Změny živnostenského zákona - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 25. červen 2024 | Svátek má Ivan


Změny živnostenského zákona

Zprávy pro podnikatele

Rakovník / Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 309/2013 Sb.

Datum 22. 10. 2013 Autor Rakovnicko

Změny živnostenského zákona
Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů  pod č. 309/2013 Sb.
 
Rozšiřuje se tak dosavadní předmět podnikání koncesované živnosti pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
 
K získání koncese v částečném rozsahu předmětu podnikání, a to pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady, ani není třeba vyjádření Ministerstva zemědělství  tak, jak tomu je u výroby a úpravy kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů. Podnikání v prodeji těchto komodit není vázáno na schválenou provozovnu, která by se uváděla v rozhodnutí o udělení koncese .
 
Nová právní úprava nepřináší pro získání koncese v rozsahu předmětu podnikání výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů žádné změny v posuzování odborné  způsobilosti ani v podmínkách, za kterých vydává stanovisko Ministerstvo zemědělství. Nadále platí, že živnostenský úřad v souladu se stanoviskem uloží podmínky provozování živnosti, v nichž zejména omezí provozování činnosti na schválený lihovar nebo zvláštní lihovar, případně schválenou provozovnu.
 
1/  Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení.
 
Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.
 
2/ Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.
 Úprava se bude vztahovat na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava bude vztahovat také na podnikatele, kteří lihoviny podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních prostředcích (§ 44 živnostenského zákona).
 
O koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin budou muset požádat i výrobci těchto komodit, kteří za účelem prodeje vlastní tzv. „podnikovou prodejnu“, resp. provozovnu umístěnou na jiné adrese, než je adresa výrobní provozovny. V této souvislosti doporučujeme, z důvodu právní jistoty, aby o koncesi pro prodej požádali i podnikatelé, kteří vlastní oprávnění pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a kteří kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny distribuují, případně prodávají konečným spotřebitelům (bez ohledu na ustanovení § 42 živnostenského zákona, kterým se upravuje rozsah oprávnění podnikatele provozujícího živnost spočívající ve výrobní činnosti).

Zdroj: Město Rakovník