Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 23. září 2018 | Svátek má Berta

Dopravní omezení

| Trvá úplná uzavírka silnice č. II/229 z důvodu opravy mostu ve Všesulově. Termín uzavírky je od 23. 7. 2018 do 17. 12. 2018.

Zpravodajství

Zpravodajský servis

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Elektroskanzen Čechův mlýn

Technické památky

Šlovice / Čechův mlýn a malá vodní elektrárna ve Šlovicích

Datum 13. 11. 2009 Autor Rakovnicko

Elektroskanzen Čechův mlýn
Mlýn a malá vodní elektrárna (MVE) ve Šlovicích č. p. 8 je technická památka značného historického významu a velkého přínosu pro rakovnický region. Bývalý mlýn a stále funkční MVE se nachází ve Středočeském kraji, na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Leží na levém břehu řeky Berounky, v katastrálním území Hřebečníky (viz kopii katastrální mapy, č. 72/1 a 72/2, Mlýnský potok), v údolí pod obcí Šlovice. Samota ve stráni je těžko přístupná, obklopená dosud nezničenou přírodou.

Historie mlýna a obce Šlovice
Starý válcový mlýn se dvěma vodními koly se již v původní podobě nezachoval, opakovaně byl postižen povodněmi, v roce 1911 mlýnská usedlost vyhořela. Po požáru zůstalo původní jen spodní patro s klenutím. Celá stavba, kterou z jedné strany prochází skála a z druhé protéká voda, byla zrekonstruována v klasicistním pojetí. Ta v současnosti tvoří obytnou část komplexu, v bývalé mlýnici vzniklo muzeum, kde jsou k vidění neprovozované stroje a informační panely, vpravo od ní byl v letech 1911–1915 vybudován objekt vlastní elektrárny.
 
První zmínky o Šlovicích pocházejí z roku 1115, kdy kníže Vladislav I. dokončil stavbu kláštera v Kladrubech a řádu benediktinů daroval Šlovice s dílem řeky. Na konci 13. století se v rámci manského zřízení dostaly Šlovice zpět pod správu panovníka. Historik Václav Kočka vysvětluje (18, s. 109): „Manství je tedy řád, kde jedné osobě (králi) přísluší vrchní vlastnost, druhé osobě (manovi) náleží požitky.“ V následujících staletích šlovická tvrz a poplužní dvůr i s částí řeky Berounky často měnily své vlastníky. Bývaly opakovaně zadlužovány a zase vypláceny. V letech 1563–1657 byly Šlovice spojeny se vsí Hřebečníky. Šlovická tvrz však byla opuštěna a postupně zcela zchátrala, byl zrušen hospodářský dvůr a polnosti byly rozděleny sedlákům podle manského práva.
 
Minulost mlýna sahá právě až do 16. století (uvádí se rok 1563), úplně první záznam o vodním díle pod Šlovicemi v zemských knihách je z roku 1549 a potvrzuje právo používat past na ryby vybudovanou v jezu, tzv. slup. Toto právo bylo stále obnovováno a patří k nejstarším v Čechách. Odchyt ryb byl prováděn až do roku 1953, v mlýnském archivu existují zápisy o počtu odchycených úhořů dodávaných např. do restaurace Pelikán v Praze Na Příkopech a do hotelu Zelený strom v Hořovicích.
 
Od začátku 17. století byl mlýn a 300 m proti proudu řeky ležící rybárna s krčmou a přívozem (dnes usedlost U Hornů) postupně majetkem různých šlechtických rodů, např. Lobkoviců, Černínů, Hrobčických a Nosticů. Při rozvodnění řeky býval 203 sáhy dlouhý jez potrhán a jeho oprava byla tak nákladná, že činže placená mlynářem nestačila. Vrchnost pomýšlela na zrušení mlýna. Protože se ale v té době kromě mlýna v Nezabudicích v okolí jiný mlýn nenacházel, byl pro místní potřebu zpracování obilí nenahraditelný. V roce 1780 prodal hrabě František Nostic panský mlýn Ondřeji Karáskovi. O čtyři roky později došlo k tragédii, kterou popisuje Václav Kočka (18, s. 568): „Veliká povodeň 23. února 1784 strhla mlýn. Mlynář Ondřej Karásek s čeledí vyskákali oknem na ledovou stříž a lidé je zachránili. Těhotná žena Kateřina Karásková, nemohouc vyskočiti, zahynula v řece.“ Také následující mlynáři, kteří byli zapsáni v gruntovní knize u tehdejšího křivoklátského soudu, se potýkali s velkou vodou nebo naopak se suchem. Přesto mlýn pro svou jedinečnost zůstal zachován. Byl hojně navštěvován krajánky, z těchto dob se dochovaly pověsti o šlovickém hastrmanovi. Krajánci byli mlynářští pomocníci, putovali od mlýna k mlýnu a přinášeli zprávy z celého světa. Tak se rolníci ve mlýnech dozvídali novinky ze života politického i národního, když přiváželi zrno k semletí. Mlynáři byli pro svůj velký rozhled váženými občany.
 
Zdroj: Čechův mlýn a malá vodní elektrárna Šlovice

Jak se na místo dostanete:
z Rakovníka - pojedete směrem na Slabce, před Slabcemi odbočíte na Hřebečníky/Skryje. V obci Hřebečníky odbočíte u rybníka doprava a pojedete do Šlovic. Před obcí Šlovice odbočíte vpravo na cestu vedoucí k mlýnu.
z Berouna - pojedete směrem na Křivoklát - Roztoky u Křivoklátu. V Roztokách pojedete za mostem vlevo a do kopce na vrchu u zrcadla odbočíte vlevo na camp Višňová/Nezabudice, pojedete stále proti toku řeky Berounky, až dojedete do obce Týřovice. V Týřovicích pojedete rovně směrem na Hřebečníky. V Hřebečníkách u rybníka odbočíte směrem na Šlovice, před obcí odbočíte vpravo cestou k mlýnu.

Mapa

Zobrazit místo Elektroskanzen Čechův mlýn Šlovice na větší mapě

Kontaktní informace:
Ing. Petr Čech, majitel objektu
Čechův Mlýn, Šlovice 8
270 41 p. Slabce u Rakovníka

Pozn.: Jedná se o soukromý objekt. Prohlídka je možná po předchozí telefonické domluvě.

Další informace

 

 

Fotogalerie k článku Elektroskanzen Čechův mlýn

Elektroskanzen Čechův mlýn Elektroskanzen Čechův mlýn Elektroskanzen Čechův mlýn