PLATBA TOP INZERCE PROST?EDNICTVÍM SLUŽBY PAYPAL - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 20. květen 2024 | Svátek má Zbyšek


PLATBA TOP INZERCE PROST?EDNICTVÍM SLUŽBY PAYPAL

PLATBA TOP INZERCE PROST?EDNICTVÍM SLUŽBY PAYPAL
Služba na tomto serveru byla pozastavena.

Za TOP inzerci jednoduše zapla?te Paypalem:

Platba kreditní kartou prost?ednictvím služby PAYPAL:

Z?ízení konta Paypal:
 
Chcete platit prost?ednictvím kreditní karty Mastercard nebo Visa apod. a to nejen na stránkách Rakovnicko.cz (po celém sv?t?) a zcela ZADARMO? Tento nejrozší?en?jší bezhotovostní platební systém m?žete využívat mimo jiné na internetových aukcích E-bay apod., a platit po celém sv?t? zaru?en? bezpe?n?! A to vše zcela ZDARMA!
 
Návod jak se zaregistrovat:
 
  • Zaregistrujte se do platebního systému PAYPAL na adrese www.paypal.com
  • Pro registraci je vyžadována Vaše e-mailová adresa a heslo. 
  • Po Vaší registraci a vložení údaj? Vaší platební karty a ?ísla Vašeho ú?tu (vše je zabezpe?ené proti zneužití t?etí stranou!) Vám p?ijde b?hem 4 dn? na ú?et žádost o potvrzení (úhrada minimální ?ástky - cca 20,- až 30,- K?, tato ?ástka je Vám poté zp?tn? ode?tena z prvního Vašeho nákupu na internetu).
  • V potvrzení najdete poslední 4 ?ísla (najdete na transakci Paypal - bankovní výpis anebo homebanking), která jako ov??ení zadáte do svého ú?tu na stránkách www.paypal.com. 
  • To? vše - jste ov??ení a m?žete posílat i p?ijímat peníze prost?ednictvím této rychlé platební služby!
 
Transakce se provádí ihned - okamžit?, jakmile pošlete peníze, se Vám transakce objeví na ú?tu Paypal. Poté trvá n?kolik dní, než Vám Paypal peníze strhne z Vašeho ú?tu.
Protistran? se peníze objeví na ú?t? ihned po Vašem odeslání!
 
Peníze lze samoz?ejm? i p?ijímat a poté si nechat p?eposílat na Váš ú?et. Po?ítejte ale v tomto p?ípad? s poplatky souvisejícími s výb?rem pen?z (cca do 4% z ?ástky + paušál 10,- K?).
 
Bezpe?nostní politika Paypalu je jasná, veškeré transakce jsou zabezpe?ené proti zneužití. Pokud Vás p?esto n?kdo ošidí a nap?. Vám nedodá zboží apod., následuje vyšet?ování a Paypal v mnoha p?ípadech nejprve uhradí ztrátu za podvodníka a potom se s ním soudí, což je v?c pro uživatele velmi vst?ícná.
 
Váháte stále s používáním tohoto systému? My tento systém používáme více jak 5 let k plné spokojenosti jak se zabezpe?ením, zasíláním pen?z anebo jejich p?ijímáním.
 
Pokud se p?esto rozhodnete nevyužívat služeb bezhotovostního systému Paypal nap?íklad z d?vod? bariéry anglického jazyka atd., m?žete za komer?ní služby portálu Rakovnicko.cz platit prost?ednictvím mobilních SMS anebo p?evodem. Neváhejte a kontaktujte nás e-mailem anebo na tel. ?ísle +420 603 901 213.
 
Team Rakovnicko