Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 23. září 2018 | Svátek má Berta

Dopravní omezení

| Trvá úplná uzavírka silnice č. II/229 z důvodu opravy mostu ve Všesulově. Termín uzavírky je od 23. 7. 2018 do 17. 12. 2018.

Zpravodajství

Zpravodajský servis

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Kamerový dohlížecí systém městské policie

Policie, hasiči

Rakovník / Zajímá Vás rozmístění kamerového systému městské policie a provozní informace? Více najdete v tomto článku.

Datum 16. 10. 2013 Autor Rakovnicko

Kamerový dohlížecí systém městské policie

Kamerový systém

§ 24b   (zák. 553/1991 Sb. o obecní policii )
 
            (1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.
 
            (2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit.
 

Městský kamerový dohlížecí systém

            V roce 2001 byl v Rakovníku učiněn sociologický průzkum ohledně pocitu bezpečnosti občanů ve městě. Z výsledků studie vyplynulo, že obyvatelé jsou přesvědčeni o potřebě kamerového systému, který by dle nich zásadně pomohl v prevenci a postihu kriminality ve městě. Na základě průzkumu se o kamerovém systému začalo vážně uvažovat a postupně se začaly podnikat kroky k jeho realizaci. K samotné realizaci tohoto systému došlo na podzim roku 2005. Vzhledem k tomu, že systém slouží primárně k prevenci  a dohledu nad frekventovanými lokalitami na území města Rakovník, Městská policie Rakovník začala s tímto systémem pracovat.
 
            Rok 2006 byl prvním úplným rokem fungování kamerového systému. Strážníci se s ním naučili efektivně pracovat a byla navázána spolupráce s Policií ČR, přesněji s jejími jednotlivými složkami jako například Obvodní oddělení Policie ČR Rakovník, dopravní inspektorát Policie ČR,  Skupina kriminální policie a vyšetřování.
 
            V současné době má městský kamerový systém celkem 25  kamer. Záznamy z nich jsou k dispozici cca 11 dní zpětně, pak dochází k jejich automatickému přemazání. Tato doba je optimální k případnému podnětu k archivaci zájmové části záznamu. K archivaci dochází na podnět jakékoli složky policie nebo městské policie, přičemž obvyklá doba ohlášení nepřevýší 3 dny.
 
            Stacionární kamery jsou namířeny na 17 důležitých míst v Rakovníku, mezi které patří například autobusové nádraží nebo vjezd a výjezd z Husova náměstí a i další místa v okolí centra města. Tyto kamery mají stabilně nastavený směr i míru přiblížení. Jejich výhodou je záznam 24 hodin denně bez změny obrazu, čili je zaznamenán jakýkoli pohyb v daném sektoru. Nevýhodou je nemožnost manipulace směru a přiblížení.
 
            Oproti tomu pohyblivé kamery, kterých je  8, umožňují přiblížení obrazu i řízení pohybu takové kamery (zaměření). Zobrazované úseky, tzv. prepozice,  se po pravidelných krátkých časových intervalech mění a není tedy možné v jeden moment mít na obrazovce celý klíčový úsek, ale pouze jeho část.
 
            Asi největší zásluhu mají záznamy kamerového systému při upřesňování časových os událostí a při detailním mapování situace. Jednotlivé složky policie v nich dohledávají dílčí informace důležité pro vyšetřování, obvykle tedy nejde o záznam činu, ale právě o okolnosti s ním související, jako například příchod a odchod osob, příjezd vozidel atd. Často se pracuje se záznamy z Husova náměstí a okolí, protože je zde pohyb nejfrekventovanější.
 
            Do budoucna by Městská policie uvítala rozšíření kamerového systému na další lokality, čímž by opět došlo ke zkvalitnění monitoringu a následně k lepší prevenci kriminality a jejího bezprostředního postihu.
 

Umístění kamer

Ve městě Rakovník je umístěno celkem 25 kamer.
Tyto kamery jsou součástí Městského kamerového dohlížecího systému.
 
Lokalizace -  umístění kamery (místo,  ulice, č.p. .. ) / počet kamer
 
Prostor autobusového nádraží / 5 kamer
Nádražní ulice, křižovatka s příjezdovou komunikací k autobus. A vlak. Nádraží / 1 kamera
Budova Tylova divadla, křižovatka ulice Nádražní, Na Sekyře, Tyršova / 1 kamera
Sloup veřej. osvětlení, křižovatka ulic Na Sekyře, Trojanova, Čs. Legií, Ottova / 1 kamera
Sloup veřej. Osvětlení, křižovatka ulic Havlíčkova, Vysoká, V Jamce / 1 kamera
Panel. dům, Pražská ulici č.p. 2252 / 1 kamera
Husovo nám. č.p. 55, směr do ulice Palackého / 2 kamery
Husovo nám. č.p. 55, směr do ulice Trojanova a Vysoká / 2 kamery
Husovo nám. č.p. 126 / 2 kamery
Nám J. Žižky č.p. 167 směr k Pražské bráně a na Husovo nám. / 2 kamery
Budova č.p. 152, směr Masná a Kamenná ulice / 1 kamera
Sloup veřej. osvětlení, křižovatka ulic Čs. Legií, Palackého, Dukelských hrdinů / 3 kamery
Vnitroblok sídliště v ulici Čs. Legií / 3 kameryZdroj: Město Rakovník

Diskuze k článku Kamerový dohlížecí systém městské policie

Přidat komentář

Vaše jméno: Váš email:

Text komentáře:

Kolik je na jedné ruce prstů? Kontrolná otázka

Žádné komentáře Zatím nebyly vloženy žádné komentáře.