Kamerový dohlížecí systém městské policie - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 23. červen 2024 | Svátek má Zdeňka

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Kamerový dohlížecí systém městské policie

Policie, hasiči

Rakovník / Zajímá Vás rozmístění kamerového systému městské policie a provozní informace? Více najdete v tomto článku.

Datum 16. 10. 2013 Autor Rakovnicko

Kamerový dohlížecí systém městské policie

Kamerový systém

§ 24b   (zák. 553/1991 Sb. o obecní policii )
 
            (1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.
 
            (2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit.
 

Městský kamerový dohlížecí systém

            V roce 2001 byl v Rakovníku učiněn sociologický průzkum ohledně pocitu bezpečnosti občanů ve městě. Z výsledků studie vyplynulo, že obyvatelé jsou přesvědčeni o potřebě kamerového systému, který by dle nich zásadně pomohl v prevenci a postihu kriminality ve městě. Na základě průzkumu se o kamerovém systému začalo vážně uvažovat a postupně se začaly podnikat kroky k jeho realizaci. K samotné realizaci tohoto systému došlo na podzim roku 2005. Vzhledem k tomu, že systém slouží primárně k prevenci  a dohledu nad frekventovanými lokalitami na území města Rakovník, Městská policie Rakovník začala s tímto systémem pracovat.
 
            Rok 2006 byl prvním úplným rokem fungování kamerového systému. Strážníci se s ním naučili efektivně pracovat a byla navázána spolupráce s Policií ČR, přesněji s jejími jednotlivými složkami jako například Obvodní oddělení Policie ČR Rakovník, dopravní inspektorát Policie ČR,  Skupina kriminální policie a vyšetřování.
 
            V současné době má městský kamerový systém celkem 25  kamer. Záznamy z nich jsou k dispozici cca 11 dní zpětně, pak dochází k jejich automatickému přemazání. Tato doba je optimální k případnému podnětu k archivaci zájmové části záznamu. K archivaci dochází na podnět jakékoli složky policie nebo městské policie, přičemž obvyklá doba ohlášení nepřevýší 3 dny.
 
            Stacionární kamery jsou namířeny na 17 důležitých míst v Rakovníku, mezi které patří například autobusové nádraží nebo vjezd a výjezd z Husova náměstí a i další místa v okolí centra města. Tyto kamery mají stabilně nastavený směr i míru přiblížení. Jejich výhodou je záznam 24 hodin denně bez změny obrazu, čili je zaznamenán jakýkoli pohyb v daném sektoru. Nevýhodou je nemožnost manipulace směru a přiblížení.
 
            Oproti tomu pohyblivé kamery, kterých je  8, umožňují přiblížení obrazu i řízení pohybu takové kamery (zaměření). Zobrazované úseky, tzv. prepozice,  se po pravidelných krátkých časových intervalech mění a není tedy možné v jeden moment mít na obrazovce celý klíčový úsek, ale pouze jeho část.
 
            Asi největší zásluhu mají záznamy kamerového systému při upřesňování časových os událostí a při detailním mapování situace. Jednotlivé složky policie v nich dohledávají dílčí informace důležité pro vyšetřování, obvykle tedy nejde o záznam činu, ale právě o okolnosti s ním související, jako například příchod a odchod osob, příjezd vozidel atd. Často se pracuje se záznamy z Husova náměstí a okolí, protože je zde pohyb nejfrekventovanější.
 
            Do budoucna by Městská policie uvítala rozšíření kamerového systému na další lokality, čímž by opět došlo ke zkvalitnění monitoringu a následně k lepší prevenci kriminality a jejího bezprostředního postihu.
 

Umístění kamer

Ve městě Rakovník je umístěno celkem 25 kamer.
Tyto kamery jsou součástí Městského kamerového dohlížecího systému.
 
Lokalizace -  umístění kamery (místo,  ulice, č.p. .. ) / počet kamer
 
Prostor autobusového nádraží / 5 kamer
Nádražní ulice, křižovatka s příjezdovou komunikací k autobus. A vlak. Nádraží / 1 kamera
Budova Tylova divadla, křižovatka ulice Nádražní, Na Sekyře, Tyršova / 1 kamera
Sloup veřej. osvětlení, křižovatka ulic Na Sekyře, Trojanova, Čs. Legií, Ottova / 1 kamera
Sloup veřej. Osvětlení, křižovatka ulic Havlíčkova, Vysoká, V Jamce / 1 kamera
Panel. dům, Pražská ulici č.p. 2252 / 1 kamera
Husovo nám. č.p. 55, směr do ulice Palackého / 2 kamery
Husovo nám. č.p. 55, směr do ulice Trojanova a Vysoká / 2 kamery
Husovo nám. č.p. 126 / 2 kamery
Nám J. Žižky č.p. 167 směr k Pražské bráně a na Husovo nám. / 2 kamery
Budova č.p. 152, směr Masná a Kamenná ulice / 1 kamera
Sloup veřej. osvětlení, křižovatka ulic Čs. Legií, Palackého, Dukelských hrdinů / 3 kamery
Vnitroblok sídliště v ulici Čs. Legií / 3 kameryZdroj: Město Rakovník

Diskuze k článku Kamerový dohlížecí systém městské policie

Přidat komentář

Vaše jméno: Váš email:

Text komentáře:

Kolik je na jedné ruce prstů? Kontrolná otázka

Žádné komentáře Zatím nebyly vloženy žádné komentáře.