Rakovník vysoutěžil firmu, která má finanční problémy - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 22. duben 2024 | Svátek má Evžénie


Rakovník vysoutěžil firmu, která má finanční problémy

Zprávy pro podnikatele

Rakovník / Firma, která provádí rekonstrukci Domu osvěty v Rakovníku na základě nejnižší ceny v zadávacím řízení, které realizovalo Město Rakovník, z finančních důvodů stavbu nedostaví. Plánovaný termín dokončení se posouvá. O dalších krocích rozhodne rada města na základě doporučení Úřadu regionální rady a po posouzení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Datum 23. 03. 2011 Autor Michal Elznic, Rakovnicko.cz

Rakovník vysoutěžil firmu, která má finanční problémy
Můj názor na věc s trochou polemiky
Nedávno jsem si na jiném místě zde dovolil napsat můj názor na ne ideální řešení výběrových řízení v Čechách obecně, kdy na prvním místě je nejnižší cena (povětšinou z 80 – 100% rozhodující faktor pro vyhodnocení zakázkových řízení), ostatní faktory jsou většinou přehlíženy. Přitom se jedná pro u mě dost důležité podmínky - především jde o předchozí dobré reference subjektů, jenž se řízení účastní, kvalita nabízených materiálů, techniky a provedení prací, servis a také záruka. Rozhodujícím kritériem bývá také dobře sepsaná smlouva, když to na první pohled není důležitá věc, pokud dojde k rozepřím, je dobré mít tyto věci dobře ošetřené. Tak to jen tak obecně na okraj jak to vidím já.
 
Důvodem, proč tyto věci zde zmiňuji je fakt a situace, která nastala nyní při rekonstrukci domu Osvěty v Rakovníku. Ač se zvedla vlna odporu, proč tyto rekonstrukce nemohou realizovat spíše místní firmy (a dát tak možnost práce místním lidem), úřad, který řízení vypisoval, celkem logicky uvedl v místním tisku, že cenová nabídka místních firem byla vyšší nebo že nesplňovaly další podmínky. Ok, v pořádku. Proč ale bylo tak přísné řízení (třeba pro některé místní firmy nepřekonatelné podmínky) a nakonec se vybere firma, která zkrachuje při zakázce?
 
Z níže uvedeného tiskového prohlášení Města Rakovník vyplývá, že stavba si vyžádá vícenáklady atd., samozřejmě, jakoby to ti zkušení nevěděli, ale oni to právě ze zkušeností možná věděli, a proto např. mohli počítat s cenou vícenákladů, to však nikdo nemohl dopředu vědět, nikdo není dokonalý.
 
Takže podle mého naše město ušetřilo na nejnižší ceně, ale to se mu současně celkem dvakrát vymstilo. Jednou, že cena překročila plánovaný rozpočet, podruhé, že firma, která vyhrála zakázku, je nyní ve finančních problémech a stavbu nemůže dostavět. Ano, rozumím, někdo namítne, nikdo nemáme křišťálovou kouli. Nyní se však situace poměrně zamotává a řešení nebude jednoduché, jak se na první pohled zdálo.
 
Nikoho ze zúčastněných však neobviňuji, že by něco zanedbal, ale jisté poučení by si vzít z této záležitosti mohl každý. Vždyť se jedná také o peníze nás všech a každý z nás se snaží být ekonomicky flexibilní a hospodárný. Připadá mi to vzhledem k těm firmám trochu tak, jakoby se úředník snažil omlouvat se předem, že nevybral místní firmu, protože má strach o své zaměstnání, aby ho někdo nemohl nařknout, že má něco s firmou společného. Nepřipadá to někomu také tak? Neměl by být dotyčný pracovník – úředník trochu víc zodpovědný za svoje činy, které si obhájí a malinko více nebojácný ve svém jednání? Vždyť právě současný stav naznačuje, že třeba firmy z Moravy jezdí stavět do Prahy, a naopak firmy z Prahy do Ostravy. Náklady pak logicky rostou, to je prostě praxe, se kterou se často setkávám. Nehledě na to, že někdy se stane, že firma, která vyhraje, automaticky není tou nejlepší variantou, ikdyž původně byla tou „nejlevnější“.  
 
