TOP BOX inzerce - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 20. srpen 2019 | Svátek má Bernard

AKTUÁLNÍ UZAVÍRKY

| Rakovník - Lišany/Krupá - od 1.8. - 31.10.2019 || Chrášťany - Kněževes od 10.7.-31.10.2019 || Nové Strašecí - Mšec 1.7.-20.10.2019 - více v článku..


TOP BOX inzerce

TOP BOX inzerce

SMS PLATEBNÍ BRÁNA A SLUŽBY PAYPAL JSOU POZASTAVENY !!! - "Platba je možná jen převodem"

TOP INZERÁT

P?ihlášený uživatel m?že prost?ednictvím služby TOP BOX inzerce podat placený TOP inzerát (viz p?iložený obrázek ?.1). 

TOP BOX Inzerce je placenou službouSMS PLATEBNÍ BRÁNA A SLUŽBY PAYPAL JSOU POZASTAVENY !!! - "Platba je možná jen převodem na účet 182543873/0600.

TOP inzerát je zvýrazn?ný inzerát umíst?ný nad výpisy inzerát? v TOP Boxu. TOP inzerát náhodn? rotuje ve všech kategoriích inzerce po celou dobu p?edplacené služby. Po ukon?ení placeného období se inzerát i nadále zobrazuje v kategorii a po dobu trvání jeho platnosti vybrané p?i vložení uživatelem.

TOP inzerát lze podat na období: 1, 2, 3, 6 a 12 m?síc? (bezhotovostní úhrada p?evodem na ú?et). Každému registrovanému uživateli automaticky vystavujeme da?ový doklad za poskytnuté služby v elektronické podob?. 

JAK PODAT TOP INZERÁT ?
Po vložení Vašeho inzerátu se Váš inzerát zobrazí v inzertním portále Rakovnicko v kategorii, kterou jste zvolili. U Vašeho inzerátu najdete odkaz "Placená inzerce", kliknutím na tento odkaz se Vám zobrazí Váš inzerát a pod ním následují instrukce k podání placeného inzerátu (v pravé ?ásti další instrukce pro platby p?evodem). (viz p?iložený obrázek ?. 2)

Placená inzerce - jediný zp?sob úhrady:

  • Platba p?evodem na ú?et ?. 182543873/0600 - nabídka ve Vašem uživatelském menu

Fotogalerie k článku TOP BOX inzerce

TOP BOX inzerce