarší zmínka o Hořovičkách je z roku 1392. Tehdy Maršík z Hrádku
postoupil plat z Hořoviček strojetickému kostelu. V 15. století část Hořoviček patřila rakovníckým a lounským měšťanům.
   Roku 1445 prodala Zuzana, dcera řezníka Prokopa Bočka z Rakovníka, několik dvorů v Hořovičkách s platem 3 a půl kopy českých grošů Janu Rejnovi z Tyter za 63 kop českých grošů. K tomu patřily též nějaké chalupy v Řeřichách s platem 4 kopy čes.grošů. Na prodaných usedlostech v Hořovič-
kách hospodařili : mladý Srch, jeho syn Jan, Martin, Šimek Švajkovic a Jan Cechulec.V roce 1447 držela Anna Krakovská z Loun polovinu všech platů v Hořovičkách. V roce 1449 patřila část vsi Jiřímu Žďárskému ze Žďáru.
Vladika tento kromě vsi patřících ke tvrzi Velká Dobrá u Unhoště a částí Hořoviček držel též díly v Drahouši, v Bukově a v Černčicích. Žďánský, ne-
maje potomků, postoupil veškeré své zboží svému bratru Janovi a jeho synu Ctiborovi roku 1478.
    Později 5 sedláků, 3 pulláníci a 2 laníci získal Janec z Janovic k Petršpurku. Když roku 1483 koupil Burian z Gutštejna petrohradské panství ve smlouvě, byli tito sedláci vyjmenovaní : Chomek, Jíra, Kuba, Mikeš a vdova Ela. O Hořovičkách můžeme podle českých jmen sedláků soudit, že
koncem 15. století byly zcela české.    
   Když Viktorin z Gutštejna zemřel r. 1545 bez mužských potomků, dědictví po něm připadlo jeho nezletilé dceři a 4 jeho sestrám. Z těch Maruše, kromě jiného, dostala též Hořovičky. Její švagr, Jaroslav Libštejnský z Kolovrat, nový pán na Petršpurku, Marušin díl vykoupil a připojil k Petršpurku. Jeho syn, Jaroslav ml. pro účast na českém povstání r. 1618 byl odsouzen ke ztrátě majetku, který mu byl zabaven. Ten koupil r. 1622 Heřmal Černín z Chudenic na Petršpurku a tak také Hořovičky zase zůstaly pod petrohradským panstvím.
Hořovičky značně utrpěly za třicetileté války. R. 1653 bylo tu 19usedlostí, na niž hospodařilo 12 Čechů a 7 Němců, 7 usedlostí bylo pustých. Byly tedy Hořovičky v druhé polovině 17. století z většiny české a poněmčení tu nastalo až v 18. století. Tehdy se již psalo Horschowitz a v 19. století Deutsch Horschowitz.
   
Statistické údaje:
ZUJ: 541737 Kanalizace (ČOV): Ne
Počet částí: 4 Plynofikace: Ne
Katastrální výměra: 1913 ha Policie: Ne
Počet obyvatel: 458 Pošta: Ano
Z toho v produkt. věku: 230 Škola: Ne
Průměrný věk: 39 Vodovod: Ano
    Zdravotnické zařízení: Ano


email: horovicky@iol.cz

web:  
http://www.horovicky.cz/

Fotogalerie k článku Obecní úřad Hořovičky

Obecní úřad Hořovičky