 
Oficiální stanovisko Města Rakovník k celé vzniklé situaci:
 
Město Rakovník provádí od loňského roku rekonstrukci Domu osvěty, na jejíž realizaci získalo dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Následně bylo vyhlášeno tzv. zadávací řízení - otevřené řízení na dodavatele stavebních prací. Jediným hodnotícím kritériem byla cena zakázky. V zadávacím řízení se svou nabídkou uspěla firma KEVOS spol. s r. o. Po bouracích pracích a odhalení původních konstrukcí bylo třeba provést ve větším rozsahu i opravu střešních konstrukcí a pláště. Konečná cena díla ta činí 20 840 164,- Kč vč. DPH. Dotační prostředky kryjí cca 80% nákladů.
 
Vlastní realizace stavby probíhala až do 16. kontrolního dne stavby konaného dne 15. února 2011 bez jakýchkoliv problémů. Investor do této doby neměl od generálního dodavatele stavby žádné informace, které by naznačovaly jakékoliv potíže. Na kontrolním dni stavby č. 16 získali zástupci města informace o KEVOS spol. s r.o., že má „nějaké“ finanční problémy. V důsledku těchto okolností není generální dodavatel schopen plnit své závazky vůči svým subdodavatelům, kteří další práce vůbec nezahajují nebo zahájené práce přerušují. Z tohoto důvodu město Rakovník vyzvalo generální dodavatele v podobě KEVOS spol. s r.o., aby se k těmto skutečnostem oficiálně vyjádřil.
 
Dne 21. 2. 2011 společnost KEVOS, spol. s r. o. písemně oznámila, že se dostala do velice tíživé ekonomické situace, důsledkem čehož není schopna stavbu financovat a žádá o postoupení práv a povinností na spolupracující firmu. V této době práce na stavbě nadále pokračovaly byť alespoň v omezené míře.
 
Na základě výše uvedeného se dne 22. 2. 2011 uskutečnila schůzka na Úřadu regionální rady, kde byl projednáván další postup s ohledem na schválenou dotaci. Po dalším osobním jednání se zástupci Úřadu regionální rady obdrželo město Rakovník doporučení na vypsání nového zjednodušeného podlimitního řízení s novým výkazem výměr poníženým o položky již provedené a doplněným o vícepráce, které objektivně nastaly v průběhu dosavadní realizace. Tyto vícepráce by se tak mohly stát uznatelným výdajem projektu.
 
Poslední ověřené informace od jednatele firmy KEVOS spol. s r. o. hovoří zcela jasně, že z firmy odešli všichni techničtí pracovníci, kteří měli realizaci stavby na starosti.
 
O celé věci bude ve středu 23. 3. 2011 rozhodovat rada města. V úvahu přichází řešení dle doporučení Úřadu regionální rady, kde bude ovšem s velkou pravděpodobností nutné nechat vypracovat odborný posudek specifikující rozestavěnost a objem skutečného profinancování stavby. Dále bude zapotřebí připravit nové zadávací řízení a uzavřít dodatky ke smlouvám (technický dozor, autorský dozor, …). Případně lze uvažovat o trojstranné smlouvě, kde by závazek původního dodavatele přešel na třetí osobu. V tomto případě by tuto věc musel nejdříve posoudit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ať se zvolí to či ono řešení, zcela jistě to bude znamenat posun termínu dokončení stavby min. o 3 měsíce.
 
 
 
 
Zdroj: Město Rakovník

 

Diskuze k článku Rakovník vysoutěžil firmu, která má finanční problémy

Přidat komentář

Vaše jméno: Váš email:

Text komentáře:

Kolik je na jedné ruce prstů? Kontrolná otázka

Žádné komentáře Zatím nebyly vloženy žádné komentáře.