Kouř z komína prádelny firmy Triton pobuřuje rakovnické občany - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 23. leden 2019 | Svátek má Zdeněk

PF 2019

| * * * Přejeme Vám všem radostné a klidné vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku * * *

Zpravodajství

Zpravodajský servis

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Kouř z komína prádelny firmy Triton pobuřuje rakovnické občany

Zdraví

Rakovník / Vyjádření odboru životního prostředí MÚ Rakovník ke stížnostem občanů na znečišťování ovzduší rakovnickou firmou Triton.

Datum 08. 03. 2010 Autor Rakovnicko

Kouř z komína prádelny firmy Triton pobuřuje rakovnické občany

Vyjádření k problematice "kouřícího TRITONU"

  • Kouřící TRITON má možnost kontrolovat pouze Česká inspekce životního prostředí.

Je velice dobré, že lidem není lhostejný stav životního prostředí jak ve městě, tak na vesnicích. Dodnes však nebyly vstřebány informace o kompetencích, na jaký orgán veřejné správy se v případě poškození jednotlivých složek životního prostředí obracet. Zdaleka ne všechny případy narušení životního prostředí má kompetenci řešit odbor životního prostředí MěÚ.

Problematika životního prostředí je velice rozsáhlá a složitá co do obsahu problematiky i co se týká kompetencí jednotlivých orgánů státní správy (obce, pověřený obecní úřad, obec s rozšířenou působností, krajský úřad, Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Kompetence jsou zcela striktně vymezeny příslušnými právními předpisy. Pokud však dojde k poškození životního prostředí je nejlépe se informovat o kompetencích právě na odboru životního prostředí MěÚ, který poradí, který orgán veřejné správy má danou povinnost řešit, popřípadě případný podnět danému orgánu veřejné správy předá.

V poslední letech se v Rakovníku objevují stížnosti na kouřící TRITON, s.r.o. a Procter @ Gamble – Rakona, s. r. o. Vzhledem k tomu, že se jedná o střední a velké zdroje znečištění, kompetentním orgánem veřejné správy ze zákona o ochraně ovzduší je Česká inspekce životního prostředí, na kterou mají občané možnost se obracet přímo. Všechny stížnosti na kouřící TRITON, které jsou z nedostatku informací zasílány chybně na odbor životního prostředí MěÚ ihned České inspekci předává. Společnost TRITON, spol. s. r. o., S. K. Neumanna 2229, 269 01 Rakovník (Prádelna a čistírna na Zátiší) je provozovatelem kotelny na tuhá paliva, která je svým výkonem 2910 kW zařazena mezi střední spalovací zdroje znečišťování ovzduší. Kontrolu přípustné tmavosti kouře a dodržování emisních limitů u středních zdrojů znečišťování ovzduší na základě ustanovení § 46 odst. 2 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění provádí Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany ovzduší, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6, tel. 233066401, email:oo@ph.cizp.cz. Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí není tedy kompetentním orgánem ke kontrole tmavosti kouře ve společnosti TRITON, spol. s.r.o. Rakovník. Kompetence ke kontrole zdrojů znečišťování ovzduší jsou dané ustanovením § 46 až § 51 zákona o ochraně ovzduší.

Odbor životního prostředí se i přesto problematikou znečištění ovzduší z provozu výše uvedené společnosti vážně zabývá. Od roku 2003 – až do konce února 2009 zaevidoval Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí 11 podnětů občanů města Rakovníka na tmavost kouře. Neprodleně po obdržení podnětů Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí kontaktuje telefonicky, e-mailem a následně i písemně kompetentní orgán k vyřízení podnětů tj. Českou inspekce životního prostředí. Nad rámec svých kompetencí MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí provedl několikrát obhlídku areálu společnosti, zdokumentoval tmavý, hustý kouř unikající z provozu společnosti a následně postoupil kompetentnímu správnímu orgánu. Česká inspekce životního prostředí provádí na základě těchto podnětů kontroly. Většinu podnětů shledala ČIŽP jako neoprávněné s tím, že společnost TRITON, spol. s. r. o., neporušuje při provozu kotelny povinnosti stanovené platnou legislativou o ochraně ovzduší. Pouze jeden podnět v roce 2007 potvrdila za oprávněný s tím, že v kotelně společnosti TRITON, spol. s. r. o., byly spalovány odpady, čímž byla ze strany provozovatele porušena platná legislativa o ochraně ovzduší a na základě této skutečnosti zahájila ČIŽP OI Praha s provozovatelem správní řízení o uložení pokuty s cílem zamezit spalování materiálu, který není výrobcem zařízení povolen.
V roce 2008 byla společnost oslovena s tím, že na členy rady města se ústně obrací stále více občanů se stížnostmi na dlouhodobý černý, hustý kouř pocházející z provozu jejich společnosti. Společnost byla vyzvána, jak hodlá danou situaci řešit. Zástupce společnosti Ing. Novák zaslal vyjádření v tom smyslu, že společnost dodržuje veškeré předpisy, hustý kouř vychází pouze při změně topného režimu a vzhledem k převládajícímu západnímu proudění vzduchu, tyto krátké časové úseky zakouření město nezatěžují a ani kontrolní orgán Česká inspekce životního prostředí neshledala žádné závady.
Dne 19. 2. 2010 byla Městským úřadem, odborem životního prostředí u firmy TRITON, spol. s.r.o., IČ: 451 44 613, S. K. Neumanna 2229, 269 01 Rakovník provedena kontrola dodržování zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Tato kontrola odhalila v odpadovém hospodářství firmy několik nedostatků, za něž bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty. Odbor životního prostředí provede v nejbližších dnech v dané firmě i kontrolu z hlediska vodného hospodářství.

RNDr. Alena Škoudlínová, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Rakovník

Zdroj: Město Rakovník
Foto: Jaromír Olič, Archiv Rakovnicko.cz

Fotogalerie k článku Kouř z komína prádelny firmy Triton pobuřuje rakovnické občany

Kouř z komína prádelny firmy Triton pobuřuje rakovnické občany

Diskuze k článku Kouř z komína prádelny firmy Triton pobuřuje rakovnické občany

Přidat komentář

Vaše jméno: Váš email:

Text komentáře:

Kolik je na jedné ruce prstů? Kontrolná otázka

Venda E-mail vendelin [a] seznam.cz Komentář vložen 08. 03. 2010, 09:03

Je pravda, že vždycky když prádelna vypouští černý kouř, není v Rakovníku na Zátiší přes kouř vidět a když fouká vítr obráceně (směrem do města), vypadá to, jako když někde hoří.. Taky jsem slyšela, že kvůli znečišťování prádelny její majitel nechává vypouštět kouř v noci, aby kouř nebylo vidět..