Dům osvěty projde rekonstrukcí - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 17. srpen 2018 | Svátek má Petra

Pozvánka

| FESTIVAL DOBŘE UTAJENÁ COUNTRY - Sobota 11.8.2018 - Zámecký park Slabce u Rakovníka

Zpravodajství

Zpravodajský servis

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Dům osvěty projde rekonstrukcí

Kultura

Rakovník / Město Rakovník získalo dotaci na rekonstrukci Domu osvěty v Rakovníku

Datum 10. 11. 2009 Autor Rakovnicko

Dům osvěty projde rekonstrukcí
Dům osvěty v Rakovníku, kde se nyní nachází prodejní centrum, projde celkovou rekonstrukcí a měl by opět sloužit kulturně-společenským akcím drobných pořadatelů v Rakovníku.
 
Historie objektu
Budova, která je všem rakovnickým známa především pod názvem „Dům osvěty“, se nachází západně od městského jádra hned v těsném sousedství Okresního soudu Rakovník. Celý objekt lze v současné době rozdělit na dvě části, a to historickou budovu a západní novodobé křídlo.
Starší část celého objektu představuje jednopatrový dům barokního původu vystavěný v těsné blízkosti městských hradeb. Dům byl kdysi dávno jednou ze součástí původního statku a sloužil tehdejším statkářům jako obytná budova. Ač se to na první pohled nezdá, průčelí domu orientované k historickému jádru města je trojosé a dříve ho zdobila nádherná barokní omítka. Fasádu celého domu ovšem překryla nevhodná omítka z roku 1935, která původní barokní členění odstranila. Dům samotný je řešen jako tzv. trojtrakt. Severní křídlo domu má vlastní sklepní prostory, jejichž stropy zdobí cihelná klenba. Střední část tvoří ohradní zeď se zděnou vstupní branou a na jihu je k ohradní zdi přistavěna hospodářská budova.
Novodobá budova s pultovou střechou tvoří západní část celého areálu. Tato dostavba pochází z roku 1935. Od této doby byl objekt nové přístavby využíván především jako universální sál se zázemím pro přednášky, kulturní programy, taneční kurzy apod. Hlavní prostor této přístavby představuje sál s jevištěm. Další nedílnou součástí je samozřejmě vstupní prostor, schodiště do galerie v patře, předsálí a provoz občerstvení popřípadě baru. V posledních patnácti letech sloužil sál hned pro několik účelů. Provozován zde byl například i „disko klub Max“ a nemohu opomenout ani využití pro prodej oděvů a dalších věcí.
Dům osvěty včetně novodobé přístavby je označen jedním číslem popisným 59. Celý objekt s adresou Dukelských hrdinů 59, Rakovník je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. 

Co by měla přinést rekonstrukce
Od roku 2005 probíhá postupná rekonstrukce historické části Domu osvěty, kde již bylo provedeno statické zajištění objektu, konzervace stropů, výměna podlah (podkroví) a oprava střešního pláště. Projekt obnovy neboli rekonstrukce se v další etapě dotkne té části domu, ve které se nachází sál s jevištěm, tj. přístavby z roku 1935. Historická část budovy ovšem také nezůstane bez povšimnutí a zřejmě ani beze změn. V rámci aktualizace „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ pro rok 2008 požádalo Město Rakovník o finanční příspěvek na výměnu oken za kopie původních dle fotografií z počátku 20. století. Pro rok následující požádalo město o příspěvek na obnovu části fasády.
V západním křídle, které je předmětem navržené rekonstrukce, se předpokládá využití hlavního prostoru budovy ke kulturním účelům s orientací nejen na mládež. Provoz je zamýšlen pro potřeby hudebních skupin, tanečních skupin, k přednáškám s použitím AV techniky, ke koncertům apod. Nové úpravy se soustředí na zlepšení prostředí hlavního sálu. Jsou zde navrženy nové akustické úpravy, nové ozvučení, vybavení AV technikou a nové větrání s úpravou vzduchu (ohřevem i chlazením). Zázemí sálu zahrnuje doplnění dvou šaten pro veřejnost, WC pro zaměstnance, WC pro imobilní občany, opravu stávajících WC pro návštěvníky a občerstvení ve formě baru se zázemím. Ve druhém nadzemním podlaží bude prostor galerie oddělen od prostoru klubovny a nad jevištěm bude vybudována strojovna VZT a sklady pro vybavení zájmových skupin. 
Z vnějšího pohledu dozná budova samozřejmě také několika změn. Obvodový plášť budovy bude zateplen a výplně otvorů (okna, dveře) budou vyměněny. Obvodové konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadovaným hodnotám tepelného odporu dle platné normy ČSN.
 
