Prohlášení o zachování důvěrnosti, ochrana dat - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 20. květen 2024 | Svátek má Zbyšek


Prohlášení o zachování důvěrnosti, ochrana dat


Prohlášení o zachování důvěrnosti má za cíl informovat vás o typech on-line informací, které o vás, jako o návštěvnících stránek www.rakovnicko.cz (dále označovaných jen jako "stránky, naše stránky, stránky www.rakovnicko.cz") získáváme, o způsobech používání takových informací, o poskytování těchto informací třetím osobám a možnostech použití nebo úprav takových informací. Prohlášení o zachování důvěrnosti se může nepravidelně měnit či doplňovat, prosíme vás o jeho občasné překontrolování. Toto Prohlášení vás seznámí s použitím informací, které získáme na našich stránkách.
 
Stránky, pro které platí Prohlášení o zachování důvěrnosti
Prohlášení o zachování důvěrnosti se vztahuje na získávání a používání údajů z internetové prezentace umístěné na virtuální adrese http://www.rakovnicko.cz.
 
Proč shromažďujeme informace
Hlavním důvodem a cílem získávání informací o vás je poskytnout našim zákazníkům co nejlepší služby a umožnit jim jednoduchý, odpovídajícím způsobem efektivní a osobní kontakt s naší prezentací. V případě nákupu či objednání zboží nebo při hledání informací na stránkách www.rakovnicko.cz použijeme vaše osobní informace k vyplnění závazné objednávky nebo pro zaslání dalších informací, které nebyly na stránkách nalezeny. Informace, která neumožňuje identifikaci návštěvníka, je použita pro statistiky přístupů, ze kterých lze analyzovat návštěvnost jednotlivých sekcí stránek, způsoby používání stránek a další chování zákazníků. Analýzu provozu stránek používáme ke zlepšení jejich obsahu a pro usnadnění práce s nimi.
 
Jaké informace zjišťujeme, zaznamenáváme
Na našich stránkách získáváme a shromažďujeme informace dvojího typu - informace, které umožňují identifikaci osoby a informace, které neumožňují identifikaci osoby.
 
Informace, které umožňují identifikaci návštěvníka: jsou informace, které nám poskytují údaje o vaší osobě. Takové informace získáváme na stránkách www.rakovnicko.cz. Informace umožňující identifikaci osoby (jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mail adresa, a další) od vás požadujeme v případě, kdy u nás objednáváte náš výrobek nebo službu, registrujete se na stránkách www.rakovnicko.cz, účastníte se určitých propagačních aktivit a soutěží, vyplňujete dotazníky nebo při vzájemné korespondenci a komunikaci. Pokud od vás osobní informace budeme vyžadovat, bude to z používání stránek zřejmé vy se můžete rozhodnout, jak bude tato informace použita.
Informace, které neumožňují identifikaci návštěvníka: jsou informace, které neumožňují identifikovat určitou osobu. Takové informace získáváme na stránkách www.rakovnicko.cz. K takovým informacím patří: URL adresa výchozí webové stránky, adresy navštívených stránek www.rakovnicko.cz, typ a verze použitého internetového prohlížeče, vaše ("IP") adresa, používaná hesla při vyhledávání na www.rakovnicko.cz. Prohlášení rovněž obsahuje i informace o používání cookies a dalších technologii pro získávání údajů. Informace umožňující identifikaci a informace neumožňující identifikaci osob získané na stránkách www.rakovnicko.cz nespojujeme.
 
Jak informace o vás získáváme
K získání informací používáme řadu způsobů:
 
