PLATBA TOP INZERCE PROST?EDNICTVÍM SLUŽBY PAYPAL - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 28. červen 2022 | Svátek má Lubomír

Změna dopravy na Husově náměstí v Rakovníku

| Uzavírka Žižkova náměstí a změna v dopravě na Husově náměstí od 7.7. do 30.9.2022


PLATBA TOP INZERCE PROST?EDNICTVÍM SLUŽBY PAYPAL

PLATBA TOP INZERCE PROST?EDNICTVÍM SLUŽBY PAYPAL
Služba na tomto serveru byla pozastavena.

Za TOP inzerci jednoduše zapla?te Paypalem:

Platba kreditní kartou prost?ednictvím služby PAYPAL:

Z?ízení konta Paypal:
 
Chcete platit prost?ednictvím kreditní karty Mastercard nebo Visa apod. a to nejen na stránkách Rakovnicko.cz (po celém sv?t?) a zcela ZADARMO? Tento nejrozší?en?jší bezhotovostní platební systém m?žete využívat mimo jiné na internetových aukcích E-bay apod., a platit po celém sv?t? zaru?en? bezpe?n?! A to vše zcela ZDARMA!
 
Návod jak se zaregistrovat:
 
  • Zaregistrujte se do platebního systému PAYPAL na adrese www.paypal.com
  • Pro registraci je vyžadována Vaše e-mailová adresa a heslo. 
  • Po Vaší registraci a vložení údaj? Vaší platební karty a ?ísla Vašeho ú?tu (vše je zabezpe?ené proti zneužití t?etí stranou!) Vám p?ijde b?hem 4 dn? na ú?et žádost o potvrzení (úhrada minimální ?ástky - cca 20,- až 30,- K?, tato ?ástka je Vám poté zp?tn? ode?tena z prvního Vašeho nákupu na internetu).
  • V potvrzení najdete poslední 4 ?ísla (najdete na transakci Paypal - bankovní výpis anebo homebanking), která jako ov??ení zadáte do svého ú?tu na stránkách www.paypal.com. 
  • To? vše - jste ov??ení a m?žete posílat i p?ijímat peníze prost?ednictvím této rychlé platební služby!
 
Transakce se provádí ihned - okamžit?, jakmile pošlete peníze, se Vám transakce objeví na ú?tu Paypal. Poté trvá n?kolik dní, než Vám Paypal peníze strhne z Vašeho ú?tu.
Protistran? se peníze objeví na ú?t? ihned po Vašem odeslání!
 
Peníze lze samoz?ejm? i p?ijímat a poté si nechat p?eposílat na Váš ú?et. Po?ítejte ale v tomto p?ípad? s poplatky souvisejícími s výb?rem pen?z (cca do 4% z ?ástky + paušál 10,- K?).
 
Bezpe?nostní politika Paypalu je jasná, veškeré transakce jsou zabezpe?ené proti zneužití. Pokud Vás p?esto n?kdo ošidí a nap?. Vám nedodá zboží apod., následuje vyšet?ování a Paypal v mnoha p?ípadech nejprve uhradí ztrátu za podvodníka a potom se s ním soudí, což je v?c pro uživatele velmi vst?ícná.
 
Váháte stále s používáním tohoto systému? My tento systém používáme více jak 5 let k plné spokojenosti jak se zabezpe?ením, zasíláním pen?z anebo jejich p?ijímáním.
 
Pokud se p?esto rozhodnete nevyužívat služeb bezhotovostního systému Paypal nap?íklad z d?vod? bariéry anglického jazyka atd., m?žete za komer?ní služby portálu Rakovnicko.cz platit prost?ednictvím mobilních SMS anebo p?evodem. Neváhejte a kontaktujte nás e-mailem anebo na tel. ?ísle +420 603 901 213.
 
Team Rakovnicko