Slovo ředitele KC Jiřího Karla
Naším záměrem pro využití Domu osvěty je poskytnout občanům jakési centrum místního aktivního kulturního dění. Svoje místo zde mohou mít místní hudební tělesa jak pro koncerty tak především pro zkoušky, prostor zde bude pro zájmovou činnost kroužků a spolků jako jsou filatelisté, numismatici, Amfora, sběratelé etiket, šachisté. Zájem o prostory pro práci s mládeží projevila také církev. Je možné poskytnout prostor sportovním odvětvím např. mažoretkám, aerobiku, boxu, který zde měl bohatou tradici. Svoje aktivity zde mohou realizovat chovatelé, kaktusáři, akvaristé. Pravidelný čas na tréninky jistě ocení Taneční škola Nezbedný Bakalář, která se statečně pere s nedostatkem volného prostoru na sále Kulturního centra a také s nepravidelností tréninků, což je pro školní mládež a její další aktivity značný problém. Páteční a sobotní večery budou věnovány koncertům, které právě svým charakterem nezapadají do zrekonstruovaného reprezentativního velkého sálu Kulturního centra. Rakovnická rocková scéna se svými hosty zde jistě bude mít široké pole působnosti. Nalezne zde svoje zázemí a prostor někdy k úplně prvním produkcím před divákem.
Jak by se vlastně Dům osvěty změnil? Zásadní opravu potřebuje střecha objektu, kam zatéká. Historická část bude oddělena od sálu a tento pak bude zateplen a odhlučněn, bude položen nový parket a podlaha na sále, musí být vybudováno odpovídající sociální zázemí, malý bar pro osvěžení hostů, musí být upraven interiér tak aby odpovídal zaměření. V zadním traktu bude vybudováno malé venkovní posezení, jakási klidová zóna. Samozřejmě musí být provedeny revize sítí, tak aby provoz byl bezpečný a splňoval všechny požadavky HZS, KHS. Projekt také počítá se základním vybavením hudební a světelné techniky, odvětráním-klimatizací a vytápěním objektu. V patře bude zřízena klubovna, kde budou moci hudební skupiny zkoušet a podařilo se také zachovat ochoz galerie pro ty, kteří chtějí pozorovat dění na tanečním parketu. Samozřejmě dostane budova také nový kabát v podobě fasády.
Takto snad bude rekonstruován Dům osvěty, svoje místo si na kulturní scéně Rakovníka jistě najde, projekt je hotov a snad se také podaří nalézt zdroj financí na znovu vzkříšení tohoto kulturního stánku, který by byl vlastně druhým sálem v Rakovníku.
 
Realizace a ekonomika projektu
Na projekt rekonstrukce Domu osvěty je v současné době zpracována studie a dále dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro povolení stavby. Na podobné projekty lze získat i dotaci z Regionálního operačního programu, jejíž získání bude pro uskutečnění veškerých úprav klíčové.  Na otázku kolik bude stát stavba (rekonstrukce), se jen těžko odpovídá, protože ještě nedošlo k soutěži na výběr stavitele a nerad bych nějak ovlivnil nabídnutou cenu. Ale, dle informací, které jsem získal, se rekonstrukce podobných staveb srovnatelných parametrů pohybuje v  desítkách miliónů korun, cca 15 - 30 miliónů Kč. Dle odeslaného projektu by zmíněná rekonstrukce měla stát okolo 26 mil. korun s tím, že dotace by mohla být až 19 mil. korun. 

Získání dotace na projekt rekonstrukce domu Osvěty
Dle informací získaných z webových stránek http://www.ropstrednicechy.cz/ uspělo město Rakovník se svou žádostí v Regionálním operačním programu Střední Čechy na projekt rekonstrukce domu Osvěty. Přidělená částka činí 18 100 640,- Kč. Nyní bude ve spolupráci s firmou Grantika České spořitelny, a. s., která uspěla v zadávacím řízení na poskytování poradenských služeb v oblasti získávání dotací ze strukturálních fondů EU, sestaveno zadávací řízení pro výběr zhotovitele a dále zajistí komplexní dotační management. Práce na rekonstrukci v hodnotě přibližně 26 mil. Kč by měly dle našeho předpokladu začít na jaře 2010. Přijetí dotace musí ovšem ještě schválit orgány města. 


Zdroj, foto: Město Rakovník, Měsíčník Radnice, Archiv Rakovnicko.cz

Fotogalerie k článku Dům osvěty projde rekonstrukcí

Dům osvěty projde rekonstrukcí Dům osvěty projde rekonstrukcí Dům osvěty projde rekonstrukcí Dům osvěty projde rekonstrukcí Dům osvěty projde rekonstrukcí

Diskuze k článku Dům osvěty projde rekonstrukcí

Přidat komentář

Vaše jméno: Váš email:

Text komentáře:

Kolik je na jedné ruce prstů? Kontrolná otázka

Žádné komentáře Zatím nebyly vloženy žádné komentáře.