Surfování: takové informace neumožňují identifikaci osob, získáváme je při návštěvě stránek www.rakovnicko.cz, umožňují efektivněji provozovat stránky, monitorovat úroveň aktivit na stránkách.
Registrace: při objednávce produktů a služeb poskytujete informace umožňující identifikaci vaší osoby, informace jsou používány výhradně k uspokojení požadavků a doručení objednávky zboží - služby, uskutečnění platby a ke komunikaci o objednávce.
Technická podpora: některé informace lze získat pokud vyžadujete technickou podporu, informace slouží k identifikaci vašeho počítačového systému, zjištění konfigurace, pro vyhodnocení otázek a pro poskytnutí řešení.
Formuláře, dotazníky, hlasovací soutěže: informace umožňují většinou vaši identifikaci s vaším svolením, pokud např. dobrovolně vyplníte dotazníky nebo se zúčastníte hlasování, informace slouží k internímu použití pro marketingové hodnocení našich činností a služeb.
Propagační aktivity: informace umožňují vaši identifikaci, poskytujete je dobrovolně v případě účasti na určité propagační akci, soutěži, informace jsou využity v průběhu akce pro zasílání informací prostřednictvím e-mailu.
Propagační služba: informace umožňují vaši identifikaci, získáme ji v případě vašeho zájmu o zasílání e-mail zpráv o aktuální nabídce www.rakovnicko.cz, tyto informace o vaší osobě slouží k poskytnutí informací od pracovníků www.rakovnicko.cz.
Kontakt: Pokud nás kontaktujete nebo využíváte našich služeb, můžeme uchovávat vzájemnou korespondenci, kterou lze využít pro zlepšení vzájemné komunikace a služeb v případě opakovaného kontaktu.
Nakládání s informacemi
Informace umožňující identifikaci osob získané prostřednictvím našich www stránek neposkytujeme za žádných podmínek jiným osobám či subjektům. Výjimkou může být potřeba využít službu jiného subjektu pro uspokojení potřeb zákazníka www.rakovnicko.cz (servis apod.). V takovém případě vyžadujeme respektování a souhlas subjektu s podmínkami tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti. Vyhrazujeme si právo poskytnout informace umožňující identifikaci osob na základě soudního rozhodnutí nebo orgánu činného v trestním řízení, jakož i právo nahlásit příslušným orgánům jakékoliv činnosti, které v dobré víře považujeme za nezákonné. V případě prodeje či sloučení společnosti www.rakovnicko.cz s jiným subjektem lze předpokládat postoupení informací novému subjektu s cílem dalšího poskytování služeb uživatelům www.rakovnicko.cz.
 
Přístup k informacím o vaší osobě, změna a aktualizace
Pro potřeby zajištění odpovídajících služeb www.rakovnicko.cz je nutné zajistit, aby informace a údaje o vás byly přesné a úplné. Pokud jste se zaregistrovali pro získávání jakýchkoliv informací, údaje o vaší osobě můžete opravit zasláním odpovídajícího požadavku na adresu správce systému prostřednictvím e-mail zprávy na info@rakovnicko.cz.
 
"Cookies" a jejich funkce na stránkách www.rakovnicko.cz
"Cookie" je datový soubor odeslaný stránkou www.rakovnicko.cz na pevný disk vašeho počítače. Přijetí cookies ze stránek www.rakovnicko.cz nám nezpřístupňuje informace umožňující identifikaci vaší osoby, lze jej použít např. pro identifikaci vašeho počítače. Většina prohlížečů cookies přijímá automaticky, jejich použití lze odmítnout nastavením preferencí vašeho prohlížeče. Pokud váš prohlížeč neumožňuje použití cookies, může se stát, že některé funkce na stránkách www.rakovnicko.cz nebudou pro vás dostupné a některé stránky se v takovém případě nemusí zobrazit legálně.
 
Ochrana získaných a poskytnutých informací
www.rakovnicko.cz se zavazuje k ochraně informací získaných používáním stránek www.rakovnicko.cz nebo poskytnutých vámi na základě dobrovolného rozhodnutí. Vaše osobní údaje jsou zpracovány a využívány pouze s Vaším výslovným souhlasem a striktně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Veškeré osobní údaje jsou uloženy na serverech s vysokou úrovní bezpečnosti a jsou chráněny proti zneužití ze strany nepovolaných osob. Stejně tak naše společnost dodržuje i další bezpečnostní opatření sloužící k ochraně osobních údajů. Pro zabezpečení systému proti neoprávněnému přístupu, zajištění aktuálnosti a přesnosti dat a pro využití informací v rámci tohoto Prohlášení používá www.rakovnicko.cz dostupné fyzické, elektronické a manažerské procesy.
 
Odkazy na webové stránky třetích subjektů
Některé stránky www.rakovnicko.cz obsahují odkazy na webové stránky třetích subjektů. Tyto odkazy používáte vědomě a www.rakovnicko.cz nemůže zajistit naplnění podmínek tohoto Prohlášení na těchto stránkách. Tyto odkazy jsou na stránkách www.rakovnicko.cz umístěny z důvodu snadného a jednoduchého přístupu k dalším souvisejícím informacím a směřují většinou na stránky partnerských společností. www.rakovnicko.cz nemá žádný vliv na obsah takových stránek a nenese odpovědnost za postupy zachování důvěrnosti u takových stránek.